Djøfernes internationale kompetencer

21-06-2007
3 min.

Vi er for dårlige til videndeling af internationale erfaringer.

Over halvdelen - 55 procent - af danske virksomheder og offentlige organisationer har ingen eller kun i mindre grad en strategi for videndeling i forbindelse med udstationering af medarbejdere.

Det viser en undersøgelse fra DJØF om private virksomheders og offentlige organisationers internationaliseringsgrad og deres erfaringer med udstationerings- og videndelingsstrategier.

Især den offentlige sektor har meget at indhente, når det kommer til viden-deling på tværs af danske og udenlandske organisationer. Den offentlige sektor bruger udstationering i øget omfang, men anvender kun målrettede strategier, opfølgning og videndeling i beskedent omfang. Dermed udnytter de ikke potentialet og får derfor ikke den indflydelse i internationale fora, som de reelt har investeret ressourcer til, fastslår undersøgelsen.

De større private virksomheder har klarere strategier og mere fokus på opfølgning ved udstationering, men der er også her stadig et stort urealiseret potentiale. Finanssektoren kommer ud som den private branche, der er bedst til det, mens de industrielle virksomheder er dårligst til det.

Men generelt er systematisk videndeling fra udsendte og hjemvendte medarbejdere en mangelvare over hele feltet og det betyder, at man går glip af et innovationspotentiale.

Mest værdi i at udstationere ældre eksperter

Hvis man vælger den rigtige strategi for udstationering, kan de private virksomheder hente økonomisk gevinst hjem på bundlinien og de offentlige organisationer hente større indflydelse, fastslår undersøgelsen.

Den største værdi af udstationering kommer, når man udstationer ældre eksperter og ledere, og det er en markant tendens, viser undersøgelsen. Og omvendt: Jo mere man udstationerer unge, desto mindre værdi får man igen. Det kan altså betale sig at udstationere erfarne medarbejdere frem for de helt unge, selvom lønomkostningerne er større.Man høster samtidig størst værdi af udstationering, hvis man har lagt en veludviklet strategi for det. Det gælder planlægning af klare arbejdsopgaver, støtte til forberedelse, indsats i forhold til familien, løbende opdatering hjemmefra om virksomhedens udvikling og en veltilrettelagt hjemkomst. Kun godt hver femte af de adspurgte private og offentlige virksomheder svarer ja til, at de i høj eller meget høj grad har en strategi for international udstationering.

Og ifølge undersøgelsen gemmer forklaringen på det lave udbytte ved udstationering sig måske her. Unge medarbejdere har ikke samme erfaringsniveau som eksperterne og derfor har de i større grad brug for veludviklede strategier for kompetenceudvikling.

Økonomien er en barriere i det offentlige

Undersøgelsen kortlægger også barriererne for udstationering - motivation, økonomi og prioritering. I de offentlige organisationer er motivationen stigende: De har fået øje på potentialet og der udtrykkes ønske om i højere grad at udstationere medarbejdere. Til gengæld udgør manglende økonomiske ressourcer en markant barriere i den offentlige sektor i modsætning til den private sektor, hvor barrieren især er ledelsens manglende prioritering.

Analysen

Analysen 'Internationale kompetencer - danske behov og muligheder' er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 484 private virksomheder indenfor industri, transport, handel, forretningsservice, finans- og pengeinstitutter samt 89 kommunale og statslige organisationer. Analysen er den tredje af i alt fire delanalyser i en større undersøgelse af danske akademikeres internationalisering, som DJØF gennemfører i samarbejde med Rambøll Management. Læs mere om undersøgelsen ved at klikke på linket i boksen øverst til højre.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.