Far ud af barnets liv

20-11-2008
3 min.

Kommentar.

Flere måneders angreb på Forældreansvarsloven kulminerede på konferencen 'Forældreansvarsloven - hvad blev der af barnets tarv?' den 22. oktober på Københavns universitet, arrangeret af Dansk kvindesamfund i samarbejde med DJØF.

Et citat fra forkvinden for Dansk kvindesamfund, Karen Hallbergs indledning, perspektiverer konferencens indhold: "Der skal tages hensyn til kvinden som primær omsorgsgiver." Karen Hallberg understreger således det indtryk, som konferencen og den forudgående kampagne giver: 'Far skal ud af barnets liv'. Tak for østrogen.

Helt absurd bliver det, når Karen Hallberg senere i en artikel i Information udtaler at angrebet på forældreansvarsloven ikke er nogen kønskamp. Med den ensidige betoning af faderen, der fremstilles som den onde, lægger Forældreansvarslovens modstandere da netop op til kamp for kvinden som altid værende den primære omsorgsgiver. Så er det tragisk, at synspunkter, imod deres ensidige kampagne, anklages for at starte en kønskamp. En noget særpræget form for logik.

Det er nødvendigt at slå fast, at de meget konfliktfyldte sager omkring brudte parforhold forekommer i et lille mindretal. På trods af dette bør vi som samfund naturligvis ændre lov eller vejledning, der hvor det kan påvises at en opstramning kan hindre konflikter, men vi må så se på hele spektret af uhensigtsmæssige følger, når børn kommer i klemme mellem mor og far. Ingen kan naturligvis leve med at en forældre er voldelig over for den anden part, men fra virkelighedens verden findes der også utallige eksempler på mødre, der med chikane, obstruktion, forhaling, sagsanlæg og fingerede anklager påfører børn og deres fædre umådelige lidelser, når samværet mellem børnene og deres fædre gang på gang bliver saboteret.

Vi åbnede Mandecentret i september 2006 for at hjælpe de børn og mænd, der er kommet ud i en krise grundet parforholdsbrud. Vi ved af erfaring fra mange års socialt arbejde med de mest udsatte, at over 80% af dem er mænd, og at et stort antal netop tager den sociale deroute grundet bruddet, og ofte helt eller delvist bliver nægtet samvær med deres børn. Derfor satte vi ind med en forebyggende foranstaltning mod derouten.  Arbejdet giver os samtidig bred indsigt i, hvilke problemer manden møder i forbindelse med bruddet og i forsøget på at få et sundt og naturligt samvær med sine børn. Problemer, som i disse tilfælde ofte bunder i mødrenes bitre had til deres børns fædre, og hvor børnene ret hæmningsløst bliver brugt som redskab til at ramme fædrene.

Et væld af mænd så før 2007 frem til at den nye lov om forældreansvar. Alt for mange mænd og børn blev, og følte sig, kværnet under den forhenværende lov og ikke mindst den generelle holdning bag afgørelserne, hvor over 75 % af samværssager ved domstolene blev afgjort til kvindens fordel, men ikke nødvendigvis til børnenes. Mændene så simpelthen frem til en lov, der på væsentlige punkter ligestiller dem med moderen i forbindelse med parforholdsbrud.Vilkårene i den gamle lov gav i alt for ringe grad børnene mulighed for at bevare en ordentlig kontakt til deres fædre. Den lov vil Kvindesamfundet ifølge den på DJØFs forlag udgivne bog nu tilbage til, idet bl.a. Dansk Kvindesamfund ønsker et af de største fremskridt med forældreansvarsloven fjernes, nemlig domstolenes adgang til at bevare den fælles forældremyndighed. Dette ønsker man sådan helt generelt - på trods af, at selv kampagnedeltagerne indrømmer, at det kun er ret få sager, der ligger til grund for deres indlæg. På trods af alle de børn, der på tragisk vis blev efterladt med et hul i deres liv, dér hvor far skulle - og gerne ville - være. Ikke desto mindre skal næsten alle fædre altså nu have fjernet muligheden for at kunne bevare forældremyndigheden, hvis ikke mor vil give lov til det. "Far ud af barnets liv".

Hvem får gavn af dette? Og hvem får gavn af kravet om, at der skal advokater med fra starten af en forældremyndigheds- eller samværssag. Vores erfaring i Mandecentret er, at det sjældent vil mindske konfliktniveauet eller hjælpe til at nå en forhandlingsløsning. Til gengæld bliver der flere retssager, hvor der er brug for advokater! - men det er vel ikke en del af dagsordenen?

Lad nu den nye lov få mulighed for at blive ordentlig evalueret som det oprindelig var planen. Kun på den måde, kan vi få en vurdering på et sagligt grundlag.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.