Mere smæk for skillingerne

28.3.2008

af

Læserbrev fra Jan Christoffersen, uddannelseschef

Som mangeårigt medlem af DJØF, samt ansat i en stilling som mellemleder i en privat virksomhed, må jeg konstaterer at man/jeg ikke får meget for mine kontingent penge udover de basisydelser som et medlemsskab giver. Jeg tænker her specifikt på Forhandlingsafdelingens hjælp og støtte såfremt dette skulle blive aktuelt.

Jeg vil her indskyde, at jeg glimrende kender DJØF's ydelser. Karrierer- & Kompetencecenter, Netværk, Mentorordning, gå-hjem-arrangementer etc. Så disse behøver I ikke at gentage i et evt. svar i DJØF-bladet; dette indlæg er netop et ønske om en dialog omkring andre ydelser.

MEN sidder man i en situation hvor man som jeg ikke ønsker at skifte job/stilling, ikke ønsker at deltage i netværk (af ofte noget varierende kvalitet), ikke har behov for en mentor gennem DJØF, samt er privat ansat, ja, så er der endog meget langt mellem de spændende arrangementer.

Karrierer- & Kompetencecenteret gør sandsynligvis et glimrende arbejde, men dels kører deres ydelser i "bånd-loop" - stort set samme ydelsesportefølje de har kørt med i 5-6 år -, dels er ydelserne (som jeg oplever det) rettet mod folk der er utilfredse/uafklaret i deres nyværende stillinger (kompetence/CV afklaring), er nye i lederrollen (mentorordning), eller mangler faglig sparring i hverdagen (netværk). Tilbage er en "restgruppe" der ønsker en tilknytning til DJØF med en positiv vinkling. Som ikke er utilfredse, som ikke ønsker jobskifte, som ikke mangler et fagligt netværk i hverdagen, etc., men som ønsker noget vidensinput og dialog med ligesindede.

Som et konkret eksempel på hvad jeg savner, vil jeg nævne "DJØF Ledelsesforum". Er dette i øvrigt afgået ved døden? Meget længe siden man her hørt noget derfra! Relevante indlæg sammen med en relevant målgruppe.

Jeg kan i denne sammenhæng ikke befri mig for en tanke om at DJØF helst ser deres medlemmer betale for "faglige kundskabsydelser" gennem kurser i DJØF Efteruddannelse.

Jeg ved ikke hvordan DJØF er organiseret i dag, men indtil 2004/2005 lå en stor del at de betalingsfrie medlemsarrangementer organisatorisk forankret i DJØF Efteruddannelse. Måske ikke det mest "motiverende" sted, rent organisatorisk? For hvorfor udbyde noget "gratis" man evt. selv kan tjene en skilling på?

Mange af de "gå-hjem-arrangementer" der afholdes af delforeninger (altså uden om moderforeningen), og de ydelser der ellers leveres er "masse producerede ydelser" der kører igen og igen. De unikke one-time ydelser - som jeg betragter "DJØF Ledelsesforum" for at høre inde under - er der langt i mellem.

 Når mine gode venner og kollegaer med akademisk baggrund spørger mig hvorfor de skulle melde sig ind i DJØF bliver det vanskeligere og vanskeligere af svare.

For hvad er merværdien af DJØF når man er ansat i en lederstilling i det private erhvervsliv, og DJØF ikke har formel forhandlingsret?

Når man kan gå ud i byen - såfremt dette skulle blive nødvendigt - og købe eksperthjælp. Når man er tilfreds med sit arbejdsliv.

Jeg tror, at DJØF én gang for alle må beslutte sig for hvor meget man ønsker at gøre/ofre på det private segment. Vil man holde nogen spændende arrangementer - og betale hvad det koster - eller bliver det den brede pensel med ydelser for de unge og usikre? For bliver det sidstnævnte kan man efter min opfattelse godt vinke farvel til DJØF Privat medlemmer over 40 år. Jeg overvejer i hvert fald mit medlemskab af DJØF efter 12 år i foreningen.

De venligste hilsner
Jan Christoffersen, uddannelseschef


Svar

Kære Jan Christoffersen

Mange tak for dit indlæg og ikke mindst for dit ønske om at være i dialog med DJØF om de medlemstilbud du savner.

Du efterlyser det, du kalder "unikke one-time-ydelser", der henvender sig til privatansatte. Jeg er glad for at kunne fortælle dig, at vi i øjeblikket arbejder på højtryk for at kunne tilbyde flere, endnu bedre og mere målgruppespecifikke arrangementer - også til de privatansatte.

Du fremhæver selv DJØF Ledelsesforum som et forum, det giver mening for dig at mødes i - men spørger samtidig, om tilbuddet er afgået ved døden. Nej, tvært imod. Vi har faktisk hele tiden haft løbende arrangementer både i provinsen og i hovedstadsområdet, men vi er ikke desto mindre ved at udvide - simpelthen fordi mange som du har efterspurgt det.

Vi har i det hele taget prioriteret at supplere vores egne tilbud med aktivt at involvere og lytte til de medlemmer i hele landet, der har lyst til at bidrage med ideer til arrangementer - temaer og oplægsholdere. Selvom djøferes knappeste ressource er tid, er vi i den heldige situation, at rigtig mange meget gerne vil engagere sig - og være med til at engagere andre. Derfor er jeg også glad for dit indlæg - dialog er i sagens natur selve fundamentet for en faglig organisation, der kalder sig "Danmarks måske stærkeste netværk".

Vores mål er, at alle medlemmer, uanset baggrund, uddannelse og ansættelse, skal opleve at DJØF tilbyder lige netop dem den merværdi, du taler om.

På den ene side er det selvfølgelig stadig helt afgørende, at vi kan understøtte og matche behovet hos de medlemmer, der befinder sig i enten kritiske eller skelsættende situationer i deres arbejdsliv. Det kan for eksempel være arbejdsløshed, problemer med arbejdsgiveren eller karriereskift.

Men vi ved på den anden side også, at det er meget vigtigt for vores medlemmer at være en del af en forening, hvor netop dialogen med ligesindede, som du meget rammende kalder det, virkelig bliver levet.

Så når vi siger "Danmarks måske stærkeste netværk", så er det både en konstatering og et løfte: En konstatering af, at når du er medlem af DJØF, så er du også i stue med 51.000 spændende professionelle, som ikke bare bør have, men rent faktisk også har glæde af det fællesskab. Og et løfte om, at DJØF de nærmeste år vil se det som en af sine vigtigste opgaver at sikre de allerbedste rammer for, at djøferne kan mødes. Til spændende arrangementer, i superviserede, specialiserede netværk med ligesindede, i mentorordninger og meget mere.

Med venlig hilsen
Lars Demant, Vicedirektør

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Erhvervsministeriets Departement
Job
Dommerudnævnelsesrådet
Job
Roskilde Handelsskole
Job
Økonomistyrelsen
Job
Social- og Boligstyrelsen
ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet