Mæglersalær

11-01-2007
3 min.

Læserbrev fra Lars Wismann, cand.merc. stats. aut. ejd. mgl. & valuar MDE

Torben Visholm vildleder medlemmerne, når han i JØP debatten hævder, at  jeg oplyser at JØP/LP betalte kr. 100 mio. i salær til CBRE. Jeg kender ikke beløbet, men mener, at vi som medlemmer har et berettiget krav på at kende det.

Jeg er selv stats. aut. ejd. mgl. og valuar MDE, jeg har købt 45 investeringsejendomme for 1,6 mia. og solgt tilsvarende. Jeg har aldrig oplevet, at ejendomsmægleren har betinget sig, at sælger i JØPs tilfælde pensionsopsparerne ikke må vide eller videregive, hvad mægleren har modtaget for sin ulejlighed.

Mægleren har da kun en interesse i, at alle ved, hvor effektiv en mægler han er. Det er jo sådan, man sikrer et gennemsigtigt og konkurrencepræget marked. Hvordan Torben Visholm ved, at har ikke har betalt for meget, det så jeg gerne et svar på her i JØP debatten.

Torben Visholm kender jo ikke til andre mæglersalærer end dem som han selv betaler med vores penge. Derfor bør JØP straks fremlægge alle omkostninger, der betales til ejendomsmæglere, børsmæglere og andre hjælpsomme samarbejdspartnere. Vi har et berettiget krav på at vide, hvordan vores formue forvaltes, ligesom vi har krav på at kende omkostningsstrukturen til pensionskassen, eksterne rådgivere samt ansatte herunder Torben Visholm.

Med venlig hilsen
Lars Wismann

Svar

Som det fremgår af Torben Visholms svar på Lars Wismanns tidligere indlæg vedrørende mæglersalær, bragt i DJØF bladet nr. 21, 1. december 2006, er realiteten, at der i den omtalte ejendomshandel er betalt et mæglerhonorar, som er i underkanten af, hvad selv Lars Wismann finder rimeligt.

Siden JØPs generalforsamling i april har vi nu modtaget over 20 henvendelser fra Lars Wismann i form af mails, indlæg til JØP Debat og læserbreve i DJØF-bladet med gentagne påstande om uprofessionel forvaltning af JØPs ejendomme samt "beviser" for skjulte reserver i JØPs ejendomsportefølje.

Undervejs er bestyrelse, direktion og navngivne medarbejdere blandt andet blevet beskyldt for uvidenhed, inkompetence og fusk. "Afsløringerne" er fulgt op af et "tilbud" om rådgivning ydet af Lars Wismann mod betaling - selvsagt.

Vi har lagt øre til beskyldninger om bl.a. magtfuldkommenhed og direktøren og jeg er beskyldt for ved "ubegribelig adfærd" at forvolde tab på flere hundrede mio. kr.

I flere indlæg anklages bestyrelsen tillige for at undgå dialog med medlemmerne efter generalforsamlingerne.

Det er min opfattelse, at en fortsættelse af debatten på skrift er udsigtsløs - hvis formålet skal være at fremme forståelsen for kassens formål og medvirke til at sikre en hensigtsmæssig forvaltning.Vi er kommet til det punkt, hvor jeg som formand og bestyrelsen i øvrigt må konkludere, at en fortsat anvendelse af kassens ressourcer på at debattere på dette niveau ikke fører videre.

Jeg finder det således formålsløst at fortsætte debatten med Lars Wismann og jeg kan heller ikke forsvare, at kassens administration bruger yderligere ressourcer på at besvare henvendelser fra Lars Wismann . 

Jeg skal samtidig opfordre alle øvrige medlemmer af kassen til en fortsat løbende dialog, som vi sætter pris på, og alle til at møde op på den kommende generalforsamling, hvor vi meget gerne drøfter pensionskassen forhold.

Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske alle et godt nytår samt takke for de mange kritiske, men meget konstruktive bidrag til udformning af vores nu vedtagne model for omvalg mellem de to afdelinger af kassen. Uden kyndige og engagerede medlemmers indsats havde ikke nået det gode resultat, vi vedtog på den ekstraordinære generalforsamling.

Med  venlig hilsen
Ole Krog, formand for bestyrelsen i JØP

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.