5 skarpe om JØPs etiske overvejelser

28.3.2008

af

Forvaltes dine pensionskroner etisk?

Vi spørger JØP's direktør, Torben Visholm, hvilke etiske overvejelser pensionskassen gør sig, når din pensionsopsparing investeres på det globale aktiemarked.

Hvilke etiske overvejelser har JØP gjort sig i forhold til investeringer?

Vi har et sæt etiske retningslinjer, der er udviklet og tilpasset over en længere årrække efter drøftelser i bestyrelsen. Grundlæggende forudsætter vi, at virksomheder lever op til de krav og regler, som er vedtaget i Danmark samt de internationale krav og regler Danmark er underlagt. Omkring våben henholder vi os til de retningslinjer og vedtagelser, der eksisterer i FN og Folketinget. Vi vurderer også, om virksomheder generelt udviser god selskabsledelse, åbenhed omkring strategier og indsats i forhold til ressourceforbrug samt om de agerer ansvarligt i forhold til arbejdsforhold og miljø. Vi samarbejder med et etisk screeningsburaeu, Ethix, som hjælper os med at screene vores portefølje. De selskaber, som ikke lever op til vores retningslinjer, kommer på en negativliste. Både vores etiske retningslinjer og negativlisten ligger på vores hjemmeside.

JØP har aktier i virksomheder, som producerer eller medvirker til produktion af atomvåben og klyngebomber. JØP har også aktier i olieselskaber som Total og Chevron, som samarbejder med militærjuntaen i Burma. Har JØP overvejet at skille sig af med den type aktier?

Vi vurderer de konkrete aktier i forhold til vores vedtagne retningslinjer. I forhold til våbenproducerende virksomheder er det afgørende, om de verificerbart overtræder FN's Human Right Norms for Business. Det kriterium lever f.eks. produktion af anti-personel miner ikke op til. Anderledes forholder det sig med klyngebomber og atomvåben. Jeg kan bekræfte, at vi har aktier i virksomheder, der medvirker til produktion af begge typer våben. Det er ikke fordi, vi bevidst går efter disse virksomheder, men de er ikke udelukket af vores investeringsunivers. Når det drejer sig om våbenproducerende virksomheder, mener vi, det afgørende er, hvordan det danske Folketing stiller sig til de pågældende våbensystemer. Vi mener ikke, det er vores opgave at foretage vurderinger af forskellige våbensystemer.

Flere danske og udenlandske pensionskasser har valgt på eget initiativ at frasælge aktier i selskaber, som anses som etisk uansvarlige, selvom der ikke foreligger formelle forbud eller sanktioner. Hvorfor gør JØP ikke det samme?

Vi administrerer efter det grundlag, som er vedtaget af vores bestyrelse. Men selvfølgelig følger vi debatten på området og har løbende drøftelser i bestyrelsen. Jeg ved ikke, om man kan vurdere omfanget af etisk ansvarlighed på længden af negativlisten. Bestyrelsen drøftede i efteråret vores investeringer i selskaber, som er aktive i Burma. Der var en konkret vurdering af, om Total (fransk olieselskab, red.) lever op til de etiske retningslinjer, vi har opstillet. Total har tidligere været på negativlisten i JØP, men er det ikke i dag, da de har lyttet til kritikken og forbedret deres ageren i Burma. Så vi mente ikke, at der var grund til at udelukke dem.

Er det ikke at gamble med medlemmernes penge at vente med at sælge aktier i f.eks. klyngebomber, til der kommer formelle forbud eller sanktioner, da kurserne sandsynligvis vil falde i tilfælde af et forbud?

Det er ikke vores opgave at spekulere i de ting. I forhold til det konkrete eksempel har det ikke indgået i vores overvejelser. Generelt indgår politiske risici dog i aktieforvalternes vurdering af de forskellige selskaber.

I andre brancher kan forbrugere 'stemme med fødderne', hvis de af en eller anden grund er utilfredse med et produkt. Den mulighed har mange af JØP's medlemmer ikke på samme måde. Er det ikke et problem?

Det afgørende er jo, om der er samklang mellem ledelsen i pensionskassen og medlemmerne indenfor de rammer, som er givet af lovgivningen. Ifølge lovgivningen skal vi sikre medlemmerne størst mulig pension og derfor følger vi de investeringsstrategier, som vi forventer, giver det største afkast. Indenfor de overordnede rammer er det muligt at udforme forskellige etiske investeringsstrategier. I valget mellem disse forskellige etiske investeringsstrategier er det helt afgørende, at vi er i samklang med medlemmerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen
Job
Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri og Fangst
Job
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Job
Århus Statsgymnasium
Job
Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri og Fangst
ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet