Karriere på nedsat tid?

26-04-2007
7 min.

Interview med Pernille Backhausen, partner og direktør i advokatfirmaet Sirius Advokater, og Pia Palm, HR-direktør i advokatfirmaet Plesner.

Drømmen om at blive partner eller på anden måde gøre sig gældende inden for advokatbranchen holder mange jurister på kontoret i 50-80 timer om ugen. Diskussionen om de lange arbejdstider har været debatteret i mange år, og normen har især fået mange kvindelige jurister til at flygte fra de private advokatfirmaer. Nogle virksomheder er derfor begyndt at spekulere i fleksibel arbejdstid for medarbejderne, mens det andre steder stadig er umuligt at gøre karriere som advokat, hvis man har en arbejdsuge på 37 timer, eller hvis man i en periode af sit liv går på nedsat tid på grund af for eksempel børn? Her hører vi to ledere fra to forskellige advokatvirksomheder om deres syn på fleksible arbejdstider.

Pernille Backhausen:

I arbejder med fleksible arbejdstider for jeres jurister og andre ansatte. Hvorfor?

Fordi der ikke er noget minus ved det, og vi bliver nødt til at møde folks individuelle behov, hvis vi vil have de mest kvalificerede medarbejdere.

Hvordan opstod praksis?

Flere af os partnere har haft fleksible vilkår i vores tidligere karriere. Derfor har det stor betydning for os, at medarbejderne her oplever samme muligheder, som vi gjorde. Fra virksomhedens begyndelse i 2005 har vi lagt vægt på, at de værdier blev skrevet ned, så det blev synligt både indadtil og udadtil, at det var i orden at have et liv ved siden af arbejdet. 

Hvordan foregår det helt konkret? Tilbydes nedsat tid for eksempel til alle, og hvor mange har benyttet sig af ordningen?

Vi har ikke haft nogen, der har anmodet om nedsat tid, der ikke har fået det. En tidligere partner valgte at arbejde tre dage om ugen, fordi hendes livssituation krævede det. Det kan sagtens lade sig gøre, fordi man i nødstilfælde kan nås på mail eller mobiltelefon. Den fleksibilitet gør også, at vi ikke behøver at stille krav om, hvornår man møder ind om morgenen og hvornår man går hjem. Skal man holde børnefødselsdag eller hente børn, går man hjem, og så gør man måske en sag færdig om aftenen, hvis det er nødvendigt.

Risikerer den fleksibilitet ikke at medføre mere arbejde og stress?

Jo, og derfor forsøger vi at gøre arbejdstiden så målbar som muligt. Vi kræver ikke flere arbejdstimer, end hvad der svarer til en normal arbejdsuge. Faktisk forventer vi som udgangspunkt 1100 fakturerbare arbejdstimer om året sammenlignet med normalt 1400 timer og helt op til 1850 for andre advokater.

Vores virksomhedskultur bakker også op om værdierne. For eksempel er det ikke i orden hos os at sige: 'Nå, du tager nok en halv fridag', hvis én går tidligt.

Hvad får I ud af at give jeres ansatte lov til at arbejde på nedsat tid?

Folk bliver mere produktive, når de har en tilpas arbejdsdag. Desuden får vi mere loyale medarbejdere og flere kvalificerede ansøgere, fordi mange føler vores virksomhed er et alternativ i branchen.

Kan der være specialer I ikke kan tage jer af så godt som andre firmaer, når I arbejder mindre?

Der kan selvfølgelig være sager, hvor der er behov for et langt træk, for eksempel ved opkøb og fusioner. Det kan vi ikke have en fast medarbejderstab til, for det er umuligt at styre arbejdstidsmæssigt. Men har man en virksomhedskultur, hvor alle arbejder døgnet rundt, og der kommer en tidskrævende sag, kan det være svært at finde de ekstra ressourcer. Der kan vi måske nemmere i korte perioder stille med for eksempel ti advokater, der kan arbejde igennem i tre uger.

Vi opnår nok heller ikke den samme bundlinje som virksomheder, hvis advokater arbejder langt mere for den samme løn. Til gengæld får vi loyale medarbejdere, der oparbejder nyttige specialer.

Har det konsekvenser for de ansattes karriere at gå på nedsat tid?

Når advokater taler om karriere, handler det oftest om partnerskab, og ved at have en partner på nedsat tid har vi bevist, at det ikke får konsekvenser. På partnerniveau har vi et fordelingsprincip, der går ud på, at vi får del i overskuddet alt efter, hvad vi yder, og alle har mulighed for at tage uvarslet orlov. Dermed har alle indflydelse på, hvor meget de gerne vil arbejde. Vores klienter er desuden fløjtende ligeglade med, at de ikke kan ringe om mandagen, hvis de får kompetent rådgivning, når de mødes med advokaten en anden dag.

Alle otte partnere har forskellige ordninger. Der er flere, der arbejder 37-40 timer om ugen, men mange arbejder også mere. Jeg vil for eksempel hjem og spise med mine børn hver dag, men de andre har godkendt mig som direktør - vel vidende, at jeg ikke kan arbejde så meget som nogle af dem.

Hvor mange timer arbejder du om ugen?

Omkring 45 timer - indimellem 50.

Pia Palm:

Hvad gør I for at forebygge eller bearbejde stress blandt medarbejderne?

Vi har haft et seminar om stress og derefter nedsat arbejdsgrupper, der skal arbejde med stress og work-life balance. Det er kendt, at man lægger rigtigt mange arbejdstimer i advokatbranchen. Det gør, at vi er fleksible og kan give vores klienter en god service. Advokaterne bliver samtidig dygtigere, når de lægger mange timer, og man får oftere de mest spændende opgaver, når man er fleksibel. Men vi skal selvfølgelig forsøge at finde mulige alternativer.

Hvad er den gennemsnitlige arbejdstid for jeres advokater?

Den ugentlige arbejdstid svinger meget for den enkelte jurist. Vi har jurister, der arbejder mindst 2000 timer om året, men vi har også fået en ny ordning, hvor omkring syv procent af vores 170 jurister er på nedsat tid. De arbejder 30-35 timer om ugen. Fordelen ved en stor advokatvirksomhed som vores er, at vi kan tilbyde mange forskellige vilkår igennem et karriereforløb.

Hvordan forholder ledelsen sig til ordninger med nedsat tid?

Det bliver et af de vigtigste parametre for at fastholde de gode medarbejdere i fremtiden. Derfor er det noget, vi er nødt til at lykkes med, så det vil vi gerne gøre meget for at imødekomme.  Der er selvfølgelig sager inden for bestemte specialer - for eksempel i forbindelse med køb og salg af virksomheder - der i perioder ikke er forenelige med nedsat tid. Men det er vi opmærksomme på og finder en løsning fra gang til gang.

Kan enhver advokat hos jer komme på nedsat tid i en periode, hvor vedkommende for eksempel har små børn eller bare har behov for at få sænket arbejdspresset?

Hvis arbejdspresset i perioder opleves for stort er det en ledelsesopgave at afhjælpe situationen. Er der tale om et ønske om nedsat tid - typisk fra vores kvindelige jurister, der kommer tilbage fra barsel - finder vi altid en løsning.

Hvilke konsekvenser har det for karrieren at gå på nedsat tid?

Karriere er et bredt begreb og meget individuelt. Medarbejdere på nedsat tid er endnu så nyt, at vi ikke har erfaringer med, hvordan det påvirker karrieren.

Er det muligt at gøre karriere hos jer og måske blive partner eller en anden form for leder, hvis man arbejder 37 timer eller mindre?

Det har der ikke været tradition for. Fortidens vilkår peger på en partnerprofil, der er en dygtig advokat med mange sager og mange arbejdstimer. De succesrige partnere er dem, der også fremover matcher erhvervslivets direktører og lever op til deres forventninger. Så hidtil har det ikke været muligt. Men udfordringerne med at tiltrække de dygtigste medarbejdere kommer nok med tiden til at præge profilen. Vi har allerede i dag en opblødning, hvor vi tilbyder individuelle vilkår til vores associerede partnere, som også kan handle om antallet af arbejdstimer.

Hvis I meldte ud, at advokater og partnere ikke var tilgængelige altid, tror du kunderne ville vælge jer fra?

Vores nyligt gennemførte kundetilfredsheds-undersøgelse peger på, at kunderne lægger stor vægt på hurtighed i sagsbehandlingen. Det betyder, at det ofte er opgaverne, der bestemmer vores arbejdstid, fordi vi ønsker at give vores kunder den bedste service og kvalitet. Det er dermed blevet en del af kulturen, men selvfølgelig søger vi at øge mulighederne for, at alle har et valg mellem at arbejde meget og arbejde mindre i forskellige faser i deres liv. 

Kan du forstille dig at der om nogle år er en partner på nedsat tid. Eller en deltidsansat der bliver partner hos jer?

Det kan jeg ikke sige noget om nu.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.