Øget konkurrence på advokatfronten

12.1.2007

af

Såvel Advokatsamfundets som FAAFs formand hilser Advokatudvalgets anbefalinger om liberaliseringer velkomne.

"Jeg kan ikke rigtigt se noget negativt her," siger formanden for Advokatrådet, Sys Rovsing, om den stribe forslag til lovændringer, som et stort flertal i Advokatudvalget under Justitsministeriet har fremsat for at gøre reguleringen af advokatstanden mere tidssvarende.

En af udvalgets mest iøjnefaldende anbefalinger er at gøre Advokatsamfundet til en organisation, der tager sig af de offentlig retlige funktioner, som staten har udliciteret til den. Det kan for eksempel være tilsynsforpligtelser over for advokaterne og klageinstanser. Med andre ord beholder Advokatsamfundet de ting, som offentligheden har interesse i, mens interne dele skilles ud. Den endelige afgrænsning af, hvilke - om nogen - interesseaktiviteter Advokatsamfundet kan beholde, er ikke lagt fast endnu.

Medlemskab skal stadig være obligatorisk for advokater, men da sammenslutningen mister karakter af at være interesseorganisation, vil dette krav ikke mere stride imod et politisk ønske om at undgå eksklusivlignende aftaler i kølvandet på den dom om fagforeningstvang, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsagde for et år siden.

Og ikke blot anbefalingerne i Advokatudvalgets betænkning, men også selve nedsættelsen af udvalget skal ses i lyset af udviklingen i Europa. En øget konkurrenceevne er højt prioriteret i EU, og Kommissionen sendte i 2004 en rapport ud til de enkelte medlemsstater, hvor man opfordrer landene til at gå reguleringen af de liberale erhverv efter i sømmene for at komme 'ubegrundede' monopoler til livs. Advokatudvalgets fokus er på den måde rettet mod at gøre konkurrencen på advokatmarkedet mere fri.

Formanden for Foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige (FAAF) i DJØF, Morten Schwartz Nielsen, glæder sig over, at der hermed er åbnet op for en saglig debat om eneretten. "Det mest positive ved dette udvalg er, at man her har en gennemarbejdet betænkning, der tager højde for det her monopol," mener han.

Hul på møderetsmonopolet

For at sikre en større og mere fair rekruttering foreslår udvalget, at fuldmægtige fra brancheorganisationer får mulighed for at blive advokater på samme vilkår som advokatfuldmægtige. Som medejer af en større advokatpraksis er Sys Rovsing tilfreds med udsigten til at få flere advokater at vælge imellem. "Det skal selvfølgelig være flere af de rigtige advokater, men det lægger anbefalingerne også op til, at det bliver," vurderer hun.

Udvalget anbefaler også, at der slås et lille hul på advokaters møderetsmonopol i civile sager, nemlig når det gælder ikke-tvistige inkassosager. Hverken Morten Schwartz Nielsen eller Sys Rovsing forventer, at monopolbruddet vil brede sig til andre områder i de kommende år, idet Sys Rovsing dog tager et forbehold, når det gælder tvistlige inkassosager, som et mindretal i udvalget også gerne ser omfattet af bruddet.

Og skulle møderetsmonopolet mod deres forventning yderligere blive lempet, vurderer de ikke dette som en større trussel mod standens levebrød. "Det vil selvfølgelig øge konkurrencen på området, men det er jo den kerneydelse, vi er uddannet til," pointerer formanden for FAAF. Sys Rovsing mener kort og godt, at folk vil have uddannede advokater.

Kvalitetsløft

En række af udvalgets forslag sigter mod at sikre kvaliteten af advokatydelser. Morten Schwartz Nielsen glæder sig især over, at man lægger op til, at advokatoriske færdigheder kommer til at stå stærkere i advokatuddannelsen. Advokatrådets formand, Sys Rovsing, ser ligeledes frem til, at man skal aflægge en praktisk prøve i procedure for at få en advokatbestalling. "Det vil hæve kvaliteten og gøre det mere ensartet for alle," mener hun.

Desuden skal tilsynet med advokater skærpes, klagesager skal behandles hurtigere, og navne på advokater, der dømmes for dårlig advokatskik, skal offentliggøres. Det anbefales også at indføre årlig obligatorisk efteruddannelse for alle advokater. Især det sidste har været en hjertesag for FAAF. "Det er meget positivt," fremhæver Morten Schwartz Nielsen. Han tilføjer dog, at han gerne havde set, at det allerede nu blev slået fast, hvem der skal betale for og vælge kurserne."

Betænkningen er nu i høring, og justitsministeren ventes snart at komme på banen med et lovforslag. Da et stort flertal i udvalget står bag stort set alle anbefalinger, forventes de i al væsentlighed at blive vedtaget i Folketinget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Djøf
Frist 4. mar. 2024
Job
Børne- og Undervisningsministeriet
Job
Finanstilsynet
Job
Finanstilsynet
Job
Hjørring Kommune
ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet