Dårligt studiemiljø

26-04-2007
1 min.

DJØF arbejder for bedre forhold på hhx-studiet.

35 elever stuvet sammen i ét klasselokale og lærerfri undervisning, er bare nogle af de vilkår som eleverne på hhx (handelsgymnasierne) bliver budt. På grund af en taxameterordning, der er 8.000 kroner mindre pr. elev end på det almene gymnasium, er der nemlig skåret helt ind til benet eller længere ind, siger Søren Burcharth, formand for Overenskomstforeningen i DJØF, der organiserer de 846 djøfere, som underviser på handelsgymnasierne.

"Det er klart utilfredsstillende for både elever og lærer, for resultatet er stort frafald, en meget ringe kontakt lærerne og eleverne i mellem og dermed også et dårligt studiemiljø."

Derfor har DJØF i samarbejde med GL (Gymnasieskolernes Lærerforening) skudt en kampagne i gang for at kaste lys på forholdene ude på handelsgymnasierne.

Men hvorfor er DJØF gået ind i lige netop den her sag?

"Studenterne fra handelsgymnasiet en vigtig del af fødekæde til de videregående uddannelser, til erhvervslivet og vidensamfundet i det hele taget, og de talenter må ikke gå til spilde. Så åbenlyse problemer kalder på, at de faglige organisationer blander sig i det," siger Søren Burcharth.Elementerne i DJØFs og GLs kampagne for en bedre økonomi og dermed bedre vilkår på handelsgymnasierne er blandt andet en debatavis, annoncer og et løbende påvirkningsarbejde overfor beskæftigelsesministeren og øvrige relevante folketingspolitikere, fortæller Søren Burcharth.

I øjeblikket er Undervisningsministeriet ved at gennemføre en sammenlignende undersøgelse af henholdsvis handelsgymnasierne og de almene gymnasier. Søren Burcharth ser frem til resultatet, for det er hans klare forventning, at den kan være med til at kaste yderligere lys på det, han kalder den åbenlyse forskelsbehandling blandt de to gymnasiale uddannelser.

DJØFs og GLs debatavis om forholdene på handelsgymnasierne kan rekvireres via e-mail hos nif@djoef.dk

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.