Endelig kan regionscheferne forhandle ny løn

26.1.2007

af

Cheferne i regionerne klapper ikke af grundlønnen i deres nye lønaftale, men Finansministeriet har ikke pillet ved deres ny løn model.

Det har taget sin tid at få en aftale om løn og vilkår for cheferne i de fem nye regioner på plads. Undervejs har DJØF været noget bekymret for i hvilket omfang, Finansministeriet ville sætte sig på det nye regionale Danmark. Men det nyoprettede Lønnings- og Takstnævn for Regionerne, hvor statens repræsentanter har vetoret, godkendte på sit første møde det resultat, som var forhandlet på plads med Danske Regioner. Og det er Jens Anton Dalgaard, hospitalsdirektør i Region Midtjylland og medlem af DJØF Offentlige Chefer, særdeles tilfreds med.

"Det er en stor fordel at forhandle løn og vilkår med den part, som har ansvaret og kendskabet til vores opgaver."

DJØFs panderynker gik især på, om Finansministeriet ville prøve at eksportere det meget mere centralt styrede statslige cheflønsystem ud til regionernes chefer. Hvad der efter DJØFs mening ville være et stort tilbageskridt.

"Vi taler om regioner med meget store driftsområder, også sammenlignet med staten. Derfor skal vi ikke proppes ind i en statslig model med et lønhierarki, som er mere historisk begrundet, end det er en afspejling af konkrete arbejdsgaver og ansvarsområder," fastslår Jens Anton Dalgaard.

Modsat statens chefer var amternes chefer omfattet af ny løn uden noget teknisk loft i form af cheflønspuljer og anden central styring. Det har været afgørende for DJØF at fastholde, at alle chefer under regionsdirektørniveau fortsat er omfattet af en tilsvarende ny løn model. Det er lykkedes.

"Vi har haft et godt udbytte ud af at være på ny løn i amterne. Når man forhandler lokalt, sidder man over for en modpart, som kender vores opgavers omfang. Det giver mulighed for at få differentieret på passende vis," siger Jens Anton Dalgaard.

Hvad grundlønnen angår, henter aftalen et løft hjem til regionsdirektørerne på godt 43.000 kroner om året. Koncerndirektørerne får et løft på små 9.000 kroner om året. Resten - altså niveau 3-cheferne som sygehusdirektører og afdelings- og kontorchefer - bliver stort set stående på status quo.

"Det er ikke noget, vi klapper højt af. Men det er så her, vi lægger ud og det, der var muligt at få hjem i denne omgang."

Der klappes heller ikke af løftet til regionsdirektørerne.

"Nej. Man skal altid se tingene i en sammenhæng. Regionerne er store koncerner, hvor ledernes jobindhold og arbejdsvilkår mere og mere ligner det private erhvervslivs. Min egen regionsdirektør Bo Johansen har 24.000 medarbejdere og en årsløn på 1.2 millioner kroner. Det vil du næppe kunne finde nogle steder i den private sektor."

Nu, hvor aftalen endelig er på plads, kan regionernes chefer gå i gang med de lokale forhandling om ny løntillæg. Og Jens Anton Dalgaard regner bestemt med et godt resultat.

"Når man ikke har givet mere på grundlønnen, så må det være fordi, arbejdsgiverne har en forudsætning om, at det skal gives lokalt."

Aftalens hovedtræk

  • Årslønnen for en regionsdirektør bliver 1.240.908 kroner. Det er 43.067 kroner mere, end amtsdirektøren fik i de fire største af de gamle amter. Regionsdirektørerne kan ikke aftale lønforbedringer lokalt.
  • Grundlønnen for en koncerndirektør er nu knap 810.872 kroner, hvilket er en forbedring på 8.876 kroner pr. stilling set i forhold til lønnen for en tilsvarende direktør i et af de fire 'store' amter. Dertil kommer ny løn i form af funktions- og kvalifikationstillæg.
  • Øvrige chefer bliver på samme niveau som før. Dertil kommer ny løn i form af funktions- og kvalifikationstillæg.
  • Pensionsprocenten er forbedret med 0,8 procent til 18,1 procent. Det er et gennembrud, som bringer regionernes chefer op på den højeste pensionsprocent i den offentlige sektor.

Find aftalen ved at klikke på linket i boksen til højre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen
Job
Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri og Fangst
Job
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Job
Århus Statsgymnasium
Job
Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri og Fangst
ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet