Taleskriver på fuld tid

10.10.2008

af

Høj sproglig kvalitet og effektivitet. Det er to af de egenskaber, som Klima- og Energiministeriet håber at kunne tilføre Connie Hedegaards taler ved at ansætte en decideret taleskriver i ministeriet.

I midten af april i år fremgik det af medierne, at Klima- og Energiministeriet havde ansat forfatter og journalist Kristian Ditlev Jensen som ny taleskriver. Den 38-årige skribent er tidligere kendt fra sit engagement hos Ny Alliance. Det politiske er således ikke helt fremmed for ham, selvom han er mest kendt som skribent, journalist og forfatter til flere bøger.

Høj sproglig kvalitet

Men hvad kan en taleskriver på fuld tid bidrage med i et ministerium som Klima- og Energiministeriet?

"Når vi har valgt at ansætte en taleskriver, så er det, fordi vi lige nu opererer på et højpolitisk område med mange ministertaler. Det er samtidig vigtigt for os at sikre høj sproglig kvalitet i talerne. Og det vurderer vi, at vi kan opnå ved at ansætte en taleskriver," fortæller Morten Bæk-Sørensen, kontorchef i Minister- og Ledelsessekretariatet i Klima- og Energiministeriet og dermed ansvarlig for ansættelsen af Kristian Ditlev Jensen som ministeriets nye taleskriver.

Kontinuitet og personligt præg

Morten Bæk-Sørensen siger videre, at et andet vigtigt formål er at sikre, at ministerens taler rammer plet hver gang.

"Det er vigtigt, at ministerens budskaber bliver hørt og forstået rigtigt af modtagerne. Det har man en bedre mulighed for at sikre, når der er en sproglig ekspert inde over talen hver gang. Taleskriveren kan hjælpe ministeren med at udlægge de ofte tekniske budskaber på en letforståelig måde - og evaluere og samle op på, hvordan talen blev modtaget. På den måde får ministeren det bedst tænkelige fundament, så hun kan bruge kræfterne på at sætte sit personlige præg på talerne," siger han.

Som det er lige nu, holder Connie Hedegaard mellem 15 og 20 taler om måneden - det vil sige i gennemsnit én pr. dag. Ministeren holder altså allerede mange taler - både på dansk og engelsk. Og hun vil komme til at holde endnu flere i den kommende tid.


Pernille Steensbech Lemées gode råd til taleskrivning

Gør politikeren en tjeneste - skriv levende og konkret

Talen skal profilere politikeren og hans/hendes politik som visionær og dynamisk gennem levende sprog og konkrete eksempler i vekselvirkning med det mere teknisk tunge stof, der sikrer talens intellektuelle tyngde. Indeholder talen kun det tunge stof, rammer den let taleren som en boomerang i nakken, fordi talen bliver grå og kedelig - og det smitter af på oplevelsen af politikeren.

Husk dispositionens psykologi

  • Indledningen kan bruges til mere end at sige: 'Tak fordi jeg måtte komme'. Brug hellere indledningen aktivt - kom for eksempel med et konkret eksempel, et retorisk spørgsmål eller en slående konstatering.
  • Slå fokus - talens emne og hovedbudskab - fast inden for et minut. Det signalerer handlekraft.
  • Præsenter talens struktur, hvis det er en længere tale. Det signalerer overblik (b og c minder om det, togføreren siger i DSB's højtalere: 'Velkommen i Regionaltoget til Roskilde. Undervejs standser vi i Valby, Høje Taastrup og Trekroner'. Så kan man læne sig tilbage og nyde turen i tryghed).
  • Byg talens hoveddel op i logiske blokke. Husk at lave overgange mellem de forskellige blokke, så den røde tråd blotlægges for tilhørerne.
  • Glem endelig ikke en afslutning, der sætter trumf på - for eksempel ved at gentage hovedkonklusionen eller vende tilbage til spørgsmålet, eksemplet eller konstateringen fra indledningen.

Skriv mundret - brug høreprøven

Mange taler knastørt som et notat. Søg gerne inspiration i for eksempel notater og andre skriftlige tekster, men oversæt teksten til talesprog. Brug høreprøven til at teste, om sproget er mundret nok. Sætningerne skal respektere, at politikeren som alle andre har brug for at trække vejret jævnligt. Og ordvalget skal give indtryk af et moderne, naturligt menneske. Ville du selv sige: 'Jeg har foranlediget centret etableret i erkendelse af ...'?

Pernille Steensbech Lemées eksempler på gode og dårlige passager i politiske taler

Dårlige

Herudover må man forudsætte et stort og indgående kendskab til undervisningsmidler og professionel pædagogisk ekspertise som forudsætning for, at skolebibliotekaren kan give lærerne kvalificeret vejledning ved undervisningens tilrettelæggelse i relation til undervisningsmidlernes benyttelse.

Der skal tilstræbes, at der på sigt sker et løft i den enkelte danskers privatøkonomiske situation.

I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at det er ligegyldigt, om motionen udføres som daglig sundhedsfremmende motion, som træning for at bevare funktionsevnen eller som genoptræning efter sygdom og svækkelse.

Gode

I spiller en vigtig rolle, når lærerne skal tilrettelægge undervisningen. Med jeres kendskab til pædagogik og skolens bøger, DVD'er og hjemmesider kan I hjælpe lærerne med at vælge de rigtige materialer - uanset om emnet er undervisningen i 9.a om ytringsfrihed eller 1.b's projekt om haletudsernes liv.

Den enkelte dansker skal have flere penge mellem hænderne.

Motion er godt, uanset om du dyrker motion for at holde vægten nede og konditallet oppe, om du motionerer for at forblive rask og rørig, eller om du motionerer for at komme til kræfter igen efter en sygdom.

Ghostwriting

Når embedsværket fører pennen, når en politiker skal holde en tale, så falder det ind under begrebet 'ghostwriting'. Det betegner det fænomen, at en tale eller en tekst er skrevet af en anden end den, der står som taler eller afsender. 'Ghostwriting' er et moderne begreb, der dækker over en ældgammel praksis, som har været kendt siden det antikke Grækenland.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet