Disciplinærsager mod direktører droppet

11-01-2007
3 min.

Høringssvar fra to direktører fik amtsrådet i Vestsjællands Amt til at skifte mening og nedstemme et krav om tjenestemandssager mod dem.

Der bliver ingen tjenestemandssager mod to direktører om deres rolle i den såkaldte sygehusskandale i det nu nedlagte Vestsjællands Amt, hvor amtsrådet over to år bevilligede godt 70 mio. kr. for meget til amtets sygehuse på grund af en fejl i beregningen af den såkaldte baseline.

På det allersidste amtsrådsmøde før lukketid blev amtsborgmesterens og Økonomiudvalgets krav om disciplinærsager mod dem nedstemt med stemmerne 13-13. Det skete efter, at politikerne havde modtaget et høringssvar fra DJØFs eksterne advokat på sagen, hvor de to direktører for første gang fik mulighed for at komme officielt til orde. Dermed er to direktører, Michael Nørgaard og Michael Werchmeister, henholdsvis tidligere viceamtsdirektør og konstitueret sundhedsdirektør i Vestsjællands Amt, nu 'frikendt' og kan koncentrere sig om deres nye jobs som henholdsvis socialdirektør og psykiatridirektør i Region Sjælland uden at skulle gennem en tjenestemandssag.

Men begge direktører understreger overfor DJØF Bladet, at de gerne havde stillet op til en tjenestemandssag, hvis det var endt med det.

"Det var vores mulighed for at blive renset, ikke mindst i lyset af den store presseomtale, der har været lokalt om sagen," siger Michael Werchmeister.

"Men når en så stor en del af amtsrådet nu har vurderet, at der ikke er noget grundlag at rejse sagerne på, er det klart en bedre løsning for os. Det er kedeligt at skulle bære en sådan sag med over i den nye region, også selvom vi vidste, at vi ville blive frifundet."

"Vi har ikke haft problemer med at blive undersøgt i denne sag. Det har været måden, det har været gjort på," understreger Michael Nørgaard.

Begge direktører har oplevet, at ansvaret på forhånd ensidigt er blevet placeret på dem alene af amtets øverste ledelse, og at det materiale, man fra den øverste ledelses side undervejs har lagt frem om sagen, har været behæftet med udeladelser og fejl - uden at de to selv har haft adgang til at udtale sig udover et interview med amtsdirektøren på tre kvarter helt tilbage i august.

Grotesk oplevelse

Næstformand i DJØF Offentlige Chefer, Christian von Benzon, der har været DJØFs ordfører i pressen i sagen, er meget tilfreds med sagens udgang.

"Man kan kun rejse sager, hvis der er grundlag for det. Det har der ikke på noget tidspunkt været i dette tilfælde."

Christian von Benzon overværende amtsrådsmødet og kalder det en grotesk oplevelse. Ikke mindst fordi flere amtsrådsmedlemmers argument for at ville have tjenstligt forhør var, at det var for de to direktørers egen skyld, så kunne de blive renset for anklagerne.

"Åbenbart mente man i alvor, at man skal anklage folk for, at de får mulighed for at bevise deres uskyld. Et noget særegent retsprincip - det plejer jo at være omvendt."

Han vurderer, at det udslagsgivende for, at kravet om tjenestemandssager faldt, var den høringsudtalelse, som advokaten for de to direktører, Hans Juhler, havde udarbejdet - endda under tidspres, fordi amtet nægtede fristforlængelse - som svar på amtets advokats 'anklageskrift' mod de to."Indtil da var det jo kun amtsborgmesterens og amtsdirektørens udlægning af sagen, der var blevet bragt til torvs. Høringsskrivelsen har kastet et andet lys på sagen."

Den regionale presse har dækket sagen tæt, og det har været noget af en hård omgang for Michael Werchmeister og Michael Nørgaard, fordi de på forhånd blev stemplet som de skyldige af amtets øverste ledelse uden selv at have mulighed for at kunne reagere.

"Vi oplevede, at der blev sagt og dermed skrevet meget, som var ukorrekt og også manipulerende," siger Michael Werchmeister.

De har ikke selv ønsket at udtale sig til pressen, men har henvist til DJØF.

"Det kunne vi ganske enkelt ikke gøre i den position, vi sad i. Og det har den lokale presse vist stor respekt for og er gået videre til DJØF, som på sin side har stillet op med en usædvanlig offensiv og proaktiv linie i denne sag, også i pressemæssig henseende. DJØF har gjort noget, der ikke var muligt for os," siger Michael Nørgaard.

Kommentarer


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.