Generation ambition, version 2.0

27.6.2008

af

Lars Qvistgaard

Svar på læserbrev i Djøfbladet nr. 10, 2008

DJØF har valgt at sætte fokus på udfordringerne i forbindelse med balance mellem arbejdsliv og andet liv. Jeg er derfor glad for at se det engagement i forhold til problemstillingen, som Mette Juul Trepka (MJT) og Ellen Bleeg (EB) - jurister på henholdsvis orlov og nedsat tid - giver udtryk for i deres læserbrev i DJØF Bladet nr. 10, hvor de kommenterer artikelserien om "Generation ambition".

Jeg er selvfølgelig enig med MJT og EB i, at de tre valgte familier ikke er fuldt repræsentative. Omvendt er de i høj grad repræsentative for den store andel af DJØFs medlemmer, der i en række medlemsundersøgelser har givet udtryk for, at netop balancen mellem arbejdsliv og familie er en af de væsentligste udfordringer i den "livsfase", hvor karrieren er under opbygning eller godt på vej, og hvor der ofte samtidig stiftes familie.

Langt hovedparten af DJØFs medlemmer er fuldtidsansatte (kun ca. 8 % er på deltid - typisk 30-32 timer pr. uge), men det er selvfølgelig vigtigt, at der også er relevante tilbud til medlemmer på deltid og orlov. Det mener jeg nu også, at der er. DJØF er fuldt ud til rådighed i forhold til bl.a. rådgivning om nuværende og kommende løn- og kontraktvilkår, rådgivning om karriere- og kompetenceudvikling samt deltagelse i temamøder og netværk. Kontingentet for overenskomstansatte på deltid er let reduceret, idet der betales et nedsat bidrag til forhandlingsfonden. Kontingentet for medlemmer på orlov (med orlovsydelse) samt for medlemmer ansat på 15 timer eller derunder er betydeligt nedsat under forudsætning af, at DJØF får besked om ændringen.

I relation til barselsklubben er denne særligt rettet mod medlemmer på barsel, men den er selvfølgelig også relevant for medlemmer på børnepasningsorlov. Dette vil vi fremover lade fremgå mere direkte i forbindelse med annoncering af arrangementer i barselsklubben.

DJØFs indsats for medlemmerne stopper ikke ved de konkrete ydelser. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne har DJØF fået sat spot på arbejdsmiljøet med en særlig indsats på balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Arbejdsgivernes ønske om mere fleksibilitet (læs: flere arbejdstimer) er blevet håndteret, så man ikke kan presse den enkelte til at indgå en plustidsaftale. Det har således været afgørende for DJØF, at der ikke kan indgås en individuel aftale om plustid, medmindre der forinden er indgået en samlet lokalaftale - i hvert fald for fuldmægtiggruppen.    

Hvorvidt mulighed for deltid skal være en forudsætning om indgåelse af aftaler om øget arbejdstid er op til den enkelte arbejdsplads. Det er DJØFs praktiske svar på Familie- og Arbejdslivskommissionens forslag om en tidsbank, som MJT og EB spørger til.

På DJØFs hjemmeside vil man kunne se DJØFs familiepolitik, hvor der efterhånden er en del ønsker opfyldt samt vores balancepolitik og livsfasestrategi. Her fremgår det eksempelvis, at DJØF arbejder for muligheden for at vende gradvist tilbage efter endt orlov - også af hensyn til børnene; for øget fleksibilitet og lettelse af dagligdagen for børnefamilierne (bl.a. at medarbejdere kan arbejde hjemme og har flekstid); og for holdningsbearbejdning, så familievenlighed, effektivitet og engagement ikke ses som modsætninger, men som gensidige forudsætninger. På DJØFs hjemmeside kan man endvidere finde en række artikler og synspunkter vedrørende Familie- og Arbejdslivskommissionens anbefalinger.

Så DJØF er allerede "sprunget ud i det", som MJT og EB efterlyser. Men der er ingen tvivl om, at vi skal videre ad den vej, for der er mange, der oplever pres, stress og andre symptomer på ubalancer. Så endnu engang - tak for inspirationen.

Lars Qvistgaard
Formand for DJØFs Overenskomstforening

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Grønlands Selvstyre, Departementet for Sundhed
Job
Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri og Fangst
Job
Udlændinge- og Integrationsministeriets departement
Job
Hillerød Business College U/Nord
Job
Vento Energy Support
ANNONCE