DJØF og læger i nært samarbejde

21-06-2007
3 min.

DJØF, Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger har lavet aftale om et tættere samarbejde.

Flere og bedre servicetilbud til medlemmerne, fælles udvikling af tværfaglige ledelsesnetværk og en mentorordning for ledere i sundhedssektoren - det bliver resultatet af en ny samarbejdsaftale, som DJØF har indgået med to af organisationerne under Lægeforeningens paraply: Foreningen af Speciallæger (FAS) og Yngre Læger.

Aftalen giver medlemmer i DJØF og Lægeforeningen adgang til hinandens ydelser. Og som Yngre Lægers formand Mette Worsøe siger, har lægerne og DJØF hver deres spidskompetencer, som organisationerne nu slipper for at bruge store ressourcer på selv at udvikle:

"På en række områder kan det sagtens være mest oplagt, at en læge, der ansættes i en administrativ ledelsesfunktion, får rådgivning hos DJØF, ligesom djøfere i sundhedssektoren i nogle tilfælde kan have brug for de kompetencer, der findes i Lægeforeningen."

Medlemmerne får desuden adgang til store dele af både Lægeforeningens og DJØFs hjemmesider, køb af bøger med mere. Desuden vil medlemmer af DJØF - efter visitation fra deres egen organisation - kunne få individuel rådgivning og bistand i Lægeforeningen om løn, arbejdsvilkår og karriere. Og vice versa, naturligvis.

DJØFs formand, Finn Borch Andersen, ser desuden samarbejdet som en mulighed for at nuancere og kvalificere debatten om udvikling, styring, ledelse og finansiering af sundhedssektoren:

"Der er brug for gensidig respekt og forståelse for djøfernes og lægernes forskellige kompetencer for at få en helstøbt sundhedssektor, som kan imødekomme borgernes forventninger om hurtig og effektiv behandling," siger han.

Signal om fælles ståsted

Den måske mest interessante nyskabelse er måske den mentorordning, som en arbejdsgruppe er ved at etablere i regi af DJØF, FAS og Yngre Læger. I gruppen sidder blandt andet Rigshospitalets hospitalsdirektør, cand.polit. Jørgen Jørgensen, og vicedirektør på Gentofte Hospital læge Erik Jylling.

DJØF har selv haft gode erfaringer med en sådan mentorordning, forklarer Jørgen Jørgensen, som finder det oplagt at forsøge noget lignende på sundhedsområdet. Men for Jørgen Jørgensen er der også motiver udover de rent praktiske til at deltage:

"Med samarbejdet sender vi også et signal om et fælles ståsted, hvad angår ledelse i sundhedsvæsenet," siger Jørgen Jørgensen, der selv har været skydeskive for mere eller mindre seriøse bemærkninger og fordomme om væsenets 'djøfisering'. "De fordomme vil jeg gerne gøre mit til at nedbryde."

Som en af de djøfere, der har været kritiseret for at administrere besparelser, vil Jørgen Jørgensen gerne understrege, at det "ikke er noget, man gør for sjov." Men det politiske krav om at holde styr på hospitalsbudgetterne, om gennemsigtighed, om kvalitetsudvikling og ydre standarder for service er ydre vilkår, man nu en gang er underlagt. Det er opgaver, som skal løses - "uden der skal skydes på den ene eller anden faggruppe."

Talentspejdere

Jørgen Jørgensen har selv skrevet sig på mentorlisten og er dermed indstillet på at hjælpe for eksempel en kommende chef-læge eller klinikchef med sparring på basis af sine egne erfaringer gennem 22 år i sundheds- og hospitalssektoren.Foreløbig er det arbejdsgruppen, der udvælger nye ledelsestalenter, som vil få tilbudt at blive mentee hos en topleder i sundhedsvæsenet. Ligesom Jørgen Jørgensen kan tage en nyudnævnt ledende overlæge under sine vinger, vil for eksempel en nyansat kontorchef kunne indgå i et mentor/mentee-forhold til en cheflæge. For at undgå forviklinger i de daglige arbejdsrelationer er det dog en betingelse, at de ikke er ansat samme sted.

Planen er at rekruttere flere mentorer blandt højtplacerede ledere i sundhedsvæsenet. Det skal ske på grundlag af personlige egenskaber og erfaring og ikke ud fra formelle kompetencer som coach eller lignende. Det vigtigste er, at man er villig til, gennem det år mentor/mentee-relationen skal vare, at være sparringspartner og dele sine erfaringer med en yngre leder.

Læs mere om aftalen - klik på linket i boksen øverst til højre.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.