Kommunedemokrati via nettet

25-09-2008
5 min.

Samfundet udvikler sig - og med det demokratiet. I Skanderborg Kommune står geograf Bente Hornbæk i spidsen for et projekt, der skal inddrage borgerne aktivt i kommunens beslutningsprocesser via nettet.

Jeg er ved at fotografere stabschef Bente Hornbæk fra staben for Plan og Erhverv i Skanderborg Kommune. Hun står med ryggen til udsigten over Jeksendalen.

"Hvad er det for nogle kratluskere, der har sneget sig ind på min ejendom," tænker Arne Mouritzen på 69. Han beslutter sig for at se efter.

Bente Hornbæk og Arne Mouritzen kender hinanden, viser det sig. De har snakket i telefon sammen. Da Bente Hornbæk får præsenteret sig, er Arne hjerteligheden selv. Han er en mand med mange ideer, som han meget gerne vil diskutere med Bente Hornbæk her og nu.

Ideoffensiv

I 2007 iværksatte Skanderborg Kommune projektet 'Ideoffensiv' som et tidsbegrænset forsøg. Projektet var Bente Hornbæks ide, og det gik i al sin enkelhed ud på: "At stimulere demokratiet i en ny kommune, der skal finde sin identitet," som Bente Hornbæk udtrykker det med et stort grin.

'Ideoffensiv' blev igangsat ved en konference i 2007, og ved den lejlighed citerede borgmester Jens Grønlund et gammelt kinesisk ordsprog:

"Hvis jeg har et æg, og du har et æg, og vi bytter, har vi begge stadig ét æg. Men hvis jeg har en ide, og du har en ide, og vi bytter, har vi begge to ideer."

'Ideoffensiv' foregik over nettet. Borgerne i Skanderborg Kommune kunne lægge ideer til alt muligt ind via hjemmesiden ideoffensiv.dk. Bente Hornbæk og hendes medarbejdere var ansvarlige for, at ideerne blev bragt videre i systemet, og at indsenderne fik hurtigt svar.

Samtidig var alt synligt. Borgerne kunne kommentere på hinandens ideer eller indlede indbyrdes dialog. Hensigten var, at hjemmesiden skulle fungere som et gadekær, hvor indbyggerne mødes - som et moderne forsamlingshus med adgang for alle.

Normalt går kommunikation fra kommunen til borgerne, når der er noget at fortælle, hvorefter borgerne kan reagere med for eksempel indsigelser eller, i sidste ende, i stemmeboksen hvert fjerde år. 'Ideoffensiv' var et forsøg på at skabe en kanal mellem beslutningstagere og borgere - en kanal, hvor strømmen går begge veje.

Jeksendalen

'Ideoffensiv' var en succes. Tag Jeksendalen - et naturskønt og fredet område i Hørning nord for Skanderborg.

Skanderborg Kommune er i vækst, og det går stærkt. Der er et stort behov for arealer til erhverv og bolig. Folk vil gerne bo smukt - og tæt på E45. Det samme vil virksomhederne. Skanderborg er ved at løbe tør for arealer - og så var der et område lige omkring Jeksendalen, som Skanderborg Kommune forestillede sig kunne udlægges til erhverv.

En af de berørte landsbyer er Adslev, og da beboerne i Adslev fandt ud af, hvad der lå i støbeskeen, reagerede de. De opfattede kommunens oplæg som en færdig plan, de blev vrede og reagerede derefter.

"Starten var ikke optimal," som Per Krøyer Kristensen, kasserer i Adslev Beboerforening, udtrykker det.

Dialog

Adslev Beboerforening bad Bente Hornbæk komme til møde. En lang række misforståelser blev udryddet, den største var, at det drejede sig om en færdig plan. Beboernes argumenter var med Bente Hornbæks ord: "Smaddergode og konstruktive."

Området omkring Jeksendalen er et meget smukt naturområde og vil kunne udgøre den grønne lunge for den nordlige del af vækstområdet omkring Skanderborg.

Borgerne i Adslev benyttede sig af 'Ideoffensiv'. De skrev ind og brugte hjemmesiden til at kommunikere, koordinere og diskutere. Per Krøyer Kristensen understreger, at borgerne i Adslev ikke er modstandere af vækst. Det skal bare ikke ske hen over hovedet på beboerne. Han kritiserer kommunen for, at det ikke fra begyndelsen var klart, at planen var et oplæg til diskussion, ikke en beslutning.

"I sidste ende endte det lykkeligt, fordi dialogen kom i gang. Vi sad ikke og surmulede, men gik aktivt ind i en god dialog," siger Per Krøyer Kristensen.

Normalt ville borgerne først blive hørt langt senere, hvor en stor del af planlægningsarbejdet allerede ville være gjort. Nu blev borgerne i Adslev en aktiv del af beslutningsprocessen, området blev friholdt fra erhverv, og et værdifuldt rekreativt område til gavn for den nordlige del af Skanderborg kunne etableres.

"Det, vi beder borgerne om, er at være med til at forberede beslutninger. Det gør en stor forskel i forhold til både fornemmelsen af indflydelse og den reelle indflydelse, og desuden kvalificerer det vores beslutningsgrundlag. Hjælp os med at gøre det godt," opfordrer Bente Hornbæk.

Det er tydeligt, at den lille kvinde rummer et enormt engagement i de ting, hun laver. Også når det gælder at planlægge og udvikle Skanderborg Kommunes fremtid.

"Vi er spydspids for udviklingstanker for, hvad Skanderborg Kommune kan blive. Vi må ikke lukke os inde på kontorerne og sidde og tænke dybe og smarte tanker, men hele tiden være i proces med de personer, der skal leve med konsekvenserne af de ting, vi finder på."

Ideoffensiv 2.0

'Ideoffensiv' sluttede i september 2007, men er nu startet op igen i en ny version forberedt til varigt brug. I den første version blev alle ideer smidt i den samme pulje, hvilket gjorde hjemmesiden uoverskuelig. Den nye side er ordnet i temaer, så det er muligt at køre flere sideløbende ideoffensiver med forskelligt fokus.

FAKTA

Skanderborg Kommune er en sammenbragt familie af Skanderborg, Galten, Hørning og Ry Kommune samt Vorladegård.Skanderborg Kommune er, ifølge en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, den kommune i Jylland med den største andel af de mennesker, man kan kalde eliten. De veluddannede og højtlønnede udgør ti procent af Skanderborg Kommunes borgere. Det er især unge under 35 år med en indtægt på mere end 440.000 kroner om året, som er stærkt repræsenterede i Skanderborg.

Staben for Plan og Erhverv i Skanderborg Kommune består ud over Bente Hornbæk af ni medarbejdere med meget forskellige kompetencer.

'Ideoffensiv' kørte som forsøg fra juni til september 2007. En ny og permanent version af hjemmesiden finder du ved at klikke på linket i højre side.

'Ideoffensiv' er udviklet i samarbejde med firmaet Social Square og med Borchs Idéhus.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.