Tidligere karrierevalg på RUC

10.8.2007

af

Det har altid været et primært mål på Roskilde Universitetscenter at få de studerende til at tage ansvar for egen læring. Og det forstærkes nu ved, at de studerende skal vælge specialefag tidligere i studieforløbet.

På Roskilde Universitetscenter (RUC) skal de samfundsfaglige studerende nu tidligt vælge, hvad de vil uddanne sig til.

Før skulle de vælge uddannelsesretning efter to års basisstudier, men nu skal de allerede i slutningen af første studieår vælge det ene af de to specialefag, som de vil kombinere deres bacheloruddannelse i samfundsfag med.

Valget kan for eksempel stå mellem virksomhedsstudier, socialvidenskab eller offentlig administration, så det er et valg med konsekvenser, og det styrker de studerendes incitament til at reflektere over deres egen læring.

"Det har altid været et primært mål på RUC at få de studerende til at tage ansvar for egen læring. Det er blandt sket ved at give dem en høj grad af medbestemmelse i forhold til, hvilke emner de vil beskæftige sig med, og hvordan de vil arbejde med dem, og fremrykkelsen af specialefag er endnu et skridt i samme retning," siger Thyge Enevoldsen, der er studieleder på De Samfundsfaglige Basisstudier på RUC.

Studerende er hjælpelærere

Thyge Enevoldsen betegner overgangen fra skoleelev på et gymnasium til studerende på et universitet som den største udfordring i forhold til at tage ansvar for egen læring.

"Vi har tradition for et relativt stort optag af kvote 2-studerende, som er ældre og har mere livserfaring end nybagte studerende, men for de helt unge kan det tage måneder eller op til et år at blive ansvarlige, fordi de er mindre bevidste om, hvad de vil bruge deres uddannelse til," siger Thyge Enevoldsen.

På RUC placeres de nye studerende i såkaldte basishuse sammen med godt 100 andre studerende.

"Set fra et læringsperspektiv er det helt fantastisk, at de andre studerende er en slags hjælpelærere, som assisterer læreren med at få undervisningen ud til den enkelte studerende. De studerende samarbejder, danner grupper på kryds og tværs og deler dermed aktivt den viden, som de hver især erhverver ved at følge undervisningen. Og gruppearbejdet, som resulterer i et større projektarbejde på hvert semester, forpligter de studerende over for hinanden, hvilket giver en stærk ansvarsfølelse," siger Thyge Enevoldsen.

Fantastisk selvjustits

Thyge Enevoldsen udpeger basishusene og den udstrakte brug af gruppe- og projektarbejde som hovedforklaringen på, at en meget stor del af de nye studerende på RUC gennemfører deres uddannelse på normeret tid.

"Vores studerende socialiserer simpelthen hinanden til at gennemføre studierne på normeret tid. Og for dem, der har svært ved at hænge på fagligt, skyldes det næsten altid, at deres kvalifikationer ikke rækker," siger Thyge Enevoldsen.

Det sker dog også, at studerende ikke kan leve op til det ansvar, som studiestrukturen på RUC lægger op til, men så tager de andre studerende affære.

"I nogle basishuse går der lovlig meget fest i den, men det får typisk en ende efter et halvt års tid, hvor de øvrige elever afsætter festudvalget, fordi de ønsker en anden linje. Der er en fantastisk selvjustits imellem de studerende i sådan et hus. De organiserer sig med demokratisk valgte fagudvalg, som varetager deres interesser i forhold til eksempelvis vejledere og ledelse på RUC," fortæller Thyge Enevoldsen.
Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
KL - Kommunernes Landsforening
Job
Djøf
Job
Villum Fonden
Job
Wonderful Copenhagen
Job
Hvidovre Kommune
ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet