Et valg er altid spændende

15-11-2007
2 min.

DJØF-kommentaren

I skrivende stund er der endnu en lille uge til lukningen af valgstederne, og mange store spørgsmål står ubesvarede. Jeg vil derfor forholde mig til nogle af de svar, som står klart på nuværende tidspunkt. De er nemlig at hente på DJØFs hjemmeside, hvor vi har samlet svar fra alle partierne på en række spørgsmål, som DJØF og vore medlemmer kan være særligt interesserede i at få afklaret op til et valg og i tiden efter, hvor svarene skal omsættes til handling.

Ved valgets udskrivelse sad Folketingets partier i alvorlige forhandlinger om udmøntning af en kvalitetsreform og finanslovforslaget for 2008, hvor der også skal rummes økonomien til de nye overenskomster på det offentlige område. På disse felter blev der sået betydelig usikkerhed. Ville alle stå ved den 3-partsaftale om bedre vilkår for de offentligt ansatte, som blev resultatet af forårets forhandlinger? Om kompetenceudvikling, bedre arbejdsmiljø, ledelsesudvikling og seniorpolitik. Partierne har nu tonet rent flag. Aftalen skal gennemføres på alle de nævnte områder. Tak for det.

Ville Folketingets partier dirigere overenskomsterne og gribe til politisk fastsatte skævdelinger. Hos nogle spores trangen, men hos det store flertal fastslås det: Overenskomsterne hører til hos arbejdsmarkedets parter, men man vil skaffe pengene. Også tak for det.

Vi spørger også til meget konkrete områder. Skal jobkarteller forbydes? Ja, svarer alle partier. Forbilledligt klare svar efter lang tids venten og usikkerhed. Vi glæder os til at få fjernet denne hindring for arbejdskraftens bevægelighed.

Skal 3 måneder af barselsorloven øremærkes til fædrene? Svarene er delte, men hvis vi lægger dem til grund kunne ligne et flertal for et gennembrud for DJØF's ønsker for dette familie- og arbejdsmarkedsmæssige fremskridt.Også uddannelse, afbureaukratisering og økonomisk ligestilling for handelsskolerne får positive krydser med på vejen. Og DJØFs forslag om at forhøje den grænse, hvorfra der skal betales topskat, får nogle spændende svar fra hele spektret. Skat bliver ikke et tabu i det nye folketing.

Er vi i DJØF ikke bare naive? For de løber bare fra det bagefter, vil nogle sige. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Alle partierne har velvilligt været med til at byde på klare svar og gode kommentarer. De ved, at de vil blive holdt op på svarene. Derfor vil jeg gerne sige tak både for medvirken og for indholdet. Vi høres ved, når tingene skal omsættes til virkelighed.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.