Jordnær globalisering

15-11-2007
2 min.

DJØF-kommentaren

Der tales meget og ofte ganske abstrakt om globalisering i disse år. I DJØF prøver vi at få globaliseringen ned på jorden og tale om konkrete temaer, som vi kan gøre noget ved. Vi har i en stor undersøgelse taget temperaturen på internationaliseringen i Danmark. Hovedkonklusionerne er:

  1. Danske virksomheder prioriterer ikke internationalisering.
    For små og mellemstore virksomheder er det danske marked er stort nok. Derfor mister de konkurrencekraft over for de internationale virksomheder, der i stigende grad konkurrerer i Danmark.
  2. Videndeling af internationale erfaringer giver kontant udbytte. 
    Målrettet videndeling af international erfaring giver kontant udbytte i den private sektor og øget indflydelse i den offentlige sektor. Alligevel arbejder 55 % af de offentlige og private organisationer ikke med systematisk videndeling af international erfaring.
  3. Den offentlige sektors organisationskultur hindrer udnyttelse af internationale muligheder. 
    Viljen til internationalisering er vokset i den offentlige sektor, men der tænkes for meget i hierarki og for lidt i internationale netværk og innovative løsninger. Internationale jobforløb giver ikke forfremmelse, og "silostrukturen" hindrer videndeling.

Hovedkonklusionerne har konsekvenser for djøfere, dansk erhvervsliv og den offentlige sektor:

For det første er danske organisationer og djøfere enige om, at potentialet ved internationale jobforløb ikke udnyttes optimalt til skade for den enkelte og virksomheden.

For det andet er det svært at fastholde medarbejdere efter udstationering. Hver 4. djøfer overvejer simpelthen at blive ude. Fordi danske organisationer mangler strategier for udstationering og hjemkomst. Og fordi de ikke anerkender internationale kompetencer.For det tredje er danske virksomheders nationale 'mindset' for snævert i den internationale konkurrence. De offentlige organisationer mister indflydelse, og de private virksomheder svækkes i konkurrencen, når de mister medarbejdere med internationalt potentiale og talent.

For det fjerde betyder et manglende internationalt fokus, at danske organisationer ofte fravælger de internationale profiler til fordel for de faglige. Dette mindset og den restriktive immigrationspolitik er hindringer for rekruttering i udlandet.

DJØF vil i samarbejde med andre bruge de næste par år til at udvikle og iværksætte initiativer, der kan knække denne udvikling.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.