Inspiration fra Down Under

10-05-2007
3 min.

Offentlige ledere står over for store udfordringer i disse år.

Kvalitetsreformen vil øge omfanget af udfordringer betydeligt, men reformen kan også være en længe tiltrængt løftestang for bedre ledelse i det offentlige. Til det kan regeringen hente inspiration ude fra.

Regeringen lancerede i august 2006 tanken om en kvalitetsreform og talte om at yde bedre service for de samme eller færre ressourcer. Det er en sang, der er hørt i mange OECD-lande. I 1990'erne arbejdede daværende vicepræsident i USA, Al Gore, for en offentlig sektor "that works better and costs less". Value-for-money har også været et vigtigt element i moderniseringen af den offentlige sektor, som skiftende regeringer i Danmark har arbejdet aktivt for igennem mere end 20 år. Det var Schlüter, der i 1983 først introducerede tanken om en modernisering af den offentlige sektor. Nyrup-regeringen fulgte trop i 1990'erne med et 'Nyt syn på den offentlige sektor'. Den nuværende regering har siden sin tiltrædelse ønsket at få 'borgeren ved roret' og skabe 'velfærd og valgfrihed'. Kvalitetsreformen indskriver sig dermed i rækken af moderniseringstiltag.

Regeringen har organiseret sit arbejde i en række temamøder om emner som frit valg og brugerinddragelse, mål- og resultatstyring, sammenhængende offentlig service, nytænkning og konkurrence samt leder- og medarbejdermotivation. Et af de store temaer har været øget mål- og resultatstyring, hvor politikerne fastsætter målene, og hvor de offentlige ledere og medarbejderne skal indfri disse mål. Samtidig skabes der konkurrence om offentlig servicelevering, og det er ikke blot mellem offentlige og private leverandører. Der sker også en øget konkurrence mellem offentlige organisationer, der skal måles og vejes i forskellige benchmarking-initiativer.

Regeringen hæver overliggeren med Kvalitetsreformen: Politikerne og borgerne stiller stadigt større krav til den offentlige sektors service ('offentlig service i verdensklasse'). Offentlige ledere og medarbejdere presses af et skattestop 'fra oven'. Frit valgs-ordninger presser offentlige ledere og medarbejdere 'fra neden'. Sammenligning af performance gennem benchmarking og ranglister presser offentlige ledere og medarbejdere 'fra siden'. Denne udvikling stiller nye krav til de offentlige ledere og til medarbejderne. De skal blive bedre til strategisk ledelse, men de skal også mestre spillet om mål- og resultatstyring, kontraktstyring, samspil med private leverandører, forhandling i netværk og partnerskaber samt skabe en fornyet (digital) dialog med borgerne. Samtidig forventer politikere og borgere, at offentlige ledere og medarbejdere konstant er innovative i deres praksis og løbende kommer med forslag til, hvor kvaliteten kan forbedres.Hvis Kvalitetsreformen skal resultere i bedre service til borgerne, lægger regeringen op til, at de offentlige ledere og medarbejdere får en særlig rolle for at sikre den øgede kvalitet. Det seneste temamøde i kvalitetsreformsregi lagde derfor op til diskussion af ledelses- og medarbejdervilkår. Spørgsmålet er selvfølgelig, om lederne er klædt på til at tage denne udfordring op? Et svar kan være at sende flere offentlige ledere og ledere in spe på lederuddannelser. Regeringen og organisationerne omkring Kvalitetsreformen har også hyldet dette tema og accepteret, at det nok ikke er tilstrækkeligt kun at sende lederne på korte 'værktøjskurser'.

Parterne bag Kvalitetsreformen ser ud til at ville noget mere med ledelsesuddannelserne denne gang. En international inspirationskilde kunne være den australske og new zealandske regering, der i fællesskab har skabt en Australian and New Zealand School of Government (ANZSOG). ANSZOG står for lederkurser for offentlige ledere på højt niveau fra både Australien og New Zealand og bygger på et samarbejde mellem de ledende universiteter og handelshøjskoler i de to lande. De offentlige ledere får også international inspiration fra blandt andet USA, hvor forskere og andre topledere bliver fløjet ind for at undervise. Og man er ved at opbygge en 'case-bank' med cases om ledelsesudfordringer. Hvis regeringen og parterne i Kvalitetsreformen mener det alvorligt, når de i pjecer og debatoplæg siger, at de vil have endnu bedre uddannede offentlige ledere, så kunne Australien og New Zealands erfaringer være en oplagt international kilde til inspiration.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.