Arbejdspladsvurderinger - nu på nettet

06-03-2008
4 min.

Undervisningsministeriets departement og økonomiforvaltningen i Københavns Kommune går forrest med at lægge deres arbejdspladsvurdering ud på nettet. DJØF roser initiativet.

Undervisningsministeriets departement er en arbejdsplads præget af høje arbejdskrav. Arbejdstempoet er særdeles højt i flere af afdelingerne. Overarbejde forekommer hyppigt som følge af de høje krav, og mange kommer bagud med arbejdsopgaver. Medarbejderne har en gennemsnitlig arbejdsuge på 41,3 timer, i to afdelinger er den dog oppe på omkring 44 timer. 41 procent føler, at arbejdet tager energi fra privatlivet. Ti procent føler sig 'meget stresset', 27 procent 'moderat stresset' - koncentreret omkring gruppen af fagkonsulenter og AC-fuldmægtige.

De personlige kommentarerer fra departementets medarbejdere om det psykiske arbejdsmiljø svinger fra udsagn som: 'Hvis der er noget i vejen psykisk, så er det kun inde i mit eget hoved' til: 'Bureaukrati, magtkampe, mange gamle sure mænd'.

Alt dét og meget mere kan man læse ved at gå ind på uvm.dk, klikke på 'Om Undervisningsministeriet' og hente deres nyeste arbejdspladsvurdering (APV), som er et halvt år gammel. For de har valgt at lægge den ud på nettet.

Lisbeth Hansen fra Undervisningsministeriets personalekontor forklarer: "Vi har haft konsulentfirmaet HealthGroup til at hjælpe os med at gennemføre vores APV. De syntes, at der var så mange gode og spændende ting i den, at vi skulle lægge den ud på vores hjemmeside, så alle kunne se den, for det er en måde at profilere os på. Men vi synes også selv, at det er en pæn APV. Der er sket forbedringer i forhold til sidst," siger hun og understreger, at der er lagt en handlingsplan for, hvad de vil gøre ved dét, der stadig halter.

Den indebærer blandt andet en stresspolitik, forskellige sundhedsinitiativer og et sæt spørgsmål om stress og trivsel i medarbejderudviklingssamtalerne. Der skal også som noget nyt gennemføres ledelsesevalueringer.

Journalister i røret

Også økonomiforvaltningen i Københavns Kommune har lagt deres seneste APV og ledervurdering fra efteråret 2007 ud på nettet - i en version, hvor alle tal kan sammenlignes med 2006 og 2005. Det gjorde de i kølvandet på, at flere aviser havde skrevet om dårligt arbejdsmiljø i økonomiforvaltningen efter overborgmesterskiftet - og hvor journalisterne diskede op med tal fra 2006, som viste et markant dyk i medarbejdertilfredsheden.

"Vi har haft så mange journalister i røret om det her, at vi besluttede, at vi lige så godt kunne lægge den nye APV ud på nettet," forklarer kontorchef Kasper Schmidt.

Klikker man den op, ser man tydeligt dykket fra 2005 til 2006: Gruppen af 'meget tilfredse' er pludselig faldet fra 46 procent til ti. Dem, som ser økonomiforvaltningen som en mere attraktiv arbejdspladser end andre, er faldet fra 31 procent til 15. Dem, som vil anbefale deres venner at søge en ledig stilling i økonomiforvaltningen, er faldet fra 26 procent til 15.

Men man kan lige så tydeligt se, at pilen er på vej op igen i 2007 - selvom de ikke når op på samme grad af tilfredshed som i 2005.

"Vi kom ud med en rimelig dårlig APV i 2006. På det tidspunkt havde vi lige været gennem en stor organisatorisk omstrukturering med nye topchefer, ny politisk ledelse og nye kontorer og enheder. Når man er ude for ændringer af så massiv karakter, skaber det noget usikkerhed for både ledere og medarbejdere. Men vi var heller ikke i tvivl om, at der var en større utilfredshed end der er godt og rimeligt. Derfor iværksatte vi en handlingsplan med seks indsatsområder," siger Kasper Schmidt.

For eksempel var et af initiativerne at bringe direktionen og medarbejderne tættere på hinanden i en ny projektmodel, hvor direktionen løbende er i dialog med medarbejdere forud for nye projekter.

"Noget gik selvfølgelig bedre end andet. Men da vi målte på tilfredsheden året efter, havde tallene flyttet sig i den rigtige retning."

I har stadig kun 15 procent 'meget tilfredse', og det er jo langt fra de 46 procent i 2005?"Man kan altid trække et isoleret tal frem. Vi hæfter os ved, at hvis vi lægger de 'meget tilfredse' og de 'tilfredse' sammen, så er vi oppe på 86 procent af medarbejderne. Det er ganske pænt i forhold til mange lignende arbejdspladser for eksempel i staten," siger Kasper Schmidt.

"Vi er på vej op fra et lavpunkt," siger Bjørn Borre, tillidsrepræsentant for økonomiforvaltningens godt 150 AC'ere.

"Det går bestemt fremad. Men vi er ikke i mål, og vi har også en udfordring med en stor udskiftning af AC'ere, blandt andet fordi jobmarkedet er fuldt af gode tilbud."

Else Iversen, konsulent i DJØFs Karriere- og Kompetencecenter, roser de to arbejdspladser for at lægge deres APV ud på hjemmesiden.

"Det er rigtig fornuftigt, at virksomheden skaber transparens om arbejdsmiljøet. Det giver et klart signal om og fokus på enten forbedring eller underbygning af et godt miljø."

I et vidensamfund spiller det psykiske arbejdsmiljø en væsentlig rolle."Derfor giver en offentliggørelse af en APV i bedste fald også et muligt rekrutteringsfortrin," siger hun.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.