Formel anerkendelse af en masteruddannelse

08-03-2007
3 min.

Læserbrev af Mogens Thomsen, Master in Public Management, Syddansk Universitet

Med bekendtgørelsens ord skal en masteruddannelse kvalificere de studerende til "at kunne varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner m.v."

Loven bag uddannelsesbekendtgørelsen siger, at en masteruddannelse skal være "et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb, der afsluttes med et afgangsprojekt, der dokumenterer, at niveauet for den pågældende uddannelse er opnået" og at "masteruddannelsen, herunder afgangsprojektet, gennemføres på et niveau der svarer til en kandidatuddannelse".

Det er derfor nærliggende at tro, at man med en masteruddannelse sikrer sig det formelle grundlag, der giver adgang til de højt kvalificerede jobfunktioner, man i øvrigt betragtes som kvalificeret til, på samme måde som andre gør det med en kandidatuddannelse. Sådan er det bare ikke.

Med en masteruddannelse kan man nemlig ikke ansættes i en AC-stilling i f.eks. en statslig institution, selvom man konkret betragtes som en kvalificeret ansøger, idet masteruddannelserne ikke er omfattet af AC-overenskomsten.

Hvor er det lige, kæden er hoppet af? Man står med en akademisk uddannelse, som adskiller sig indholdsmæssigt fra en kandidatuddannelse, bl.a. er den erklæret erhvervsrettet. Men også med en uddannelse som ifølge lov og bekendtgørelse afsluttes på niveau med en kandidatuddannelse.

Hvorfor anerkendes en praksisorienteret uddannelse på kandidatniveau ikke som lige så kvalificerende som en teoretisk baseret kandidatuddannelse? 

Er det fordi den kun er ét-årig? Det er der jo netop taget højde for ved adgangskravene, således at man med sin adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring med et årsværk på studiet bliver bragt på niveau med kandidatuddannede. Er det fordi masteruddannelser er så mange og så forskellige, at der ikke er nogen faglig organisation, der vil tage teten i en kamp for anerkendelse af masteruddannelserne? Da skulle man ellers mene at der efterhånden ligger et betydeligt medlemspotentiale for en række organisationer.

Jeg forstår det ikke. Så jeg vil bede om at DJØF enten gør en indsats for at i hvert fald de DJØF-relevante masteruddannelserne bliver omfattet af AC-overenskomsterne eller giver mig en rigtig god forklaring på hvorfor jeg er nødt til at tage en kandidatuddannelse for at få adgang til den del af arbejdsmarkedet, jeg troede, jeg havde kvalificeret mig til med en masteruddannelse.

Mogens Thomsen, Master in Public Management, Syddansk Universitet


Svar

Kære Mogens Thomsen

Det er DJØFs opfattelse at eksempelvis en MBA- eller MPA-grad er en videregående uddannelse, der kan sidestilles med en kandidatgrad. Derfor besluttede DJØFs hovedbestyrelse allerede i 1995, at uddannelser som MBA og MPA skulle være optagelsesberettigede uddannelser i DJØF.Som en naturlig følge heraf er det også DJØFs holdning, at disse uddannelser bør indgå i AC-overenskomsten. Første gang DJØF fremsatte krav om, at master-uddannelser bør skrives ind i AC-overenskomsterne var i forbindelse med OK-forhandlingerne i 1997.

Siden har AC og DJØF fremsat dette krav både i 2002 og 2005. Desværre har forhandlingsparterne på arbejdsgiversiden lige så mange gange afvist DJØFs krav.

DJØF vil fortsat arbejde for dette krav af flere årsager. Dels har DJØF og de andre akademikerorganisationer en naturlig interesse i at udvide kredsen af akademiske uddannelser, som AC-overenskomsten omfatter. Og dels ligger det os på sinde, at vores overenskomster bliver tilpasset en foranderlig virkelighed f.eks. udviklingen i det danske uddannelsessystem.

DJØF må konstatere, at der på arbejdsgiverside indtil videre ikke har været den samme interesse. Det er DJØF de første til at beklage, men det hindrer dog ikke, at DJØF fortsætter arbejdet med at få masteruddannelser omfattet af AC-overenskomsten.

Med venlig hilsen
Søren Burcharth, Formand OK-foreningen

Kommentarer

Søren

12.12.2013 kl. 14.30

Noget nyt herom siden 2007? Er Master uddännelser kommet med?

0 kommentarer
14
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Ibrar Chaudhry

02.06.2020 kl. 23.46

Hvad er status med at få masteruddannelser omfattet af AC-overenskomsten?

0 kommentarer
3
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.