Så er der urafstemning

27-03-2008
4 min.

Nu skal der stemmes om overenskomstresultatet 2008. Eksperter og hovedaktører kalder det et historisk godt resultat. DJØF bladet har spurgt fire almindelige djøfere om deres vurdering.

KU-professor Jørgen Steen Madsen, som i snart 30 år har fulgt de danske overenskomstrunder, er klar i mælet: De offentligt ansattes forhandlere har fået det bedste resultat hjem i 20 år.

"Det gælder både på statslig og kommunal side," siger han.

AC-formand Sine Sunesen kalder det statslige AC-resultat for det bedste, siden Palle Simonsen var finansminister. Og DJØF Overenskomstforenings formand Søren Burcharth kalder det et historisk godt resultat til djøferne - fordi der er stærke lønforbedringer til alle, fordi der er slået hul på isen for et tiltrængt løft til konsulenter, lektorer og erhvervsskolelærere, og fordi der også er andre markante forbedringer end løn så som ret til barns 2. sygedag og mere betalt barselsorlov til mænd.

Men hvad siger du til Jacob Pless-Schmidts kritik af, at djøfernes slutløn i staten er lavere end i kommunerne?

"Det er rigtigt, at skalalønningerne er forskellige mellem stat og kommune. Men når man ser på den gennemsnitlige løn for en kommunal og en statslig fuldmægtig, så er den meget identisk. Med en lille forskel i de statsansattes favør. Og på grund af, at den lokale løndannelse jo har sværere vilkår i den kommunale verden, har vi satset på de generelle lønvilkår, herunder skalalønnen," siger Søren Burcharth.

Han understreger, at der i overenskomstverdenen er tale om en samlet pakke, hvor nogle elementer kan være bedre og andre ringere. Eksempelvis har man en markant kortere rådighedsforpligtelses-skala i staten.

Søren Burcharth anbefaler et stort ja - og håber, at så mange som muligt stemmer.

Se informationsfilm om resultaterne i OK08 ved at klikke på linket i boksen til højre.

Jacob Pless-Schmidt, fuldmægtig i Arbejdsskadestyrelsen

Hvad siger du til resultatet?

"Rammen på 12,8 procent er i orden forudsat, at andre grupper - sosu´erne - ikke får forhandlet et bedre resultat. Det vil være helt urimeligt."

Mangler du noget?

"I dag har kommunale djøfere en slutårsløn, der er cirka 20.000 kr. højere end de statsansatte. Jeg kender jo ikke beløbene, men som det ser ud nu, er der ikke gjort noget for at ændre på det vilkår. Vi vil ikke have mandeløn til kvindefag, men kommunal løn til statsansatte!"

Har du regnet på, hvad du får ud af det i kroner og ører?

"Jeg har læst resultatet på DJØFs hjemmeside, men jeg har ikke regnet på det."

Hvad stemmer du?

"Jeg vil helst stemme ja. Knasten for mig er forskellen mellem kommunal og statslig slutløn. Vi skal have samme løn. Så jeg vil se nøje på forskellen, før jeg beslutter mig endeligt."

Torben Aasborg, politifuldmægtig i Midt- og Vestjyllands Politi

Hvad siger du til resultatet?

"Jeg synes bestemt, at det ser fornuftigt ud for os fuldmægtige i anklagemyndigheden. Som far i en småbørnsfamilie synes jeg, at det bedste resultat er indførslen af barns 2. sygedag. Det er ærgerligt at bruge sine ferie- og fridage på syge børn. De dage drømmer vi jo om at bruge sammen med vores børn, når de er raske. Lønstigningerne ser fornuftige ud, når der henses til både forbedringerne af alle løntrin i AC-regi og de generelle lønstigninger på godt 8 procent over 3 år."

Mangler du noget?

"At der bliver mulighed for tillægsforhandlingerne i de enkelte politikredse, så en stor del af ideen bag ny løn kan realiseres også for politifuldmægtige."

Har du regnet på, hvad du får ud af det i kroner og ører?

"Hvad resultatet betyder for mig konkret, har jeg ikke regnet på, men for fuldmægtige i anklagemyndigheden generelt ser det meget flot ud."

Hvad stemmer du?

"Jeg vil klart anbefale et ja."

Pernille Debes, juridisk konsulent i Glostrup Kommune

Hvad siger du til resultatet?

"Jeg synes, at det samlede resultat på det kommunale område er rigtig fint. Personligt sætter jeg pris på, at der nu er et krav om et tillæg til tillidsrepræsentanterne, fordi jeg synes, det er vigtigt, at TR-arbejdet værdsættes

Mangler du noget?

"Der er selvfølgelig altid noget, som kunne være endnu bedre. Men konkret har jeg svært ved at sætte fingeren på noget."

Har du regnet på, hvad du får ud af det i koner og ører?

"Ja, det har jeg."

Hvad stemmer du?

"Jeg stemmer for og vil opfordre mine kolleger til det samme."

Liselotte Strarup, adjunkt på Niels Brocks Handelsgymnasium

Hvad siger du til resultatet?

"Det er absolut positivt med de forbedringer, der er forhandlet hjem. Som småbørnsforælder er man især glad for barns 2. sygedag."

Mangler du noget?

"Arbejdstidsaftalen på erhvervsskoleområdet er problematisk. Vi har godt nok fået lønstigninger, men man kan frygte, at de skal hentes ind på lavere forberedelsesfaktor, mindre tid til opgaveretning, flere elever i klasserne og færre efteruddannelses- og udviklingsressourcer."

Har du regnet på, hvad du får ud af det i kroner og ører?

Endnu ikke præcist, men for lærerne i handelsgymnasiet afhænger resultatet også af, hvordan arbejdstidsaftalen forvaltes lokalt."

Hvad stemmer du?

"Jeg vil stemme ja."

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.