DJØF og de arbejdssøgende

10-05-2007
4 min.

Læserbrev fra Erik Sejrup.

De arbejdssøgende djøfere har hverken organisation eller medlemsrettigheder!

Repræsentantskabets beslutning 27. april 2006, forvandlede de arbejdssøgendes organisation i DJØF fra en Sektor i OK (SFA) til absolut ingenting. Dette ingenting har de arbejdssøgende i København ønsket at udfylde med en lokal organisering, Fagklub Øst.

For øvrige DJØF-foreninger er forbundsafdelinger, undtagen skyggeorganisationen "Selvstændige Advokater", der erstatter "Advokatsamfundet" som via lovgivningen selv er forhindret i et DJØF-medlemskab.

I formandens svar af 9. marts til Fagklub Øst (som DJØF-bladet burde offentliggøre) bliver det endnu en gang fastslået, at de arbejdssøgende ikke råder over nogen selvstændig organisation. De repræsenteres blot af en valggruppe, Den Landsdækkende Arbejdsgruppe, hvis valgregler ikke er nedskrevet eller vedtaget, men kun eksisterer i formandens hoved.

Disse ret ukendte regler medførte så en urafstemning blandt en række ligeså ukendte kandidater. En situation, der ikke giver nogen garanti for de 8 valgte kandidaters evner til at bestride et politisk mandat samt at kunne samarbejde med de øvrige 2000 arbejdssøgende DJØFere.

Desuden fastslår Formanden "Brugergrupperne i provinsen er (..) ikke lokalafdelinger, der udøver fagpolitiske medlemsrettigheder (...)". Denne udmelding gør det vanskeligt at forstå arbejds-gruppens opgaver, som er beskrevet på DJØFs hjemmeside:

"Den landsdækkende arbejdsgruppe kan normalt mødes op til 6 gange om året.

Formålene er følgende:

  • Erfaringsudveksling i forhold til brugergruppernes arbejde og drøftelse af arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål.
  • Indstilling af et medlem og en stedfortræder (suppleant) til Hovedbestyrelsen.
  • Udpegning af medlemmer til Forbundets Repræsentantskab."

Og det bliver helt umuligt at forstå Ålborg Brugergruppes valgannonce, der også lå på hjemmesiden.

Men det er en enkel opgave at resumere: De arbejdssøgende i DJØF har ingen medlemsrettigheder at udøve og de råder ikke over nogen organisation. De disponerer kun over et fugtigt kælderlokale, uden byggetilladelse, men både med rotter og sundhedsfarlig skimmelsvamp.

De må dog gerne holde kæft og betale DJØF-kontingent. Det kan næppe betegnes som en ligeværdig behandling og dialog.

Det interessante vil nu være at spørge folketingets arbejdsmarkedsudvalg, hvilke minimumsrettigheder medlemmerne af en fagforening har og om disse blot er underforstået eller beskyttet i den danske lovgivning. Fx: At kunne organisere sig fagligt.

Svar:

Kære Erik Sejrup

DJØFs repræsentantskab godkendte den 27. april 2006 en nye organisering af DJØFs arbejdssøgende medlemmer.

Baggrunden for den ændrede organisering var et ønske om at få knyttet de arbejdssøgende tættere til Hovedbestyrelsen, hvor bl.a. DJØFs holdninger på det beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitiske område fastlægges.Den nye organisering indebærer, at de arbejdssøgende har fået direkte repræsentation i Hovedbestyrelsen, og at vi har etableret "Den landsdækkende arbejdsgruppe for arbejdssøgende i DJØF" (DLA). Formålene med DLA fremgår af Erik Sejrups læserbrev. For at sikre bredde i sammensætningen af DLAs op til 11 medlemmer, tages der både hensyn til geografisk spredning og spredning mellem ledige nye kandidater og mere erfarende ledige kandidater. Valg til DLA sker en gang om året ved direkte valg.

Hovedbestyrelsen har den 22. januar 2007 godkendt forretningsorden, herunder retningslinier for valg til DLA. Forretningsordenen samt valgregler fremgår af DJØFs hjemmeside.

Brugergrupperne i Odense, Århus og Ålborg arbejder fortsat med konkrete tiltag for at få medlemmerne i de respektive områder i arbejde, og da der ikke - hvad der heller ikke var tidligere - er etableret en brugergruppe i København, varetager DJØFs sekretariat  fortsat denne funktion. Brugergrupperne gør en stor indsats, og det er mit indtryk, at der er en god dialog mellem brugergrupperne og DLA.

Erik Sejrup har ønsket en ny lokal organisering under DLA. Den organisering vi har nu fungerer rigtig godt, og Hovedbestyrelsen er ikke indstillet på, allerede nu efter 1 år, at foretage ændringer af organiseringen. Repræsentation i Hovedbestyrelsen, de direkte valg til DLA og sammensætningen af DLA samt brugergruppernes arbejde finder vi er velfungerende og opfylder formålene.

Der er ingen medlemsgrupper, der disponerer over særlige lokaler, og de arbejdssøgende i DJØF disponerer ikke over nogle kælderlokaler.

Vi har for nylig indrettet lokaler til jobsøgning i stueetagen i Gothersgade 133. Her kan alle medlemmer frit benytte internet, telefon, kopimaskine etc. til jobsøgning. Jeg vil benytte lejligheden til at opfordre jobsøgende medlemmer til at benytte disse faciliteter. Herudover kan arbejdssøgende medlemmer og øvrige medlemmer frit booke mødelokaler i DJØF-huset til DJØF-netværk, i det omfang, der er ledig kapacitet.

Venlig hilsen
Finn Borch Andersen
forbundsformand

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.