Trivslen skal måles

21-02-2008
1 min.

Der skal sættes øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø i staten med obligatoriske målinger af trivslen. Det er parterne på statens område blevet enige om ved OK 08.

DJØF Bladet har spurgt Søren Burcharth, formand for de 15.500 overenskomstansatte djøfere og DJØFs topforhandler ved OK 08 i stat, kommuner og regioner om en vurdering af resultatet på dette område.

Hvad siger du om delforliget om trivsel og arbejdsmiljø?

"Vores udgangspunkt har været, at det haltede flere steder med det psykiske arbejdsmiljø. Derfor er det fornuftigt, at det nu bliver obligatorisk at få målt medarbejdernes trivsel og tilfredshed. Det er også en stramning, at arbejdspladsen er forpligtet til at følge op på de obligatoriske arbejdspladsvurderinger. Ét er at lave en måling og skrive en rapport. Et andet er, om man får fulgt op på det."

Hvad kan dine medlemmer konkret bruge resultatet til?

"Trivsel og medarbejdernes ve og vel sættes langt tydeligere på dagsorden nu. Tillidsrepræsentanterne får et stærkere redskab i hånden til at holde ledelsen fast på, at dårlig trivsel, stress og manglende sammenhæng mellem opgaver og ressourcer ikke kun er et individuelt problem, men et kollektivt problem, som ledelse og medarbejdere må skabe bæredygtige løsninger på. For eksempel hvordan der tages hånd om en arbejdsplads, der bliver bombet ned af ekstraarbejde på grund af et stort reformprojekt eller stor mobilitet i DJØF-gruppen."

Hvad kom I ikke igennem med?

"Et krav om hyppigere obligatorisk måling af trivsel end hvert 3. år, så det kunne bruges mere aktivt og forebyggende i arbejdet med at have et overblik over tilstanden i medarbejdernes trivsel og stressniveau. Meget kan jo ændre sig på kort tid."


Det her giver statens djøfere stress

 • En politisk arbejdsplads - svært for cheferne at prioritere opgaverne.
 • Stor udskiftning af medarbejdere - meget forstyrrende.
 • Altid underbemandet - de tilførte arbejdsopgaver stemmer ikke overens med ressourcerne.
 • De ansatte er bange for at virke svage, hvis de giver udtryk for stresssymptomer.
 • Mange ikke-klart definerede opgaver - skaber usikkerhed og nervøsitet.
 • Cheferne er ikke synlige nok.
 • Arbejdsgangen er ofte meget afhængig af et par nøglearbejdere - når de bliver overbelastede eller skifter job, går det ud over resten af afdelingen.
 • For mange ikke-akademiske og administrative opgaver, evigt ringende telefoner og mails, for hyppig mødeaktivitet, indlæring af nye systemer og rutiner.
 • Vilkårlig uddeling af sager og urealistiske sagsbehandlingsmål, som man bliver bedømt efter.
 • Manglende reaktion fra ledelsen, når medarbejderne gør opmærksom på for stort arbejdspres.

Kilde: Interviewundersøgelse i 2007, hvor DJØF spurgte DJØF-tillidsrepræsentanterne i fem tilfældigt udvalgte departementer og ti styrelser om, hvilke særlige stressrisikofaktorer der er på deres arbejdsplads.


OK 08-delforlig i staten om arbejdsmiljø

Nye bestemmelser i samarbejdsaftalen:

 • Der skal ske en systematisk opfølgning på de 3-årlige, lovpligtige arbejdspladsvurderinger, APV.
 • Der skal gennemføres særskilte målinger af medarbejdernes trivsel og sundhed som supplement til APV mindst hver 3. år.
 • Der skal afholdes sygefraværssamtaler.
 • Medarbejderudviklingssamtalerne skal evalueres.

Følg med i OK 08 på hjemmesiden - klik på linket i boksen til højre.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.