Firma viser vej gennem Østens strabadser

15-11-2007
2 min.

Konsulentfirma tager virksomheder i hånden, så de bedre kan agere i kulturer, hvor man ser helt anderledes på størrelser som hierarkier, kommandoveje og signaler om magt.

Når konsulent i interkulturel management og problemløsning Susan Vonsild skal give danskere et skudsmål, lyder det positivt. Vi er ret fleksible, åbne og gode til at uddelegere opgaver. De samme kvaliteter kan imidlertid blive til problemer, hvis man ønsker at samarbejde globalt, advarer hun og giver et eksempel: "Hvis man gerne vil have indflydelse som leder i Asien, så kommer man galt af sted, hvis man spørger medarbejderne om deres mening. For sådan en har de som udgangspunkt ikke - de afventer i stedet nogle klare meldinger," siger hun.

Så forskelle i måden at tænke, handle og organisere sig på er noget, man skal tage alvorligt, hvis man vil arbejde internationalt, understreger hun. Gennem arbejdet i Interlink har hun oplevet talrige tilfælde, hvor virksomheder er løbet ind i samarbejdsproblemer, fordi de ikke har gjort sig klart, at ikke bare asiater, men også europæere tolker ting som kropsprog, kontrakter, og hierarkier helt anderledes end danskere.

Især det sidste er ifølge Susan Vonsild et nøgleområde for organisationer og virksomheder, der ønsker at outsource, lave joint ventures eller på anden vis samarbejde tværnationalt. "Det er vigtigt, at organisationerne er bevidste om, hvad hierarkier betyder for dem selv, og hvordan de kommunikerer udadtil," understreger hun.

"Det drejer sig om enten at være brobygger eller at tage folk lidt i hånden, når de er i gang med at bygge noget op," siger hun. Opgaverne spænder vidt fra facilitering af møder og coaching, over træningsseminarer og til at udfærdige interessentanalyser og undersøgelser, der afdækker de underliggende problemstillinger. Nogle opgaver kan kun løses med en kombination af færdigheder, faglighed og sprog, og derfor har Interlink en række samarbejdspartnere.

Kulturer stikker dybt

Siden Interlink så dagens lys for næsten 25 år siden, er omfanget af engagementer på tværs af kontinenterne steget kraftigt. For Susan Vonsild betyder det, at hun i dag også bliver kontaktet af danske firmaer, som er begyndt at købe ind fra udenlandske firmaer og ikke forstår, at tingene ikke sker, som det var aftalt.

Konsulenten mærker også udviklingen ved, at hun ikke skal argumentere så meget i dag som tidligere, fordi virksomhederne generelt tager området mere seriøst. Det afspejler sig også i, at et voksende antal mennesker arbejder med interkulturel kompetence, og især er der mange flere ressourcer på vej lokalt, ikke mindst i Asien.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.