Øremærket barsel - hvad mener du?

22.2.2008

af

Læserbrev fra Lotte Grostøl, suppleant i DJØF Privats bestyrelse

Flere fagforbund har i de seneste år meldt ud, at de ønsker en del af barselsorloven øremærket til mænd. Også DJØF mener, at 12 uger af barselsorloven skal være forbeholdt fædrene. I de igangværende overenskomstforhandlinger på det offentlige område har KTO og KL netop indgået et delforlig, hvor 6 uger af barselsorloven øremærkes mænd.

Forliget er indgået samtidig med, at oppositionen har fået førstebehandlet et forslag om at øremærke 12 af de i alt 52 ugers barsel til fædrene. Et forslag der formentlig ikke vil få støtte i Folketinget, selvom både løsgængeren Pia Christmas Møller og Ny Alliance tidligere har ytret sig positivt overfor en øremærkning af barselsorloven til mænd. Nu trækker begge parter i land.

Berlingske Tidende bragte i den forgangne uge en Gallup-undersøgelse af danskernes holdning til øremærkning af barsel til mænd. 67 procent af de adspurgte er positive eller overvejende positive over for mere barsel til fædre, mens 59 procent er positive eller overvejende positive over for det konkrete forslag fra oppositionen om at øremærke 12 ugers barsel til mænd.

Hvordan stiller djøferne sig i denne debat?

Personligt er jeg ikke i tvivl. Selvom det indgåede delforlig er et skridt på vejen, er 6 uger for det første for lidt og dernæst så jeg hellere en lovgivning på området.

12 ugers øremærket barsel ad lovgivningens vej ville til gengæld være et stort fremskridt for både mænd og kvinder. Mændene vil helt legitimt og uden at blive set skævt til på deres arbejdsplads kunne holde barsel med deres børn. Kvinderne vil ikke længere være de primære, når det gælder børnepasningen af de små, og måske vil det på sigt åbne op for en mere reel ligestilling på det danske - også djøf'ske - arbejdsmarked.

Kvinderne tjener stadigvæk mindre end mænd for det samme arbejde, ligesom det stadigvæk er mændene, der avancerer i højere grad og hurtigere end kvinderne - selvfølgelig er det børn og barsel, der er med til at trække kvinderne tilbage i forhold til mændene. Fædre holder i gennemsnit knapt 4 ugers barsel, og dermed bliver mor den primære forælder, der også tager barns 1. sygedag i højere grad end mændene etc. Vi ved det alle sammen - fra vores kollegaer, venner og bekendte, ja måske fra os selv.

For at bryde den onde cirkel og give kvinder en reel ligestilling i forhold til løn og karriere skal der kæmpes indenfor mange parametre - både hjemme i den enkelte familie, på den enkelte arbejdsplads, men også lovgivningsmæssigt. Derfor skal vi bla. have en lovgivning omkring øremærket barsel til mænd - det ville være et skridt på vejen til en reel ligestilling mellem mænd og kvinder, fordi det giver fædrene en fundamental anden indgangsvinkel i forhold til deres børn.

Lovgivningen øremærker en del af barslen til kvinder, hvorfor pokker skulle man så ikke gøre det til mænd?? Ja, mærkeligt nok er modargumenterne mange: Man skal give forældre lov til frit at vælge, hvordan de vil tilrettelægge deres liv, er et af argumenterne. Et andet er, at det vil gå ud over børnene, hvis en del af barslen bortfalder, fordi far ikke vil gå hjemme og tage sig af børnepasningen.

Til det kan jeg blot sige, at frit valg er fint, men når det ikke fungerer i praksis, må man skride anderledes til værks, og vi skal altså have de danske mænd til at holde mere barsel. Jeg tør også godt løbe den risiko, at en øremærkning vil betyde en kortere barsel og dermed gå ud over børnene. Jeg tror nemlig ikke på, at det vil være tilfældet, og hvis det skulle være sådan, må den enkelte kvinde være mor nok til at tvinge far hjem til børnepasningen.

Så som djøfer og kvinde ønsker jeg en markant øremærkning af barselsorloven til mænd, jeg vil gerne afgive en del af min barsel. Min mand - som også er djøfer - har hver gang, han har holdt sin barsel med de lidt skæve blik og dumme kommentarer, ønsket, at en del af barslen var øremærket mænd. Det havde været lettere for ham.

Hvad mener du??

Lotte Grostøl
Suppleant i DJØF Privats bestyrelse


Svar:

Kære Lotte Grostøl

Du rammer med dit læserbrev lige ned i de aktuelle offentlige overenskomstforhandlinger. Der er netop indgået en delaftale på det kommunale område, der øremærker 6 ugers barsel til mænd. Men DJØF vil - som du også nævner det - meget gerne videre end det, idet det er DJØFs holdning, at tre måneder af barselorloven skal være øremærket til fædrene.

Det er godt at få trukket nogle af hverdagens realiteter og omkostningerne ved den nuværende ensidige barselsorlov for kvinderne frem: 1) Kvinderne, der taber i løn, pension og karrieremuligheder. 2) Mændene, der risikerer nærværet til deres barn. 3) Børnene, der taber retten til to ligeværdige forældre. 4) Og samfundet, der taber på kvindernes ringere erhvervsmuligheder.

Med et højt uddannelsesniveau og en erhvervsfrekvens på ca. 74 procent udgør kvinderne en markant ressource på alle niveauer af arbejdsmarkedet. Men ressourcen ligger desværre ofte alt for uudnyttet hen, idet ledende stillinger mere eller mindre ubevidst synes at være forbeholdt mændene - her kan man tale om en forfejlet øremærkning.

Alle disse forhold ændres desværre ikke ved en enkelt delaftale, men det er et første skridt på vejen. DJØF arbejder derfor ufortrødent videre med de forskellige redskaber på ligestillingsområdet og herunder øremærkningen af 12 ugers barselsorlov til fædrene.

Med venlig hilsen
Søren Burcharth, Formand for DJØF Overenskomstforeningen

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet