Moderne ledelse betaler sig

7.9.2007

af

Dialog, kommunikation og systematisk ledelsesudvikling kombineret med et fokus på virksomhedskultur og arbejdsmiljø er vejen frem, hvis man vil nå sine ledelsesmål.

Det er en rigtig god ide at holde ørerne stive, når de mange nye ledelsesmetoder med fokus på dialog, kommunikation, samarbejde og fleksibilitet bringes på banen. Moderne ledelsesmetoder skaber nemlig en god platform for effektivitet og har en positiv effekt på både medarbejdertilfredshed og sygefravær. Dette er hovedkonklusionerne i undersøgelsen 'Ledelse og performance - hvad betaler sig?', der er udarbejdet af Ledernes Hovedorganisation og Handelshøjskolen i Århus.

Forskellen er ikke så stor

Professor ved Handelshøjskolen i Århus og medforfatter til undersøgelsen, Tor Eriksson, mener de offentlige ledere er godt med, når det gælder anvendelsen af de mange nye ledelsesmetoder - ja faktisk er de på visse punkter langt mere fremsynede i deres filosofi end de private virksomheder. "Forskellen i ledelse og de metoder ledelsen anvender i henholdsvis en privat og en offentlig virksomhed er faktisk minimal," udtaler Tor Eriksson, som fortsætter: "Vi kan stadig se en tendens til, at offentlige organisationer er mere hierarkiske i deres grundstruktur end private virksomheder, men det til trods er de offentlige organisationer rigtig gode til at afprøve de nye metoder - for eksempel en inddeling af medarbejderne i teams og selvstyrende grupper. Dialogen og den dialogbaserede ledelse har høj status i det offentlige, hvor medarbejderne i samråd og samarbejde med deres nærmeste leder i høj grad er med til at sætte deres fingeraftryk på organisationen."

Kommunikation og arbejdsmiljø i fokus

Såvel i den offentlige sektor som i de private virksomheder er der i disse år megen fokus på kommunikation. "Det er åbenbart gået op for mange, at anvendelsen af kommunikation og et fokus på måden, hvorpå man kommunikerer med sine medarbejdere, er et vigtigt led i enhver form for ledelse," lyder det fra Tor Eriksson. Særligt den interne kommunikation går det rigtig godt med. Ifølge undersøgelsen er både ledere i den offentlige sektor og i de private virksomheder gode til at orientere og informere medarbejderne. En kommunikation, som ofte foregår via mødeaktivitet og anden face-to-face kommunikation.

Også arbejdsmiljø har fået langt større fokus. Mange offentlige organisationer forsøger blandt andet at skabe familievenlige arbejdspladser med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. "Undersøgelsen viser jo, at skaber man gode rammer for sine medarbejdere, ses en højere medarbejdertilfredshed, et lavere sygefravær og ikke mindst en lavere medarbejdergennemstrømning," lyder det fra Tor Eriksson. Og netop det med de attraktive rammer for medarbejderne med høj grad af fleksibilitet er en sikker vinder i den offentlige sektor. "I det offentlige er værktøjskassen med frynsegoder og attraktive aflønningsformer en noget anden, end den vi ser i den private sektor. Men det til trods er de offentlige arbejdspladser gode til at gøre sig bemærkede i forhold til gunstige arbejdstider, fleksibilitet og ordnede ansættelsesforhold," påpeger Tor Eriksson. Han understreger dog, at undersøgelsen klart viser, at muligheden for højere aflønning ved en særlig indsats fortsat kan anvendes som en motivationsfremmende faktor.

Endnu et stykke vej

At de offentlige ledere er bedre end deres rygte bekræftes i undersøgelsen. Og ifølge Tor Eriksson skal de offentlige ledere egentlig blot fortsætte det fornyelsesarbejde, de mange steder er godt i gang med. Men der er nu stadig et stykke vej. "Skal de offentlige ledere være i stand til at leve op til fremtidens krav, kræver det først og fremmest et endeligt opgør med hierarkiet. En mere flad struktur med en kortere beslutningsvej vil gøre det nemmere som leder i et stadig mere komplekst offentligt system," lyder det fra Tor Eriksson. Et opgør med hierarkiet vil dog betyde et mindre opgør med de politiske ledere. Ifølge Tor Eriksson trækker de administrative og politiske ledere ofte i hver sin retning, fordi deres lederskab er forskelligartet. "Politikerne har ofte vanskeligt ved at give slip på styringen og kan derfor stille nogle urimelige krav til deres administrative ledere. Krav som de administrative ledere har vanskeligt ved at efterleve, fordi organisationen trækker i en anden retning," påpeger Tor Eriksson. "Det er derfor vigtigt for den fremtidige ledelse i den offentlige sektor med en højere grad af forventningsafstemning og forståelse for hinandens ledelse og ledelsesområder," afslutter han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Djøf
Frist 4. mar. 2024
Job
Børne- og Undervisningsministeriet
Job
Finanstilsynet
Job
Finanstilsynet
Job
Hjørring Kommune
ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet