Stop den automatiske regelmølle!

25.4.2008

af

DJØF-kommentaren

Detailstyring er ved at knække den offentlige sektor. Stadig flere regler tynger de offentlige ansatte ned. Det går ud over arbejdsglæden og kvalitetsudviklingen. Og det flytter ressourcer væk fra kerneopgaven: Servicen til borgerne.

Desværre løber regeringen med finanslovsaftalen for 2008 fra løfterne om en egentlig afbureaukratiseringsreform, der nu er erstattet af løse hensigtserklæringer om at udarbejde handleplaner. Og det først i 2009. Vi troede at alle - også folketingspolitikerne - var enige om behovet for et hurtigt sporskifte. Så hvorfor lade udviklingen fortsætte i den gale retning? Uden at erkende årsagerne til udviklingen er der ikke meget håb om at vende den med handleplaner fra 2009. Derfor kan der være god grund til at betragte en ny regels anatomi:

Første fase: Noget går galt. Det begynder i morgenaviserne: En borger er blevet svigtet i den personlige pleje. Børnene læser for dårligt. Eller et landbrug har lukket gylle ud i en å.

Anden fase: Det er for galt. De politiske ordførere forlanger indgriben fra den ansvarlige minister. Inden middag tegner der sig et flertal for handling.

Tredje fase: Noget må gøres. Presset af stemningen lover ministeren allerede samme eftermiddag en opstramning af kontrollen. En ny regel er født.

Selv om nye regler ofte er velmente, forsyner denne regelmølle desværre den offentlige sektor med stadigt mere mistillid og kontrol, der tilsammen giver administrative byrder af et omfang, som politikerne næppe har overblik over. Når en ny, velment regel hastigt indføres, er der sjældent tænkt længe over, hvordan den kommer til at virke i sammenhæng med de mange andre eksisterende regler. Om det måske var noget helt andet end en ny regel, der skulle til?

Offentligt ansatte djøfere bliver ramt af regelmøllen tre gange: Først får vi af ministeren under et gevaldigt tidspres den utaknemmelige opgave at opfinde en ny regel - »Det må ikke koste noget, og det skal gå stærkt!« Så skal vi sammen med vores kolleger selv leve med byrden, reglen medfører. Og til sidst skal vi så skældes ud for, at reglen er indført. Det er vi djøfere rent ud sagt dødtrætte af!

Regeringen vil reducere de administrative byrder for erhvervslivet med 25 procent. DJØF foreslår regeringen at sætte tilsvarende mål i den offentlige sektor. Formålet er bedre kvalitet til borgerne og større arbejdsglæde for medarbejderne. Lad os få en forpligtende målsætning for reduktion af den offentlige sektors egne administrative byrder. Nu.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Ankestyrelsen
Job
Børne- og Undervisningsministeriet - Styrelsen for It og Læring
Job
Finanstilsynet
Job
Frederiksberg Kommune, Rådhuset
ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet