Ordinær generalforsamling i JØP

11.5.2007

af

Kriminalforsorgens direktør ny formand for JØP

I de sidste tre år har generalforsamlingerne i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse truffet vigtige beslutninger i forbindelse med oprettelsen af en ny afdeling 2. Senest på den ekstraordinære generalforsamling i oktober, hvor det gjaldt præmisserne for dét tilbud om omvalg mellem den gamle afdeling 1 og den nye afdeling 2, som godt 32.000 medlemmer nu skal tage stilling til inden 21. maj. Men på dette års ordinære generalforsamling den 18. april var man tilbage i rolig gænge uden store beslutninger på dagsordenen - samtidig med at afkastet også er i god gænge med 5,4 procent før skat i afdeling 1 og 9,8 procent i afdeling 2 i 2006.

Om omvalget mellem afdeling 1 og afdeling 2, som fører en mere risikovillig investeringsstrategi, sagde JØP-formand Ole Krog i sin mundtlige beretning:

"Erfaringen viser, at en mere risikovillig investeringsstrategi har bedre mulighed for at opnå et højt afkast. Men der er ingen garanti, og jeg kan næsten ærgre mig over, at afdeling 2 i sit første halvandet år har haft et højere afkast end afdeling 1! Jeg håber nemlig ikke, at nogen tager det som bevis for, at afdeling 2 er bedst. Den udvikling kan hurtigt vende."

Denne usikkerhed er årsag til, at bestyrelsen ikke vil anbefale den ene afdeling frem for den anden.

"Man skal kun vælge afdeling 2, hvis man er parat til at løbe en større risiko. Det er en afvejning, som det enkelte medlem selv må foretage. Situationen minder på mange måder om de valg, vi træffer, når vi omlægger lån i huset. Her er det også vores egen fornemmelse, der styrer valget."

Den fredsommelige dagsorden betød dog ikke, at de 160 fremmødte kom tidligt hjem. Et enkelt JØP-medlem, cand.merc., statsaut. ejendomsmægler & valuar, Wismann Property Consult, Lars Wismann, var på talerstolen med så mange og lange indlæg, der krævede lige så lange svar, at der nærmest blev stress med at nå alle mødets punkter igennem.

Lars Wismann mente, at JØPs regnskab var fejlbehæftet, hvad angår opgørelsen af værdien af JØPs ejendomme, og at JØP bevidst estimerer værdien for lavt. Det blev afvist af Ole Krog, som fremviste en 30 centimeter høj papirstak med svarbreve fra JØP til Lars Wismann. Plus et dugfriskt brev til JØP fra Finanstilsynet, som - efter en klage fra Lars Wismann - har gennemgået værdifastsættelsen og konkluderet, at der ikke er grundlag for at foretage sig noget i sagen.

Lars Wismann havde også på forhånd anmeldt 12 forslag til vedtagelse. Forslagene, som er optrykt i indkaldelsen, blev alle nedstemt noget nær enstemmigt.

Ole Krog har siddet de maksimale seks år som formand, og også resten af bestyrelsen var på valg. DJØFs hovedbestyrelse har - efter indstilling fra JØPs bestyrelse og DJØFs Overenskomstforenings bestyrelse - valgt direktør for Kriminalforsorgen, cand.jur. William Rentzmann, som ny formand 2007-2009. Generalforsamlingen godkendte valget med overvældende flertal.

William Rentzmann understregede, at han vil føre linjen fra den gamle bestyrelse videre, og at en af hans mærkesager vil være et højt informationsniveau og størst mulig åbenhed i kassen.

"Jeg er helt bevidst om, at jeg som jurist ikke har nogen særlig ekspertise i kapitalforvaltning, men det er der andre i bestyrelsen, der i høj grad har. Jeg har til gengæld god erfaring med bestyrelsesarbejde, ledelse, teamwork og mediebevågenhed."

Søren Burcharth, formand for DJØFs Overenskomstforening, og Jan Helmer, formand for DJØF Privat, er valgt af DJØFs hovedbestyrelse.

De fire medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer - Jens Peter Fabricius, Anne Flindt, Peter Lotz og Jytte Bovbjerg Gervig - stiller alle op til genvalg. Der kom ikke andre forslag på generalforsamlingen, og hvis der ikke inden 2. maj er indkommet andre forslag, er de valgt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Erhvervsministeriets Departement
Job
Dommerudnævnelsesrådet
Job
Roskilde Handelsskole
Job
Økonomistyrelsen
Job
Social- og Boligstyrelsen
ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet