Dronningens balancemester

15.10.2007

af

Som hofmarskal er en af Ove Ullerups vigtigste opgaver at sikre balance. Balance mellem et moderne, effektivt system og et hus med en 1000-årig historie. Og balancen mellem et åbent, imødekommende kongehus og respekten for kongefamiliens integritet.

To portrætmalerier, der måler over tre meter i højden, og det tykke okkerfarvede gulvtæppe fortæller tydeligt, at vi ikke befinder os på et helt almindeligt offentligt chefkontor. Hofmarskal Ove Ullerups kontor ligger i Det Gule Palæ i Amaliegade - et stenkast fra Amalienborg. Det er herfra, han de sidste fire år har ledet arbejdet med at videreudvikle hoffet og dets ansatte til at fungere som en optimal støttefunktion for landets statsoverhoved og kongefamilien. Og hofmarskalen har et klart billede af, hvad det er, der kendetegner 'det gode hofmarskallat':

"Vi har en ambition om at være en professionel og moderne samarbejdspartner. Det betyder, at vi skal have antennerne ude og lytte til de personer, vi samarbejder med, og sørge for at udvikle os i takt med samfundet. Det skulle gerne betyde, at vi i alle led kan håndtere de krav, der stilles til os i forskellige sammenhænge. Derfor lytter jeg også meget nøje til de vurderinger af hoffets indsats og fremtoning, som vi får fra vores kontakter og samarbejdspartnere," forklarer Ove Ullerup.

Samtidig er Ove Ullerup dog meget bevidst om det særlige ved det sted, han leder, hvis historie går længere tilbage i tiden end de fleste andre organisationer. Og det stiller nogle helt andre krav til det lederskab, han skal levere:

"Jeg tror, det er ekstremt vigtigt at have blik for de lange linjer. Selv om man skal have fingeren på pulsen i forhold til samfundsudviklingen, er det også vores opgave at veje det op imod det faktum, at man er leder i et hus med en over 1000 år lang historie. Det nytter ikke at komme ud af balance på grund af tidens mere flygtige tendenser," påpeger han.

Personlig udfordring

Da Ove Ullerup takkede ja til at blive hofmarskal, blev han samtidig Dronning Margrethes nærmeste rådgiver og leder for cirka 125 ansatte ved hoffet. Stillingen som hofmarskal er ikke en stilling, der slås op i en jobportal på nettet eller i Politikens søndagsudgave. Da Ove Ullerup blev ansat, skete det efter en direkte henvendelse fra hoffet. For ham var tilbuddet om at blive hofmarskal en unik mulighed for at skifte spor efter godt 20 år i Udenrigsministeriet - blandt andet som ambassadør i Vietnam.

"Jeg havde det rigtig godt i Udenrigsministeriet og varetog et spændende og afvekslende job. Men samtidig havde jeg efterhånden en alder, hvor man inden for en overskuelig tidshorisont skulle gøre op med sig selv om man skulle prøve noget andet, inden toget var kørt. Jeg så stillingen som hofmarskal som en stor personlig udfordring. Den gav mig mulighed for at lede en arbejdsplads med alle de facetter, det indebærer - økonomi, personaleledelse og ikke mindst at være med til at tegne retningen for den administration, hvis hovedopgave det er at støtte Kongehuset og dets medlemmer. Hoffet er ikke en overvældende stor organisation. Kommandovejene er korte og der er ikke langt fra handling til konkrete og synlige resultater. Og så er det jo et faktum, at kongehuset er en helt unik institution i samfundet. Det gør blot opgaven endnu mere interessant," understreger Ove Ullerup.

Han ser dog en række paralleller mellem sine tidligere job i FN og Udenrigsministeriet og sin nuværende position:

"I mine tidligere job, for eksempel min tid som ambassadør, havde jeg som i dag også ansvar for en bred vifte af sagsområder, som fyldte dagsordenen. Det gjaldt opgaver som håndtering af spørgsmål om menneskerettigheder, eksportfremstød for Danmark, udviklingspolitik og tværgående ledelses- og administrationsopgaver. Fra mine tidligere job i multilaterale systemer som FN og EU var det navnlig forhandlingsevnerne, der blev sat på prøve. Alle de ting har jeg med mig i min bagage. Og dem har jeg god brug for i min nuværende stilling," siger Ove Ullerup

Balance- og vagtmester

Kongehuset lægger vægt på at svinge i takt med samtiden og det omgivende samfund. Det skal samtidig ske med en nødvendig værdighed og gå hånd i hånd med kongefamiliens integritet. Netop fra medier og offentligheden oplever Ove Ullerup en stigende interesse, der kræver en omhyggelig og målrettet balancegang:

"Vi oplever et stigende pres fra medierne. Der er kommet flere medier, der interesserer sig for os og interessen fra udlandet er stigende. Den interesse forsøger vi at imødekomme på bedst mulig vis. Derfor har vi styrket informationsarbejdet med en presse- og informationschef, der i samarbejde med ledelsen vurderer, i hvilket omfang og hvordan man skal stille op i forhold til pressen. På den ene side skal Kongehuset være tilgængeligt, og de pligter og opgaver som Kongehusets medlemmer udfører skal være synlige for offentligheden. På den anden side har Kongehusets medlemmer, som alle andre familier, behov for et privatliv og et frirum uden overvågning af kameralinser," understreger Ove Ullerup.

Med et afslappet smil er han dog hurtig til at tilføje, at han mener, at han og hans stab generelt har et godt forhold til pressen. Efter hofmarskalens vurdering er der generelt enighed om, hvor grænserne går i forhold til, hvor tæt og intensivt man bør belejre kongehusets medlemmer. Men der er også undtagelser af og til: "Ind i mellem er der dog nogle, der efter vores opfattelse går over stregen, men det hører heldigvis til sjældenhederne," siger Ove Ullerup.

Djøfere i høj kurs

Som leder for hoffet har Ove Ullerup også en væsentlig finger med i spillet, når det handler om at rekruttere ledere og medarbejdere til hoffet. Han vurderer, at hoffet fremover bliver arbejdsplads for flere djøfere, end det er tilfældet i dag:

"Hoffet består af en bred medarbejderstab med vægt på serviceområdet. Vi har en ret lille administration med få akademikere. I takt med samfundets generelle uddannelsesmæssige opkvalificering, vil Kongehusets også have brug for et øget kompetenceniveau. Der bliver stillet øgede krav til ledelsens styring, planlægning og kommunikation, områder som fordrer de kompetencer, som blandt andet akademikere besidder, og her kommer djøferne ind som gode kandidater. Når der ansættes ledere i hoffet, kan det både være personer med erfaring fra det private og det offentlige arbejdsmarked. Vekselvirkningen mellem medarbejdere med forskellig uddannelses- og jobmæssig baggrund er et stort plus for hoffet," siger Ove Ullerup og forsætter:

"En anden vigtig strømpil i hoffet er videreudviklingen af medarbejderne. Vi har en meget dygtig og dedikeret medarbejderstab, og som ledere er det vores opgave at vedligeholde og udvikle de kompetencer vi har i huset, så vi hele tiden er med i front. Uanset hvor i huset, man befinder sig, og hvad man laver, ligger det mig meget på sinde, at vi kan tilbyde en stilling, hvor medarbejderen har reelle muligheder for at udvikle sig. Fagligt, men også meget gerne personligt."

Opgaverne

Som hofmarskal har Ove Ullerup to overordnede funktioner. For det første skal han være rådgiver for regentparret og sikre en tværgående koordination i huset. For det andet skal han lede det administrative apparat, der understøtter kongefamiliens aktiviteter:

"En stor del af opgaven er, at tilrettelægge og gennemføre de officielle og repræsentative opgaver og pligter Regentparret har i Danmark og udlandet. Regentparret lægger vægt på med regelmæssige mellemrum at besøge alle egne af Danmark, samt Grønland og Færøerne, og at nå ud til så mange befolkningsgrupper som muligt. Det sker blandt andet i form af sommertogter med Kongeskibet Dannebrog, besøg på institutioner, åbninger af udstillinger og indvielse af større byggerier og infrastukturanlæg. Et andet væsentligt område er at sikre, at de statsretlige opgaver i forhold til regering og Folketing kører, som de skal. Det vil først og fremmest sige lovgivningsarbejdet i Statsrådet, hvor lovforslag blandt andet bliver stadfæstet. Disse opgaver varetages af Kabinetssekretæren," fortæller Ove Ullerup.

I forhold til udlandet medvirker Kongehuset til at fremme danske interesser over en bred front. Det gælder ikke mindst i forbindelse med statsbesøg. De gennemføres typisk sammen med en eller flere ministre og en dansk erhvervs- og kulturdelegation.

"Regentparret sætter pris på at være med til at vise, hvad Danmark har at byde på såvel kulturelt, kommercielt som samfundsmæssigt. Og det faktum at Regentparret står i spidsen for et dansk fremstød er i sig selv med til at åbne mange døre, som ellers ville være lukkede. I de statsbesøg vi gennemfører, er det essentielt, at vi ikke bare laver punktvise nedslag, men at besøget sættes ind i en større kontekst for at skabe og vedligeholde nogle kontakter, der også fremadrettet kan udnyttes fornuftigt. Et statsbesøg må gerne føre til nye partnerskaber. Det gælder, hvad enten det er kulturelt, kommercielt eller noget helt tredje. Det er afgørende, at vi sammen med vore danske samarbejdspartnere stikker fingeren dybt i jorden for at finde ud af, hvad der gør sig og virker ved et givent statsbesøg. Kun på den måde kan vi optimere udbyttet af vores indsats," slutter Ove Ullerup.


Fakta om Hoffet

Hoffet er oprindeligt betegnelsen for den kongelige families administration og husholdning. Hofmarskallatet er overordnet ansvarlig for Regentparrets administration og organisation samt for den tværgående koordination for Kongehuset som helhed. De enkelte medlemmer af Kongehuset bistås i øvrigt hver af en mindre hofstat. Hofmarskallatet ligger i Det Gule Palæ i Amaliegade, hvorfra serviceopgaver, sekretariatsfunktioner, information, økonomi og personale samt planlægning af statsbesøg og andre større begivenheder forvaltes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Djøf
Frist 4. mar. 2024
Job
Børne- og Undervisningsministeriet
Job
Finanstilsynet
Job
Finanstilsynet
Job
Hjørring Kommune
ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet