Jurister en mangelvare

25.1.2008

af

857 tomme juriststole, som ikke kunne besættes. Det var, hvad Arbejdsmarkedsstyrelsen fandt i en survey over arbejdskraftmanglen i sidste halvdel af 2007.

I Syd- og Sønderjyllands Politi i Esbjerg kommer der dette forår til at stå fem til syv politijuriststillinger ledige. Samtidig med at de jurister, det dog lykkes dem at få i garnet, typisk kommer lige fra eksamensbordet. Erfarne politijurister er det nærmest umuligt at lokke helt til Esbjerg.

I Retten i Sønderborg er de fem færre jurister, end de har normering til.

I Statsforvaltningen Midtjylland i Ringkøbing står der en tom juriststol på tilsynsområdet. Da de slog stillingen op i december, kom der kun tre ansøgninger, og alle tre sprang fra igen, fordi de nåede at få tilbudt et andet job.

Juristmarkedet er strammet til. Så meget, at der ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen var 857 ledige juriststillinger i 2. halvdel af 2007, som uden held var blevet søgt besat. Det placerer juristerne så højt oppe som nr. 14 på styrelsens nye top-50 liste over de grupper, som virksomhederne har særligt svært ved at rekruttere.

"Vi har haft et ekstraordinært stort antal ledige juriststillinger i 2007 samtidig med, at vi har fået færre ansøgninger end før til de enkelte stillinger," siger sekretariatschef i Statsforvaltning Midtjylland, Pernille Esdahl.

"Men bortset fra tilfældet i december er det lykkedes os at besætte de ledige stillinger med kvalificerede ansøgere. Blandt andet fordi vi i en række tilfælde har valgt at ansætte en ansøger med en anden AC-uddannelse end jura," understreger hun.

Ubesatte stillinger belaster en arbejdsplads - også selvom der kun er tale om én tom stilling.

"Vi kan ikke følge med. Det er frygteligt frustrerende, at vi har bevillingen til en stilling, men ikke kan få den besat," siger DJØF-tillidsrepræsentanten i Statsforvaltningen Midtjylland, Stine Rask.

"Det belaster i høj grad," lyder det fra byretspræsident Karen Thegen fra Retten i Sønderborg. Den har i hele 2007 har haft to ubesatte dommerfuldmægtigstillinger - og yderligere én i lange perioder af året, og de har i flere tilfælde oplevet slet ingen ansøgninger at få. Også dommere er svære at rekruttere efter, at domstolsreformen har støvsuget markedet for nye dommeremner.

"Vi er normeret til 10 dommere og 12 øvrige jurister, men vi er rent faktisk kun 17 i alt," siger Karen Thegen, der understreger, at det ikke kun er Retten i Sønderborg, der er ramt af problemet.

"Men vores placering i et yderkants-område gør det ekstra vanskeligt for os. Vi ansætter helt nyuddannede, hvis de ellers vil søge ud til os. Og vi er åbne for at ansætte jurister med en anden baggrund end en domstolsbaggrund, og det har vi også gjort i flere tilfælde, hvis kvalifikationerne er i orden, for dem kan vi ikke gå på kompromis med."

Chefanklager frygter ond spiral

"Vi kæmper mod en mental barriere om, at Esbjerg er udkant, selvom det kun tager en halv time fra Kolding på den nye motorvej," siger chefanklager Ulla Kaspersen, Syd- og Sønderjyllands Politi. Det gælder både hos erfarne jurister - og hos de nyuddannede, som de heller ikke kan få tilstrækkeligt af til at fylde behovet ud.

Hun frygter en ond spiral.

"Vi vil gerne have friske, unge ind. Og vi sætter overliggeren rigtigt højt, vores mål er at blive Danmarks bedste juridiske uddannelsessted. Vi skal leve af vores gode ry. Men jo flere unge og jo færre erfarne vi er, jo større belastning er det at udlære de unge på det høje niveau, vi gerne vil."

Og produktionshastigheden?

"Jamen, det betyder da noget, at man ikke er det antal medarbejdere, man skal være. Og at vi så at sige er halvanden jurist på mange af vores sager - en ung og en ældre, der skal hjælpe. På den måde får vi alle sammen for travlt. Det bider sig selv i halen."

Søren Burcharth, formand for DJØFs Overenskomstforening, påpeger, at også i centraladministrationen er der arbejdspladser og kontorer, som konstant har jobannoncer i DJØF Bladet.

"Det gunstige DJØF-arbejdsmarked er glædeligt, men også et tveægget sværd. Der er rigtig mange djøfere, som må løbe endnu hurtigere for at klare opgaverne."

Rammes af aldersbarriere

Med kun 81 ledige jurister hører de til en af de grupper på Arbejdsmarkedsstyrelsens liste, som har det mindste antal ledige i forhold til antallet af stillinger, der forgæves er søgt besat.

Til gengæld viser en nylig DJØF-undersøgelse af de arbejdssøgende djøferes profil, at jurister over 50 år er overrepræsenterede blandt de djøfere, der har en lang ledighedsperiode bag sig.

"Det er en særlig udfordret gruppe," konstaterer kontorchef i DJØF, Pia Gjellerup.

DJØF ved ikke, om de ikke søger de ledige juriststillinger, eller om det er arbejdsgiverne, der vælger dem fra.

"Men 30 procent af respondenterne over 40 år anfører på eget initiativ i undersøgelsen, at de oplever alder som en kraftig barriere ved jobsøgning. Så vi har igen fået bekræftet, at alder er et fuldstændigt dominerende problem," siger Pia Gjellerup.

Hun understreger, at der på juristområdet er et arbejdsmarkedsmæssigt mismatch, som der bør gøres noget ved.

"Her er et område, hvor en særlig indsats fra jobcentrenes side virkelig vil nytte. Centrene kunne eksempelvis være med til at påpege, at de noget ældre jobsøgere ofte vil være en stabil arbejdskraft år frem, mens mange yngre medarbejdere er på vej i en karriere med hyppigere skift."

Søren Burcharth vil arbejde for, at den såkaldte flaskehalsliste - som de regionale beskæftigelsesråd udarbejder, og som giver adgang til særlige op- og omkvalificeringsmidler - bliver udvidet til andre akademikere end ingeniører.

"På jurist- og erhvervsjuristområdet har vi peget på, at der er et omskolingspotentiale fra én faglig specialisering til en anden. Hvis det kan lade sig gøre på ingeniørområdet, hvorfor kan det så ikke på juristfeltet," siger han.

Men juristerne kommer ikke på flaskehalslisten i første omgang.

"Vores vurdering er, at det ikke er et område, som man sådan lige kan afhjælpe med en kortvarig arbejdsmarkedspolitisk indsats - og det er flaskehalslistens formål," siger formanden for Det regionale Beskæftigelsesråd for Hovedstaden og Sjælland, Leif Elken.

"Men vi skal ikke være en stopklods. Hvis der viser sig akutte problemer hen over foråret, og vi mener, vi kan gøre noget ved dem, så kan vi fra rådets side gå ind og sætte juristerne ekstraordinært på listen," understreger han.


Arbejdsmarkedsstyrelsens top-50 liste er baseret på en stikprøveundersøgelse blandt 13.496 virksomheder dækkende 40 procent af den samlede beskæftigelse på det danske arbejdsmarked.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Villum Fonden
Job
KL - Kommunernes Landsforening
Job
Wonderful Copenhagen
Job
Hvidovre Kommune
Job
Djøf
ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet