Revitalisering af SFA?

15.11.2007

af

Hasse Gårde-Askmose

Læserbrev fra Hasse Gårde-Askmose, advokat (H) emeritus.

Det er utroligt, at der skulle en større og sikkert dyr undersøgelse til, før DJØF og andre blev klar over, at stress er et meget stort problem for arbejdsledige.

I sidste nummer af DJØF Bladet fortalte en arbejdsledig om stress som arbejdsledig, og hvor glad hun havde været for DJØF's tiltag over for de ledige.

Hvor mange gange skal den dybe tallerken opfindes???

SFA-sektoren for arbejdsledige i DJØF - eller arbejdssøgende, som jeg foretrak at kalde medlemskredsen - VAR et netværk for arbejdssøgende. Et netværk, hvor man mødtes og havde mange gode tiltag i form af kurser og meget mere.

Endvidere havde man en arbejdsgruppe, der arbejdede - meget seriøst og ihærdigt - på at skaffe vikariater og varigt arbejde.

Dette stoppede DJØF, fordi man selv ville overtage 'arbejdsformidlingen'. Begrundelsen var blandt andet, at det var i strid med lovgivningen. Pladder!

DJØF forsøgte ikke engang at overbevise relevante myndigheder om det urigtige og uholdbare i argumentationen. Et af argumenterne var blandt andet, at 'arb ejdet' med at skaffe ledige i job kunne udbydes som almindelig beskæftigelse (i princippet rigtigt, men det BLEV jo ikke udbudt ... af DJØF).

Desværre kørte SFA-København fuldstændig af sporet. Der blev foretaget dispositioner, som var helt hen i vejret. Indkøb af Den store Danske Encyklopædi til omkring 20.000 kroner (kunne bruges ved løsning af kryds- og tværsopgaver), rejser til New York i forbindelse med en FN-konference og meget mere - herunder decideret misbrug af DJØF's navn i forbindelse med et SFA-medlems private økonomiske aktiviteter osv. Alle disse mærkelige aktiviteter så de fleste af SFA-Københavns bestyrelse gennem fingre med.

At SFA's ledelse efterhånden bestod af langtidsledige - ikke arbejdssøgende - uden visioner er og var dybt bedrøveligt og beklageligt (men gudskelov forståeligt - de aktive med go i kom i arbejde ... hurtigt).

De, SFA-Københavns ledelse, anså det efterhånden som deres vigtigste opgave at påberåbe sig menneskerettighederne ved enhver lejlighed - godt hjulpet på vej af et medlem, som skiftede DJØF-afdeling efter forgodtbefindende.

Situationen kan vel bedst beskrives således, at hvis én havde slået en prut til et onsdagsmøde, ville dette sikkert blive betragtet som overtrædelse af menneskerettighederne.

Når alt dette er 'sagt', skal det også frem, at DJØF selv havde og har en god del af skylden for, at det gik sådan. Der blev ikke grebet ind i demokratiets hellige navn?

DJØF - Overenskomstforeningen - udpegede et medlem til hovedbestyrelsen, som mig bekendt ikke på noget tidspunkt siden kandidateksamen havde været i beskæftigelse af længere varighed inden for sit fag. Så selvfølgelig kan/kunne 'man' sige, at vedkommende var en erfaren ledig!

En udpegning, som stred mod alle skrevne og uskrevne regler.

Vedkommende blev udpeget af Overenskomstforeningen gennem små ti år!!!

At dette gav anledning til frustrationer kan vel ikke undre.

DJØF's nuværende udpegning af de arbejdslediges repræsentant i Hovedbestyrelsen skal jeg ikke kommentere. Blot stille mig undrende.

De arbejdsledige har på godt og ondt behov for at være sammen, støtte hinanden og lave aktiviteter, der har en form for mening.

Så derfor DJØF: Genopliv SFA-København. Find en måde at gøre det på.

Jeg tror, at der er muligheder. Den gamle fantasi- og kreativitetsløse garde i SFA må vel efterhånden være gået på efterløn eller andet.

Hasse Gårde-Askmose
Advokat (H) emeritus


Svar

Kære Hasse Gårde-Askmose

Først om stress - der har ikke været gennemført en større undersøgelse for at afdække, at stress er et stort problem for arbejdssøgende. Den Landsdækkende Arbejdsgruppe for arbejdssøgende i DJØF har derimod bedt om, at der i forbindelse med profilundersøgelsen blandt DJØF's arbejdssøgende medlemmer blev foretaget en pejling af problemets omfang. Denne pejling foreligger nu, og den bekræfter desværre helt forventningen: Stress - eller det, der på mange måder fremtræder som stress - er et reelt problem for næsten en tredjedel af de arbejdssøgende medlemmer. Emnet bliver i øjeblikket behandlet indgående i en temamøderække for langtidsledige fra København/Sjælland.

Dernæst er det nødvendigt at understrege, at den organisering af de arbejdssøgende i DJØF, som kritiseres i læserbrevet, er ændret grundlæggende i foråret 2006. Den politiske interessevaretagelse ligger nu i Den Landsdækkende Arbejdsgruppe, der af sin midte vælger et medlem til DJØF's hovedbestyrelse. Brugergrupper i henholdsvis Odense, Århus og Aalborg varetager jobsøgningsaktiviteterne, herunder kursustilrettelæggelse. I København varetages disse opgaver af sekretariatet, hvor der gennemføres tilsvarende aktiviteter.

Venlig hilsen
Pia Gjellerup
Chef for Politisk afdeling

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Grønlands Selvstyre, Departementet for Sundhed
Job
Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri og Fangst
Job
Udlændinge- og Integrationsministeriets departement
Job
Hillerød Business College U/Nord
Job
Vento Energy Support
ANNONCE