Hvis I ikke vil høre, må I føle

15-10-2007
2 min.

OK-formand Søren Burcharth er klar til at diskutere nye lønmodeller, men der skal andet og mere på bordet end en omveksling af bløde goder til løn. Det handler om en retfærdig og konkurrencedygtig løn.

Vil I være med til at tale om mere individuelle løn- og ansættelsesvilkår ved OK-08?

"Situationen er jo den, at Finansministeriet ikke er i stand til at tilbyde konkurrencedygtige lønninger. Det betyder, at mange statslige arbejdspladser får sværere og sværere ved at fastholde djøferne. Vi går til overenskomstforhandlingerne med et krav om at få indsnævret løngabet mellem de privatansatte djøfere, og hvad der tilbydes i staten. Og vi er altid klar til at diskutere forskellige lønmodeller, som kan medvirke til at skabe mere konkurrencedygtige lønninger. Og ikke mindst rydde barrierer af vejen for en mere dynamisk og fleksibel lokal løndannelse, så der bliver mulighed for at aftale private lønniveauer," siger Søren Burcharth, der er formand for de 15.000 menige djøfere i den offentlige sektor.

Har I glemt, at I selv har indgået overenskomster med mange bløde goder og dermed har et medansvar for, at I har lavere løn end jeres privatansatte kolleger?

"Her må jeg melde hus forbi. Jeg har svært ved at se, hvordan et fravalg af de midler, der er brugt til barselvilkår og pension, skulle have bragt vores løn på niveau med den private sektor. Faktum er, at hovedparten af de privatansatte djøfere har bløde ansættelsesvilkår, som er på højde med statens. Og tillige en væsentlig højere løn. Det er en myte, at de private ikke har de bløde elementer. Mange steder endda tilbud, som ligger langt ud over det, som staten tilbyder - for eksempel kantineordninger, mulighed for fryns, betalte sociale ordninger, barns 2. sygedag osv."

Lisbeth Lollike antyder, at dine medlemmer er klar til at opgive den klassiske overenskomsttankegang med ens vilkår for alle. Er de det?

"I DJØF har vi jo netop været foregangsmænd for en modernisering af overenskomstsystemet med valgfrihed og ny løn. Mine medlemmer vil have en retfærdig løn, tid til faglig udvikling og muligheder for at bruge ny løn langt mere offensivt gennem hyppigere og større tillæg. Og det forventer jeg bliver nødvendigt at drøfte ved de kommende forhandlinger."

Finansministeriets krav ved OK-08 er færre midler til generelle lønstigninger og flere til individuel forhandling. Jeres krav er størst mulige generelle lønstigninger til alle - er det ikke en død sild, hvis I vil have mest muligt med hjem?

"Når vi går til ok-forhandlinger på størst mulige generelle lønstigninger, hænger det sammen med den centralistiske håndstyring, som Finansministeriet har grebet ny løn an på. Det vil sige med alt for få midler til lokal lønudvikling. Der skal være så meget dynamik og rum for lokal forhandling i lønsystemet, at djøfernes kompetencer og arbejdsindsats kan honoreres så bredt som muligt. Og hvis Finansministeriet ikke vil høre, så må de føle rundt omkring på arbejdspladserne, når de ikke kan rekruttere og fastholde djøferne."

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.