Loft over erhvervsarbejde, tak

21-02-2008
2 min.

DJØF-kommentaren

Der er politiske forhandlinger i Folketinget om SU. Ikke om niveau eller betingelser i denne omgang, men om det beløb - fribeløbet - som sætter grænsen for det, man må tjene ved siden af SU, før der modregnes.

Nogle er imod en forhøjelse, fordi mere erhvervsarbejde forsinker studierne. Andre er for en forhøjelse, fordi erhvervsarbejde styrker de studerendes samlede erfaringer. Atter andre er for, fordi der er brug for alle de arbejdstimer i samfundet, som man kan vride ud af befolkningen.

I DJØF tager vi stilling på grundlag af viden og principper:

  • Erhvervsarbejde er godt for det samlede udbytte af studierne, hvis det er studierelevant. Det hjælper ikke, at man har passet tanken henne om hjørnet.
  • Meget erhvervsarbejde forstyrrer og forsinker studierne, fordi fokus flyttes væk fra studierne. Undersøgelser peger på, at grænsen for studierelevant erhvervsarbejde ligger ved maks. 15 timer om ugen.
  • Studerende skal lønnes efter de aftaler om studenterlønninger, der er indgået med de faglige organisationer.

Herefter er det ikke svært at finde den rette balance mellem regler og handlinger. Forhandlerne bør enes om at anbefale, at studiejobs kun udbydes med 15 timer om ugen. Og så er det helt rimeligt at sætte fribeløbet til det, der udgør indkomsten for op til 15 timer pr. uge med en timeløn svarende til aftalerne om studenterløn.

Staten har som storforbruger af omfattende studenterstillinger selv et meget stort ansvar at løfte. Brug anbefalingen. Mange vil følge efter, og det vil være fornemt at medtænke anbefalingen i de gode initiativer, der arbejdes med i Odense og Århus kommuner om garanti for studierelevant erhvervsarbejde.De studierelevante jobs bliver fordelt på flere studerende, der alle vil få et studierelevant arbejde. Erhvervsarbejdet vil kunne holdes på et niveau, der i stedet for at forstyrre vil bidrage til studierne. Og de studerende vil få mulighed for at sammensætte deres økonomi, så det begynder at ligne noget, man kan leve af.

Samfundet vil få flere dygtige studerende med tid til studierne. Det vil uden forsinkelse føre til færdige kandidater parate til fuldtidsarbejde. Og det er den arbejdskraft, vi har allermest brug for.

Vær nu konsekvente med både at fastlægge og følge en anbefaling om loft over erhvervsarbejdet og at fastsætte et fribeløb, der svarer dertil!  DJØF ønsker en sammenhængende strategi frem for et tilfældigt fribeløb. Uden loftet er en forhøjelse af fribeløbet blot en vej til at udhule hele idéen med SU.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.