Gode intentioner og varm luft

27-03-2008
2 min.

DJØF-kommentaren

Balance mellem arbejdsliv og andet liv betyder noget forskelligt alt efter, hvem man spørger. Udtrykt med Familie- og Arbejdslivskommissionens ord betyder "forskellige livsfaser og forskellige livsstile, at der er forskellige behov og forventninger til et fleksibelt samfund." Derfor var det kommissionens opgave at komme med anbefalinger til, hvordan vores samfund kan indrettes mere fleksibelt, så den enkelte kan skabe den rette balance mellem det liv der leves på arbejdet og det, der ligger uden for.

Smukke tanker og grundlag for spændende initiativer. I DJØF glædede det os, at regeringen ville sætte fokus på et så vigtigt emne. Balancetemaet er nemlig en af djøfernes største udfordringer i vidensamfundet.

Kan du ikke lige komme i tanke om kommissionens mange gode forslag, kan der være flere forklaringer - måske var der ikke mange forslag, du kunne bruge, og måske er det fordi, der ikke rigtig er sket noget med de forslag, der kom. De gode intentioner har blandet sig med den varme luft og er steget til vejrs.

De fleste af kommissionens forslag skulle give forældrene større fleksibilitet i arbejdslivet - og mulighed for at arbejde mere. Det hele kom til at handle om børnefamilier og fleksible daginstitutioner. Så hvis du ikke kan huske forslagene, er det måske fordi, du hører til blandt de 75 pct. af husstandene, der ikke er en børnefamilie.

På den anden side kan din svigtende hukommelse også skyldes det forhold, at regeringen benyttede valget og sammenlægning af ministerier til at skrinlægge de gode forslag, der faktisk kom. Af de 31 anbefalinger arbejdes der i dag kun med et fåtal i Velfærdsministeriet. Og i skrivende stund er det så vidt vides kun forslagene om præmiering af den familievenlige arbejdsplads, en reservebedsteordning og afskaffelse af lukkedage, der endnu står på regeringens liste.Jeg tager vist næppe munden for fuld, når jeg siger, at der unægtelig er et stykke vej til de "reformer", som statsministeren lovede i sin tale ved Folketingets åbning i 2005. Reformerne skulle følge efter kommissionens arbejde og ville berøre "alle dele af det danske samfund". Det kunne med statsministerens ord blive "nødvendigt at gøre op med gamle systemer og forældet vanetænkning."

DJØF vil gerne være med til at gøre op med gamle systemer og vanetænkning for at give vores medlemmer en bedre balance. Og balance er i denne forbindelse mere og andet end afskaffelsen af lukkedage. Vi har en vision for en bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og andet liv.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.