Fagklubben Øst protesterer

06-09-2007
2 min.

Læserbrev af Henning Lech-Rasmussen på vegne af Fagklubben Øst

Fagklubben Øst har modtaget DJØFs afslag på fagklubbens arbejdssøgende medlemmers ønske om, at der afholdes et opstillings- og informationsmøde til et valg, som forbundet har annonceret til den såkaldte Landsdækkende Arbejdsgruppe for Arbejdssøgende i DJØF. Desuden har Fagklubben Øst fået afslag på, at medlemmerne kan stille op til valget på en fælles valgliste.


Fagklubben Øst skal protestere mod Forbundets afskæring af muligheden for afholdelse af et demokratisk og informeret valg. Forbundet mener åbenbart, at valgberettigede medlemmer ikke bør kende hinanden og indgå i en meningsfuld udveksling af synspunkter og formulering af en politik. På dette grundlag skal Fagklubben Øst meddele, at Fagklubben Øst ikke agter at deltage i valget, da det ikke giver grundlag for en legitim, demokratisk repræsentation.
I lyset af de demokratiske begrænsninger, kan Fagklubben ikke opfordre de arbejdssøgende medlemmer til at deltage i valghandlingen

På fagklubbens vegne
Henning Lech-Rasmussen

Svar

Fagklubben Øst, der er et lille, privat netværk, har gennem hele året haft mulighed for at engagere arbejdssøgende medlemmer i kendskab til hinanden for at "indgå i en meningsfuld udveksling af synspunkter og formulering af en politik." Det må derfor på det bestemteste afvises, at DJØF har hindret medlemmerne i "en legitim, demokratisk repræsentation."Alle arbejdssøgende medlemmer har modtaget et brev om Den Landsdækkende arbejdsgruppe for Arbejdssøgende med opfordring til at stille op til det årlige valg og til at udarbejde en selvstændig præsentation af sig selv til brug for valgmaterialet. Ethvert medlem af gruppen af arbejdssøgende kunne selvstændigt anmelde sit kandidatur uden krav om stillere, uden krav om lister og uden krav om fælles valggrundlag.

Sekretariatet har derfor helt i overensstemmelse med reglerne for valget afvist at forestå en hasteindkaldelse af arbejdssøgende medlemmer til et møde forud for opstillingen af kandidater. Henning Lech-Rasmussen har derimod fået det svar, at det ville være frit for netværket selv at afholde det ønskede møde i medlemslokalerne i Gothersgade, som netværket kender efter utallige og jævnlige møder.

Venlig hilsen
Pia Gjellerup, chef for Politisk afdeling

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.