Den mest iøjnefaldene anbefaling er dog, at både RUC og Aalborg Universitet bør halvere deres basisuddannelser og lægger dermed op til et brud med hele studiestrukturen på de to universiteter. Rapporten pointerer, at særligt RUCs studiestruktur er i modstrid med intentionerne i Bologna-processen, hvor de europæiske lande er blevet enige om at operere med en sammenhængende treårig bacheloruddannelse og en toårig kandidatuddannelse.