Ingen vej udenom åben innovation

8.2.2008

af

Åben innovation brugt optimalt skaber både bedre og billigere løsninger.

Private virksomheder og den offentlige sektor gør klogt i at åbne deres innovationsprocesser mod omverdenen og inddrage eksterne brugere, forskere og leverandører i udvikling af nye produkter.

Åben innovation foregår i aktiv dialog med omverdenen og har i en del år været et 'hemmeligt våben' for frontløbervirksomheder som Airbus, LEGO og IBM. Airbus inddrog leverandører og andre partnere i udviklingen af det nye store A380-fly. De skar over 30 procent af udviklingstiden og sparede stort på designkontoen. LEGO har med succes trukket på sine brugere i udviklingen af deres Mindstorm-univers. IBM vender vi tilbage til.

Tendensen er, at åben innovation breder sig ud over landskabet af virksomheder - og med god grund. Ny forskning viser, at organisationer, der praktiserer åben innovation, innoverer mere. Også den offentlige sektor er ved at få øjnene op for fordelene, hvilket er på høje tid i betragtning af, at man har ansvar for vitale samfundsområder, mener Lars Klüver, sekretariatschef i Teknologirådet.

"Hvis teknologisk innovation foregår i et lukket rum, vil teknologien først blive konfronteret med den omverden, den skal fungere i, når den er færdigudviklet. Og så sker der det, vi alt for ofte ser: Den møder modstand - samfundsregler og brugeradfærd skal tilpasses teknologien i stedet for omvendt. Hvis teknologiudviklingen foregår i dialog med omverdenen, kan den løbende tilpasses behovene - og så undgår man al den ballade, der koster dyrt og trækker implementering af ny innovation i langdrag," siger han.

Borgerne med på råd

Teknologirådet har udviklet en række metoder til udfoldelse af åben innovation, som for eksempel kommuner kan bruge som afsæt for udveksling af erfaringer, forslag og kritik med omverdenen i forhold til særlige udfordringer. I Høje Taastrup har de anvendt en af metoderne. I november 2007 stod kommunens ældrechef Karen Kofoed i spidsen for et seminar om fremtidens ældrepleje. Her deltog både borgere, plejepersonale og firmaer, der laver hjælpemidler til ældre - og resultatet var bemærkelsesværdigt.

"Vi fik skabt fælles bevidsthed om udfordringerne på ældreområdet og en vilje fra alle sider til at finde løsninger. Der skete også det, at myten om, at ny teknologi og menneskelig omsorg er hinandens modsætninger, forsvandt som dug for solen. I stedet blev deltagernes begejstring og kreativitet sluppet fri, og vi endte med en mængde gode forslag til, hvordan vi skaber en ældrepleje, brugerne kan være tilfredse med," siger Karen Kofoed.

Som en sidegevinst blev der etableret kontakt mellem kommune, virksomheder og forskere, der udvikler ældreteknologi, og Karen Kofoed forventer, at den deraf følgende dialog i sig selv vil forstærke udviklingen af løsninger, der kan gøre livet behageligere for de ældre.

På baggrund af seminaret arbejder Karen Kofoed nu på et idekatalog, som skal præsenteres for politikerne, der siden skal prioritere indsatserne. Og netop hér ligger den største udfordring ved at bruge åben innovation i det offentlige, mener hun.

"Vi skaber store forventninger og ønsker hos de mennesker, vi involverer. Derfor risikerer vi også, at der sidder nogle borgere og medarbejdere tilbage, som er utilfredse med, at netop deres ide ikke bliver realiseret. Derfor er det afgørende, at vi forstår at kommunikere præmisserne for at deltage i åben innovation."

Hun nævner et af mange konkrete forslag, der kom frem under seminaret, og som alle var enige om, at kommunen skal udvikle.

"Vi kalder det en wellness-maskine. Den kan både bade, massere og tørre og vil betyde, at man ikke behøver at få hjælp på dét punkt, før man er langt svagere, end som vilkårene er i dag," siger Karen Kofoed.

Kamp om ny viden

IBM satser stort på åben innovation og har blandt andet etableret Global Innovation Outlook, hvor man involverer universiteter, offentlige institutioner og kunder i arbejdet med at identificere globale megatrends. Målet er at være på forkant med fremtidens vigtigste produkt- og serviceområder. Et andet IBM-koncept kaldes Innovation Jam. Her tiltrækker man ideer til konkrete problemstillinger via nettet. Senest har en 'IBM-Jam' haft fokus på udfordringer i sundhedssektoren.

Medical Information Hub er et eksempel på et åbent innovationsprojekt i IBM, hvor danske spidskompetencer spiller en hovedrolle. Der er populært sagt tale om Google Earth omsat til den menneskelige krop. Lægen kan ved hjælp af sin mus klikke på en 3D-figur af menneskekroppen - rotere, zoome og få præsenteret alle informationer, der relaterer sig til de forskellige kropsdele. Det kan for eksempel være journalnotater, røntgenbilleder og laboratoriesvar. På den måde kan lægen hente informationer om tidligere sygdomme og behandlinger, forklarer Anders Quitzau, innovationschef i IBM Danmark.

"Systemet kan være med til at revolutionere brugen af de elektroniske patientjournaler ved at skabe overblik og hjælpe med at afdække sammenhænge. På længere sigt er det kun fantasien, der sætter grænser for brugen af Medical Information Hub. Man kan for eksempel forestille sig en 3D-figur af menneskekroppen, som betjenes ved hjælp af talegenkendelse. Og netop talegenkendelse er en integreret del af den elektroniske journal, vi udvikler i et tæt samarbejde med blandt andet Vejle Sygehus," siger Anders Quitzau.

Han lægger ikke skjul på, hvorfor IBM satser så massivt på åben innovation.

"Det skyldes først og fremmest, at det giver os og vores samarbejdspartnere adgang til ny viden og styrker vores fælles forretning," siger Anders Quitzau, der vurderer spørgsmålet om beskyttelse af rettigheder til at være en af de største udfordringer i forbindelse med åben innovation.

Lars Bo Jeppesen, lektor på CBS med speciale i åben innovation, fremhæver, at succes på området afhænger af evnen til effektiv styring af processerne.

"Virksomhederne bliver mere og mere åbne i forhold til at trække på ekstern viden i deres produktudvikling. Derfor vil deres evne til at søge efter og tiltrække den bedste viden blive et afgørende konkurrenceparameter i fremtiden."

Outsourcing af innovation

Lars Bo Jeppesen peger også på, at det ikke er gratis at praktisere åben innovation. Det forudsætter, at der er kompetencer internt, som kan vælge de optimale bidragydere og praktisk kan håndtere de eksterne input. Samtidig vil en bevægelse fra lukket til åben innovation indebære et kulturskifte og forudsætte en mentalitetsændring i organisationen.

"Viden er lig med magt, og åben innovation kræver en ny incitamentsstruktur i forhold til karriere og løn, hvor man for eksempel skal belønnes for at erkende, at den interne innovation er utilstrækkelig, hvorfor man lægger problemløsning ud af huset."

Han forudser en udvikling, hvor stadig flere virksomheder vil outsource udviklingsopgaver. Innocentive.com er et eksempel på en ny virksomhedstype på nettet, som har specialiseret sig i det. Innocentive lægger en given organisations konkrete problem ud som en opgave i sit netværk bestående af videnskabsfolk, som kan byde ind med løsningsforslag - uden at få oplyst, hvem der søger svar. Den kontante betaling for en løsning ligger på mellem cirka 3.000 og 100.000 USD, fortæller Lars Bo Jeppesen.

"Det er en kolossal fordel, at en organisation på den måde kan tiltrække et stort antal problemløsere i stedet for selv at skulle bruge ressourcer på at udvælge og opsøge et mindre antal. Det mangedobler sandsynligheden for at ende op med et succesfuldt resultat."

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Grønlands Selvstyre, Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
Job
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Job
Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri og Fangst
Job
Grønlands Handelsskole
ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet