Stresshåndtering version 2.0

21-02-2008
4 min.

Integrationsministeriets departement gjorde noget, og det hjalp. Tallene i deres nye APV viser fremgang for trivslen.

Pilen går i den rigtige retning - nedad: Nu er det en tredjedel af de ansatte i Integrationsministeriets departement, der er belastet af arbejdsmængde og -tempo. For tre et halvt år siden, da de for første gang gennemførte en arbejdspladsvurdering, var det over halvdelen.

"Men vi har også gjort noget," siger en glad HR-chefkonsulent Eva Sanvig, der sidder med departementets nye, endnu ikke helt færdigskrevne APV fra november måned.

Det er djøfernes tillidsrepræsentanter, Jeppe Winkel Pedersen og Annemette Ross, enige i.

"Der er sket en positiv udvikling," fastslår de.

De synes dog stadigvæk, at det er for højt, at 36 procent er belastet af arbejdsmængden. Derfor er det meget vigtigt med en fortsat fokus på at skabe større trivsel, understreger de.

Integrationsministeriet gik konkret til opgaven. Hvert kontor blev bedt om at drøfte, hvor stor deres belastning var - og hvorfor. Parallelt med dét begyndte ledelsen at tage løbende dialoger med de enkelte kontorer om status for sagsmængderne. Og kontorer med stor arbejdsbelastning er undervejs tilført ekstra ressourcer.

En gruppe kontorchefer blev sat sammen for at skrive en vejledning om, hvordan man reducerer stressbelastningen hos ens medarbejdere - og én selv for den sags skyld.

"En glimrende vejledning," siger Jeppe Winkel Petersen.

Alle blev også inviteret til ekspert-oplæg om personlig stresshåndtering.

"Vi kom i dialog om arbejdsbelastningen. Det er meget vigtigt, at ingen oplever, at man sidder alene med det. Og vi fik sat gang i en løbende prioriteringsøvelse, som er utrolig vigtig," siger Eva Sanvig.

Hun afviser, at de nye og bedre tal i den nye APV kan tilskrives, at Integrationsministeriet på nogle sagsområder har fået færre sager end i 2004.

"Sagsbelastningen er nok ligeså høj som dengang, fordi medarbejderressourcerne løbende tilpasses sagsmængden på de forskellige områder. Men vi er nok blevet bedre til at organisere arbejdet," siger hun og peger på endnu en forklaringsfaktor:

I tre store sagsbehandlende kontorer - som behandler et usædvanligt stort antal enkeltsager - er man som de første i departementet begyndt at arbejde med Lean.

"Tilbagemeldingen fra kontorerne er, at det giver en meget markant effekt på håndteringen af sagerne og større arbejdsglæde," fortæller hun.

2004-APV'en blev også fulgt op med fysiske forbedringer. Alle skulle gradvist udstyres med hæve-sænke bord. Det er dyrt, men nu har næsten alle fået det, og det er en af forklaringerne på, at nakke- og skulderproblemerne nu er faldet, mener Eva Sanvig.

De agter at gennemføre samme systematiske opfølgningsproces med den nye APV. Men nu kalder de det et trivselsprojekt.

"Du kan også kalde det 'stresshåndtering version 2.0'. Vi bygger ovenpå med at fokusere på dét, vi er glade for, og som vi skal have mere af. For eksempel ved at gøre kontorcheferne opmærksom på, hvor meget anerkendende ledelse betyder både for resultater og for oplevelsen af at gå på arbejde. Men vi glemmer ikke stresshåndteringen, og at nogle kan bukke under for stress," understreger hun.

Det skulle alle departementer gøre

Departementschef Claes Nilas er stolt over, at den nye APV viser, at 95 procent overordnet set er glade for deres arbejde, og at 88 procent i høj eller nogen grad vil anbefale andre at søge job i Integrationsministeriet.

"Tempoet er højt i alle departementer. Og hos os sidder man i orkanens øje, fordi det er et område med stor mediebevågenhed. Det kan vi ikke lave om på, og det er også dét, der gør det spændende at arbejde her. Men vi har fået skabt en øget bevidsthed om, hvordan vi håndterer arbejdspresset i hele organisationen, og det har ændret meget."

Jeppe Winkel Pedersen og Annemette Ross peger på, at den positive udvikling for alvor blev sat i gang i efteråret 2006 på tillidsrepræsentanternes initiativ.

"Selve ideen om at udarbejde en egentlig stress- og trivselspolitik kom fra TR-gruppen," fortæller de.

Men det skal dog ikke skille dem og departementschefen ad."Det er meget positivt, at vi har fået en øget bevidsthed om arbejdsbelastning og trivsel her i departementet. Det skulle alle departementer begynde at arbejde med," siger Jeppe Winkel Pedersen.

En spørgerunde, som DJØF foretog sidste år blandt 15 tilfældigt udvalgte departementer og styrelser, viste, at kun to af de 15 havde udarbejdet en stresspolitik.

Overskrifterne i kontorchefernes vejledning om stresshåndtering

  • Vær opmærksom på at skabe dialog om arbejdsopgaverne og disses indbyrdes prioritering
  • Opstil klare mål for opgaverne og fortæl, hvad der forventes
  • Sørg for relevant information til alle
  • Giv medarbejderne mulighed for indflydelse på egen arbejdssituation
  • Understøt en hjælpsom og behagelig arbejdskultur og giv medarbejderne så fleksible arbejdsvilkår som muligt.

Kilde: Integrationsministeriets departement

APV 2004

55 procent var i nogen eller høj grad belastet af arbejdsmængden
41 procent var i nogen eller høj grad belastet af arbejdstempoet
33 procent led af nakke og skulder-smerter

APV november 2007

36 procent er i nogen eller høj grad belastet af arbejdsmængden
29 procent er i nogen eller høj grad belastet af arbejdstempoet
22 procent lider af nakke og skuldersmerter

Kilde: Integrationsministeriets departement

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.