Adskillelse mellem DJØF og JØP

22.6.2007

af

Læserbrev fra Peter Kragh Jespersen.

Der har været afholdt valg til bestyrelsen i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse og jeg har som andre medlemmer modtaget og læst valgmaterialet fra pensionskassen, herunder valggrundlaget for de fire medlemmer, der er foreslået af pensionskassens bestyrelse.

Man kan efter denne læsning konstatere, at to af bestyrelsens fire kandidater, som en del af deres valggrundlag, annoncerer, at de ønsker eller forudser en yderligere adskillelse mellem DJØF og JØP. Bestyrelsen har altså foreslået kandidater til bestyrelsesvalget, der ikke støtter den nuværende sammenhæng mellem forbund og pensionskasse.

Det er kun udmærket, at medlemmerne får lejlighed til at stemme på kandidater, der ønsker at ændre på forholdet mellem forbund og pensionskasse, og med de nuværende vedtægter kan sådanne kandidater stille op til bestyrelsen på en egen liste, hvis deres synspunkter har en minimal opbakning blandt medlemmerne.

Men når JØP-bestyrelsen foreslår medlemmer, der ønsker at ændre på forholdet mellem forbund og pensionskasse, er det en anden sag. Bestyrelsen skylder medlemmerne at klargøre sin position, idet man må gå ud fra, at kandidaternes valggrundlag har været kendt for bestyrelsen, inden man traf beslutning om at foreslå netop disse fire kandidater.

Situationen er derfor nu, at den samlede JØP-bestyrelse inklusive den nuværende formand William Rentzmann (tidligere forbundsformand) og næstformand Søren Burcharth (nuværende formand for Overenskomstforeningen) har foreslået kandidater, der går ind for en yderligere adskillelse af forbund og pensionskasse.

Det er måske værd at erindre om, at pensionskassen eksisterer i kraft af det offentlige overenskomstsystem, hvori den kollektive pensionsordning er en integreret del. De kollektive pensionsordninger, som er oprettet ved aftale mellem overenskomstens parter, har de overenskomstansatte medlemmer meget stor glæde af. Det er tillige en stor medlemsfordel, at andre kredse i forbundets senere har ønsket og fået adgang til JØP-ordninger. Der findes næppe på det danske pensionsmarked ordninger, der giver en så god pensionsdækning for den samme pris.

Det er derfor ikke ligegyldigt, hvordan Overenskomstforeningen, forbundet og JØPs bestyrelse agerer i forhold til at varetage medlemmernes pensionsinteresser.

Forholdet mellem forbund og pensionskasse kan naturligvis ændres, hvis der er et flertal for det både i forbundet og blandt pensionskassens medlemmer. Med den vedtægt, der nu er gældende kan de nuværende medlemmer af pensionskassen overtage pensionskassen, hvis man ønsker det. Men det er lige så klart, at DJØF ikke er bundet til at anvende JØP som pensionskasse for så vidt angår fremtidige bidrag. Forvaltningen af investeringerne kan, hvis det ønskes, adskilles helt fra spørgsmål om pensionsordningens indhold og kontakten til medlemmerne.

Det er uheldigt, at pensionskassens bestyrelse ved sit forslag om kandidater har skabt uklarhed om grundlaget for JØP og især hvilken linje pensionskassens bestyrelse står for i den kommende valgperiode. Hvis der skal ske ændringer, bør det ske i åbenhed og i forbindelse med en generalforsamling, ikke skjult i forbindelse med et bestyrelsesvalg, der er udløst af en konkurrerende liste.

Jeg skal derfor opfordre pensionskassens formand til at redegøre for, om bestyrelsen støtter de nuværende vedtægter.

Med venlig hilsen
Peter Kragh Jespersen
Tidligere formand for JØP


Svar

Kære Peter Kragh Jespersen

Opstillingen af bestyrelsens kandidater til medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer er sket på grundlag af enighed om de overordnede mål for bestyrelsens arbejde, som løbende har været meldt ud i de årlige beretninger. Udformning af valggrundlaget, som fremgår af det udsendte valgmateriale er imidlertid et anliggende for de enkelte kandidater og har ikke været drøftet i bestyrelsen.

Jeg - og den øvrige bestyrelse - er helt klar over, at DJØF sammen med overenskomstparterne tilvejebringer medlemsgrundlaget for JØP og at DJØF derfor er den vigtigste samarbejdspartner for JØP. Jeg har ikke noget mål om en yderligere adskillelse mellem forbundet og pensionskassen, og jeg mener heller ikke, at indholdet i de konkrete valgoplæg giver belæg for din tolkning om, at der skulle være et ønske herom. Jeg ønsker at videreføre den tidligere bestyrelses politik og vil i den forbindelse arbejde for en fortsat udvidelse af samarbejdet med andre pensionskasser og for at sikre opfyldelse af retningslinier for god selskabsledelse i pensionskasser. Arbejdet med disse områder kan give anledning til ændringer, som i givet fald vil forudsætte opbakning i såvel JØPs bestyrelse som i forbundet. Jeg er enig med dig i, at ændringer i øvrigt skal ske i fuld åbenhed inden for rammerne af JØPs medlemsdemokrati.

Med venlig hilsen
William Rentzmann
Formand for JØPs bestyrelse

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Erhvervsministeriets Departement
Job
Dommerudnævnelsesrådet
Job
Roskilde Handelsskole
Job
Økonomistyrelsen
Job
Social- og Boligstyrelsen
ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet