JØPs informationspolitik

26-06-2008
3 min.

Læserbrev fra Søren Jesper Smith, Frederiksberg.

"Jeg citerer følgende fra JØPs NYHEDSBREV, dateret marts 2008: "Nedsættelsen af pensionisttillægget fra 18 til 16 pct. pr. 1. juli i år vil indebære, at den udbetalte månedlige pension falder for alle pensionister. Langt de fleste pensionister vil imidlertid ét år frem holdes "skadesløse" i den forstand, at der udbetales et engangsbeløb som skattekompensation, der mere end opvejer nedgangen i den månedlige pension. - Læs mere i beretningen, der udsendes i næste måned, samt i pensionsoversigten, som du modtager i slutningen af maj."

Jeg ventede derfor spændt på beretningen, der bl.a. indeholdt følgende oplysning: "Men da pensionisterne får skattekompensation udbetalt kontant med engangsbeløb på 8-16 pct. af den årlige pension, vil langt de fleste pensionister samlet set over hele perioden fra juli 2008 til juni 2009 få en højere pension."

Der var ingen nærmere oplysninger om udbetaling i beretningen. Jeg ventede derfor med spænding på den lovede pensionsoversigt, som jeg i JØPs NYHEDSBREV var stillet i udsigt at modtage ultimo maj 2008.

Da jeg mandag den 2. juni 2008 ikke havde modtaget nogen pensionsoversigt, ventede jeg nogle dage, da posten jo kan være forsinket, med at kontakte JØP. I dag, den 6. juni 2008, talte jeg med en medarbejder hos JØP. Hun oplyste, til min store undren, at jeg som pensioneret - jeg gik på pension pr. 1. juni  2008 - ikke får tilsendt en pensionsoversigt. Den sendes ifølge hende kun til medlemmer af pensionskassen. Om udbetalingen af skattekompensationen oplyste hun noget, der ikke fremgik andre steder af det til mig fremsendte. Det drejer sig ifølge hende om noget, hun kaldte PAL-skat, og at kompensationen måske kom til udbetaling ved udgangen af dette år.  Jeg har på denne baggrund følgende spørgsmål, som jeg beder om svar/kommentarer til:

  • Er jeg som pensioneret ikke medlem af pensionskassen og dermed ikke berettiget til information på linje med bidragsbetalende medlemmer?
  • Hvorfor må jeg ikke se en oversigt over mine pensionsmidler? Det er ikke pensionskassens penge. Det er mine opsparede midler. Hvorfor må jeg ikke kende den nøjagtige størrelse på pensionstidspunktet?
  • Hvilken engangsudbetaling i skattekompensation er jeg berettiget til? (Besvarelsen har betydning for min budgetlægning. Dette svar skal selvfølgelig ikke offentliggøres.)
  • Kan JØP og DJØF acceptere den informationspolitik ovenstående er udtryk for?

Jeg går ud fra, at juristernes og økonomernes pensionskasse har ansatte, der kan tackle, hvilke oplysninger, der kan offentliggøres, og hvilke man ikke kan offentliggøre."

Med venlig hilsen
Søren Jesper Smith
N. Jespersens Vej 10, 4. tv.
2000 Frederiksberg

Svar:

Krav på samme behandling

Kære Søren Jesper Smith

Som pensioneret medlem af JØP har du naturligvis krav på samme behandling som alle øvrige medlemmer af pensionskassen samt alle relevante oplysninger om dine pensionsforhold.Medlemmer der går på pension modtager i den forbindelse oplysninger om den aktuelle pension, der vil blive udbetalt. Til pensionisterne sendes hvert år pr. 1. juli meddelelse om regulering af pensionen med oplysning om øvrige pensionsdækninger, svarende til de oplysninger, der gives i pensionsoversigten til medlemmer, der ikke er gået på pension. Denne pensionsmeddelelse træder således i stedet for pensionsoversigten til de ikke-pensionerede medlemmer. Går man på pension samtidig med udsendelse af pensionsoversigten modtager man af samme grund heller ikke en pensionsoversigt.

Af systemtekniske årsager oplyser vi ikke om størrelsen af pensionshensættelsen i pensionsmeddelelsen det år, hvor medlemmerne overgår til pension. Du kan imidlertid få beløbet oplyst ved henvendelse til pensionskassen. 

Pensionskassen vil i slutningen af september sende brev til dig og alle andre medlemmer, der er berettiget til kompensation, som følge af bortfaldet af skattefriheden for visse indeksobligationer og ejendomme. Vi kan ikke pt. give andre oplysninger om kompensationens størrelse, end dem vi gav i beretningen. For pensionerede medlemmer vil der udbetales et engangsbeløb, der vil udgøre mellem 8 og 16 % af den årlige pension. Udbetalingen forventes at ske i slutningen af november.

Med venlig hilsen
Torben Visholm, Direktør

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.