Lean-filosofiens skyggeside

07-06-2007
5 min.

Lean er ikke en filosofi, som er skabt for at skabe bedre arbejdspladser og udvikle medarbejderne i en kreativ og innovativ retning. Det primære fokus ved Lean er effektivisering, rationalisering og kundefokus.

Lean har for alvor vundet indpas i danske virksomheder og organisationer. De japanske produktionsprincipper, hvor man tilpasser sig kundens behov ved løbende at reducere i de ikke værdiskabende aktiviteter, har tilsyneladende gjort stort indtryk på såvel private som offentlige ledere. Og den kortsigtede gevinst for medarbejderne er da også til at få øje på. Ofte medfører Lean nemlig en øget medarbejderindflydelse, mere variation i arbejdet og bedre indrettede arbejdspladser. Lean er dog fyldt med modsætningsforhold, som kræver, at der foretages bevidste prioriteringer og valg, hvis filosofien skal overleve, lyder det fra konsulent og manager Bo Bager, som efterlyser mere gennemtænkte og langtidsholdbare løsninger, når Lean sættes på dagsordenen.

Den svære balance

Lean-filosofiens grundlæggede mål er at effektivisere virksomhedens arbejdsgange via løbende forbedringer med fokus på det hurtige og fejlfri flow, hvor kundens behov sættes i centrum. "Lean er en filosofi, hvor tempoet kan være højt, fordi der primært er fokus på virksomhedens værditilvækst," lyder det fra Bo Bager. Og det er netop på grund af Lean-filosofiens fokus på værditilvækst og synlige resultater, at modsætningsforholdene opstår, fordi hensynet til medarbejdernes trivsel og udvikling ofte sættes i baggrunden. "I en virksomhed, hvor man ønsker, at produktionen flyder, har man blandt andet fokus rettet på de steder i processen, hvor der opstår flaskehalse, og derved også sin opmærksomhed rettet mod de personer, der arbejder i denne flaskehals. Det kan skabe stresssituationer for de medarbejdere, og de mister langsomt evnen til at tænke nye kreative ideer, og kvaliteten kan komme under pres," lyder det fra Bo Bager. "Og da det netop er hos medarbejderne, man skal hente de nye ideer til løbende forbedringer, vil succesen med Lean udeblive," fortsætter han. "Et andet eksempel på disse modsætningsforhold er i det offentlige, hvor man mange steder har implementeret Lean i forhold til sagsbehandlingen. Med et fokus på en optimering af sagsbehandlingen kan arbejdet med at sagsbehandle på et tidspunkt blive rent ekspeditionsarbejde, og medarbejderne begynder at kede sig. Resultatet bliver enten et stigende sygefravær, eller at medarbejderne søger væk," beretter Bo Bager. "Skal Lean blive en succes, er det derfor vigtigt ved enhver Lean-proces, at ledelsen træffer nogle valg, sætter nogle grænser og tager det nødvendige hensyn til medarbejderne," fortsætter han.

Det er dog vigtigt for Bo Bager at understrege, at det nødvendigvis ikke er af ond vilje, at der ikke er taget højde for de menneskelige faktorer, når Lean implementeres. "Ofte har lederne ikke den nødvendige viden på området, kombineret med at implementeringen skal gå stærkt og vise hurtige brugbare resultater," understreger han.

Langtidsholdbare løsninger

Med en løbende udvikling af medarbejderne, et hensyn til mellemlederne, længere testperioder når Lean implementeres samt en målrettet information, er man godt på vej til at skabe de langtidsholdbare løsninger, som skal sikre, at Lean forbliver en succes. "Det er meget vigtigt, at ledelsen gennem hele processen udvikler på arbejdslivet, kreativiteten og engagementet hos medarbejderne," lyder det fra Bo Bager. "Vi skal huske på, at mennesker ikke er noget, vi forbruger, men noget vi udvikler," fortsætter han. "Der skal også tages hensyn til virksomhedens mellemledere. Det er ofte mellemlederne, som skal få Lean til at fungere i praksis - dette ved siden af de mange andre funktioner en mellemleder har. Det skaber ofte et stort arbejdspres, hvilket kan have menneskelige konsekvenser for den enkelte mellemleder, men også konsekvenser for det videre arbejde med Lean," fortsætter han. Bo Bager nævner ligeledes risikoen ved for korte testperioder ved Lean-implementeringen som et problem. Det kan nemlig medføre, at man som virksomhed implementerer nogle nye arbejdsgange, som ikke er gennemtænkte og afprøvet til bunds. Ifølge Bo Bager er konsekvensen, at virksomheden løber ind i problemer, som på den ene side sænker processen og på den anden side kan have følger for medarbejderne.

God information er ligeledes et must, hvis Lean skal være en succes, og medarbejderne skal tage ejerskab til filosofien. "Information er selvfølgelig også vigtig, når vi taler om Lean. Men skal informationerne nå ud til alle medarbejdere, og ligeledes give mening for medarbejderne, skal informationen være målrettet. Det vil sige, at data skal simplificeres, og kun det væsentlige skal fremhæves," lyder det fra Bo Bager.

Lean er ledelse

Skal de enkelte virksomheder kunne holde til Lean på længere sigt, kræver det først og fremmest et grundigt forarbejde, hvor ledelsen går foran og gennem hele forløbet kender sin plads. "Lean er et ledelsesredskab, og det er ledelsen, som udstikker rammerne og udvider henholdsvis indskrænker på den margin, hvor indenfor Lean har sit virke," udtaler Bo Bager. "Og her er det vigtigt, at ledelsen står inde for de valg, de træffer og hele tiden har fokus rettet mod både de positive og negative konsekvenser ved de valg," fortsætter han. "Vigtigt er det også, at ledelsen tør sige fra, for det kan nemlig ikke nytte, de presser citronen," fortsætter han. "Det eneste, ledelsen opnår, er, at der skabes et mistillidsforhold mellem ledelsen og medarbejderne, hvor medarbejdernes engagement og evnen til at komme med nye ideer forsvinder - og uden medarbejdernes ideer til løbende forbedringer af processerne kan Lean-filosofien ikke overleve," påpeger han.

Lean skal bruges med omtanke

At Lean er en rigtig god ide, og at Lean kan betale sig, har Bo Bager dog aldrig været i tvivl om. "Filosofien om Lean giver rigtig god mening, hvis Lean anvendes rigtigt," lyder det fra Bo Bager. "Lean kan i virkeligheden sammenlignes med en bil. En bil er et farligt redskab, hvis ikke den håndteres korrekt. Kører man derimod i sin bil med omtanke, er den til stor gavn. Sådan er det også med Lean. Anvendes Lean-værktøjerne ikke korrekt, kan de være ødelæggende for en virksomhed, men tænker man sig om, når man bruger dem, kan de være en stor gevinst," fortsætter han. "Og de virksomhedsledere, som formår at anvende Lean - dette med stor respekt og hensyn til medarbejdernes trivsel, har stor succes med filosofien," påpeger han. "De har nemlig indset, at medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource og i sidste ende virksomhedens overlevelse. Men der skal tages hensyn til os, for vi er også det mest skrøbelige og upålidelige, virksomheden har," afslutter han.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.