Diskrimination er udbredt i Europa

08-02-2007
3 min.

Især personer med en anden etnisk oprindelse bliver diskrimineret i Europa, mener EU-borgerne ifølge en Eurobarometer-undersøgelse. Og det er blevet værre de sidste fem år.

Europa har et stort problem med diskrimination, mener EU's borgere, og et flertal efterlyser en større indsats fra forældre, skoler, medier og politikere for at få den begrænset.

2007 er 'Det europæiske år for lige muligheder for alle', og EU har i den anledning fremlagt en Eurobarometer-undersøgelse om borgernes oplevelse af diskrimination på grund af etnisk oprindelse, handicap, seksuel orientering, alder, religion og tro samt køn.

Og borgerne er ikke i tvivl om, at der især bliver diskrimineret over for personer med en anden etnisk oprindelse.

Næsten to tredjedele af EU's borgere (64 procent) mener, at denne type diskrimination enten er meget udbredt eller temmelig udbredt, mens kun to procent helt afviser, at den eksisterer. 30 procent mener, den er sjældent.

Især svenskerne finder diskrimination i forbindelse med etnisk oprindelse udbredt (85 procent), men også i lande som Holland, Frankrig, Danmark, Belgien, Italien og Grækenland mener mere end tre fjerdedele af befolkningerne, at racediskrimination er udbredt.

I Danmark giver 67 procent af befolkningen endda udtryk for, at diskrimination på grund af etnisk oprindelse er steget i de sidste fem år. I EU som helhed er det 49 procent. 

I lande som Polen, Letland og Litauen er man mindre overbeviste om, at denne form for diskrimination finder sted, og i det hele taget er racediskrimination mere udbredt - eller borgerne er mere opmærksomme på den - i de 'gamle' EU-lande end i de nye, herunder Rumænien og Bulgarien.

Berigelse for samfundet

EU-borgerne mener generelt, at personer med anden etnisk oprindelse er en berigelse for den nationale kultur. For EU som helhed er det 65 procent, og igen er det svenskerne (86 procent), der topper listen som de mest positive over for et mere multikulturelt samfund. Over EU-gennemsnittet ligger lande som Finland, Frankrig, Luxembourg, Ungarn, Holland, Polen, Danmark og Storbritannien, mens fremmede tilsyneladende er mindst velkomne i Malta, Cypern, Østrig, Slovenien og Tjekkiet.

Undersøgelsen viser, at folks positive holdning til et multikulturelt samfund i høj grad hænger sammen med uddannelse, ligesom bekendtskaber kulturerne imellem fremmer det fordomsfrie syn.

Efter diskrimination på grund af etnisk oprindelse mener borgerne, at diskrimination på grund af et handicap er udbredt (53 procent), seksuel orientering (50 procent), alder (46 procent), religion og tro (44 procent) og køn (40 procent). For de tre sidste grupper er der dog flere, der mener, at diskrimination er sjælden.

Jobs og muligheder for forfremmelse

Når det kommer til de reelle chancer for at få et job eller blive forfremmet, spiller diskriminering også en stor rolle, men i en lidt anden rækkefølge. EU-borgerne blev spurgt, hvorvidt de mener, at det med lige kvalifikationer vil være 'mindre sandsynligt', 'lige sandsynligt' eller 'mere sandsynligt', at personer fra bestemte grupper får jobs, uddannelse eller forfremmelse på lige fod med andre.Her finder hele 78 procent det mindre sandsynligt, at en person over 50 har de samme muligheder som en under 50. 16 procent finder det sandsynligt, og kun fire procent finder det mere sandsynligt, at den +50-årige får jobbet eller bliver forfremmet.

Handicappede kommer ind som den næste gruppe, der efter borgernes mening ikke har samme chancer som ikke-handicappede (77 procent). Herefter følger en ikke-hvid person over for en hvid (59 procent) og en udlænding over for en 'indfødt' (58 procent).

Til gengæld er der 50 procent, der mener, at en kvinde med lige så stor eller større sandsynlighed får jobbet eller forfremmelsen som en mand. EU-borgerne er heller ikke overbeviste om, at det nødvendigvis er den homoseksuelle, der trækker det korteste strå i denne job/forfremmelseskonkurrence, hvilket også gælder for personer, der praktiserer en anden religion end resten af befolkningen samt en person under 25 år sammenlignet med en over 25 år.

Eurobarometer-undersøgelsen blev gennemført i juni og juli 2006. EU-gennemsnittet er beregnet for de daværende 25 medlemslande. 26.822 personer er blevet interviewet. Hele undersøgelsen finder du ved at klikke på linket til højre.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.