OC-formand svigter flertallet af medlemmerne

9.2.2007

af

Læserbrev af kontorchef Michael Bjørn Hansen, SKAT

DJØF-bladet nr. 21 2006 bragte et referat af "Offentlige Chefers" repræsentantskabsmøde, hvor jeg var citeret mangelfuldt.

Mit indlæg på repræsentantskabsmødet tog udgangspunkt i formandens beretning, hvor han lovpriste, at djøferne er garanter for retssikkerhed og demokrati. Dette smukke udsagn samstillede jeg med situationen i vores egen forening, hvor der havde været formandsskifte, som var foregået mere lukket end et pavevalg i Vatikanet.

Demokratiet i Gothersgade kunne måske være af mindre betydning, hvis det til gengæld gik godt i foreningen.

I forbindelse med diverse reformer har arbejdsgiverparten fundet det påkrævet at oprette flere topchefstillinger og at give højere løn til topcheferne. Kontorchefer o.l. udgør det helt store flertal af medlemmerne hos "Offentlige Chefer", men denne store gruppe, som også har gjort en stor indsats i relation til diverse reformer, har ikke mærket nogen lønfremgang.

Fundamentet for "Offentlige Chefer" er trods alt den kollektive arbejdsret, hvor det er organisationen, der har forhandlingsretten for hele området. Ved at benytte forhandlingsretten burde vores organisation i langt højere grad have sikret sig, at kontorchefer o.l. også blev løftet lønmæssigt. Det er trods alt flertallet af foreningens medlemmer.

Endvidere bad jeg formanden om at redegøre for, hvordan man fra DJØFs side sikrer, at vores reguleringsmekanisme følger med i en tid, hvor en stadig større del af lønnen i den private sektor udmøntes som frynsegoder. Vores løntilpasningsklausul bygger mig bekendt kun på den udbetalte lønsum, således at der ikke højde for det private erhvervslivs frynsegoder.

Vores nye formand, Per Hansen, svarede totalt intetsigende på de stillede spørgsmål.

Vores formand blæser på medlemmerne. "Foreningen af Offentlige Chefer" formelt er en demokratisk organisation, men også kun formelt. Med de regler der er for opstilling og valg til foreningens bestyrelse er det i realiteten umuligt at vælte en bestyrelse. Når en bestyrelse ikke kan væltes ved et demokratisk valg, er vi i en situation som i det gamle Østtyskland. Lederne behøver ikke at rette sig efter folket.

Derfor lyder det utrolig hult, når vores formand går på talerstolen og taler om, at DJØF er garant for retssikkerhed og demokrati.

Til sidst et hip til kontorcheferne: Ud fra en menneskelig betragtning, er det måske meget forståeligt, at formanden ikke lægger sig ud med finansministeren. Der kan jo falde noget af. Derimod er det trist, at alle de tjekkede, kloge og dynamiske kontorchefer passivt affinder sig med, at deres faglige forening intet gør for denne gruppe. Er kontorcheferne blevet så velafrettede, at de affinder sig med at blive behandlet på denne måde?

Michael Bjørn Hansen
Kontorchef, SKAT


Svar

Relevante spørgsmål

Michael Bjørn Hansen rejser en række relevante spørgsmål i sit indlæg, som desværre også er præget af et par misforståelser.

DJØFs forening for Offentlige Chefer fik ny formand i august 2006, da vores tidligere formand Henrik Ludolph efter 5 år på posten valgte at trække sig og træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen valgte herefter at konstituere undertegnede som formand frem til næste bestyrelsesvalg. Den fremgangs-måde er der intet usædvanligt eller odiøst i, og det er helt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Lønudviklingen for alle medlemmer af Offentlige Chefer - også den store gruppe af kontorchefer - har absolut højeste prioritet i bestyrelsens arbejde forud for overenskomstforhandlingerne i 2008. Jeg håber ikke, det er forbigået Michael Bjørn Hansens opmærksomhed, at vi i januar og februar har givet alle medlemmer mulighed for at give deres mening til kende om OK08 på vores hjemmeside. Det gør vi faktisk, fordi vi gerne vil have en tættere dialog med medlemmerne om deres ønsker og prioriteringer. Der er ingen tvivl om, at lønudviklingen bliver et af de helt centrale spørgsmål ved forhandlingerne. Hvis den offentlige sektor fortsat skal kunne tiltrække og ikke mindst fastholde dygtige chefer, skal vores løn- og ansættelsesvilkår matche niveauet på det private arbejdsmarked.

Michael Bjørn Hansen har helt ret i, at den stigende brug af skattebegunstigede personalegoder på det private arbejdsmarked udhuler reguleringsmekanismen, der skal sikre en balance i lønudviklingen mellem det offentlige og private arbejds-marked. Det problem har vi tænkt os at rejse i forbindelse med overenskomst-forhandlingerne. Og samtidig arbejder vi for, at der også hos de offentlige arbejdsgivere bliver forståelse for, at en moderne arbejdsplads naturligvis må kunne sammensætte en attraktiv og fleksibel lønpakke til medarbejderne.

Endelig kan jeg forstå, at Michael Bjørn Hansen er utilfreds med vores vedtægter og reglerne for opstilling og valg til bestyrelsen. På repræsentantskabsmødet ændrede vi faktisk - i enstemmighed - vedtægterne, så det bliver lettere at stille op til bestyrelsen, hvis man kan skaffe stillere til ens kandidatur. Tro mig, vi har ikke nogle ønsker om at holde medlemmerne tilbage. Jeg ser da meget gerne en situation, hvor vi har flere kandidater at vælge imellem.

Venlig hilsen
Per Hansen
Formand for Offentlige Chefer i DJØF

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen
Job
Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri og Fangst
Job
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Job
Århus Statsgymnasium
Job
Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri og Fangst
ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet