Computerfejl blev brik i politisk spil

26.1.2007

af

Da kommunaldirektør Jesper Holms ansøgning til sit eget job satte sig fast i mailsystemet og først dukkede op igen efter ansøgningsfristen, var han pludselig ekskommunaldirektør.

Det er sent onsdag aften den 17. november i en af de mest hektiske uger i nedtællingen til Ny Varde Kommune. Den følgende mandag skal Ølgod, Blaabjerg, Blåvandshuk, Helle og Varde Kommunes rådhusstabe flytte sammen. Som ugens øvrige aftener sidder Ny Varde Kommunes kommunaldirektør Jesper Holm derhjemme og skriver arbejdsmails til over midnat. Den sidste mail, han skal have klikket af sted i aften, er vigtig. Men han lader den med sindsro vente, til han har videreekspederet alle sine mails om stort og småt i forbindelse med store flyttedag.

Den vigtige mail, Jesper Holm sender allersidst, er en ansøgning til sit eget job med frist næste dag klokken 9. Han har sådan set skrevet den færdig for flere dage siden, der er bare en enkelt sætning, han gerne lige vil pudse af, og det er først nu, han har ro til det. Så trykker han på 'send', tjekker at den ligger i boksen med 'sendt post' og slukker computeren. Klokken er 00:57.

Ansøgningen er en juridisk formsag. Han er allerede kommunaldirektør i Ny Varde Kommune, og alle tilkendegivelser fra kommunens politiske ledelse har været, at det er han selvfølgelig også efter denne ekstra, formelle ansøgningsrunde, der er iværksat af juridiske grunde.

Næste dag ved 16-tiden opdager han en fejlmelding i sin indbakke. Mailen med ansøgningen er ikke gået igennem til KLK, Kommunernes Landsforenings Konsulenttjeneste, som står for det praktiske i forbindelse med ansøgningsrunden. Han går ikke i panik, for det er jo en teknisk fejl, som det er kutyme at se bort fra i sådan en situation, og han kan dokumentere, at mailen er sendt i god tid før svarfristen. Det gør han overfor KL og hører derpå ikke yderligere. Jesper Holm haster videre med bjerget af arbejdsopgaver.

Den 28. november er han til møde i København. Han får en besked om straks at ringe til viceborgmesteren, Hans Christian Thoning (V), som er formand for ansættelsesudvalget.

I mobilen meddeler viceborgmesteren, at Jesper Holms ansøgning er kommet for sent. Derfor kan de ikke tage den i betragtning. Det er ikke efter reglerne bare at lægge den over i bunken med de ni rettidigt indkomne ansøgninger, har KL sagt.

Jesper Holm får fisket ud af viceborgmesteren, at KL også har sagt til udvalget, at de jo bare kan lave en fristforlængelse på nogle dage, når der kun er ni ansøgere til jobbet, og så kan Jesper Holms ansøgning komme med. Men det var der ikke stemning for i udvalget, lyder den korte besked fra viceborgmesteren. På et splitsekund går situationens absurditet op for Jesper Holm. Han er med 90 procents sandsynlighed færdig som kommunaldirektør i Ny Varde Kommune. Der er sket noget, som hverken han eller borgmesteren eller viceborgmesteren havde regnet med kunne ske.

Han får vished for, at den er helt gal, da han sidst på dagen er tilbage på rådhuset og mødes ansigt til ansigt med viceborgmesteren og borgmesteren, Gylling Haahr (V). De siger ikke ret meget til ham. Løbet er kørt.

Politikere i flyverskjul

Jesper Holm gør et enkelt forsøg på at vende situationen, selvom han ved, at chancen er lille. Han får foretræde for Økonomiudvalget den 1. december og giver en 30-40 minutters redegørelse. Der er ingen, der spørger ham om noget, da han er færdig, og der er heller ingen, der siger noget videre, da han har forladt mødelokalet, får han senere at vide af viceborgmesteren.

Økonomiudvalget sender en kort pressemeddelelse ud om, at Jesper Holm er ude af billedet på grund af for sen ansøgning. Han begynder at få reaktioner fra nær og fjern - også fra nogle, der ellers ikke behøver at være flinke. Budskabet er: 'Det er ikke dig, der får ridser i lakken af det her, det er kommunen'.

JydskeVestkysten ringer. Han ved, at han ikke skal sige: 'Ingen kommentarer', for så vil alle lave deres egen version af historien - og rygterne kører allerede hurtigt. Han giver aviserne og DR Syd de faktuelle data om, hvad der er sket - som ikke bliver bestridt af nogen. Han siger også åbent, at han er både skuffet og forundret, og at han vil forbeholde sig retten til at køre en sag mod kommunen. Men han kaster ikke med mudder. Det har han intet behov for, for det er ikke sådan, han har det, og han ved også godt, at den, der hælder for meget frustration ud i pressen, bliver blacklisted.

Han har i øvrigt nærmest pressen for sig selv, fordi hverken borgmester, viceborgmester og heller ikke andre fra byrådet siger ret meget.

Borgmesterens svar til journalisterne er: 'Sagen bunder i noget meget juridisk, hvor der er indkommet en ansøgning for sent. Og derfor må vi se bort fra den. Der ligger ikke faglige årsager hos Jesper Holm bag sagen'.

Pressen nævner da også flittigt Jesper Holms gode faglige ry - som er kendt helt ovre i KL - og at hans gamle kommune, Helle, blev kåret som årets bedste offentlige arbejdsplads.

Du skal bare have is i maven

Men der er også en forhistorie til alt det her. En juridisk, som kan fortælles. Og en lokalpolitisk, som ikke kan fortælles, fordi den er svær at få hold på. Også for lokalpressen, fordi ingen politikere har villet sige ret meget.

Historien om juraen begynder engang midt i 2005. Her opslår Sammenlægningsudvalget i Ny Varde Kommune stillingen som procesleder for fusionen - et opslag, der af alle i de fusionerende kommuner bliver forstået og håndteret som et opslag til den kommende kommunaldirektørstilling. De får mere end ti ansøgninger, både interne og eksterne, og de vælger Helles 42-årige kommunaldirektør, Jesper Holm.

I starten af januar 2006 beslutter Sammenlægningsudvalget som forventet at overføre Jesper Holm til stillingen som kommunaldirektør i Ny Varde Kommune. Umiddelbart efter kontakter Varde KL for at få papirarbejdet på plads, selvom Jesper Holms åremål først udløber 1. maj 2007. Kommunen er enig med Jesper Holm i, at han selvfølgelig igen skal ansættes på åremål. Så går der jura i sagen.

KL fastslår, at Jesper Holm ikke kan ansættes på åremål, for den mulighed stod ved en fejl ikke nævnt i opslaget til proceslederstillingen. Fejlen er i øvrigt KL's egen, for det var deres konsulenttjeneste, som Ny Varde-folkene mod betaling havde fået til at stå for alt det praktiske i forbindelse med ansættelsen, også selve opslaget.

Så hvad nu? KL fastslår, at der skal laves et nyt opslag til kommunaldirektørstillingen, hvis Jesper Holm vil på åremål. Det vil han gerne, og han har ikke noget imod et formelt genopslag, og Økonomiudvalget mener, det er noget, der kan klares hurtigt og nemt med et diskret opslag i Statstidende.

Men sådan er det ikke helt. KL vender senere tilbage og siger, at Ny Varde er nødt til at vente et halvt år med opslaget, og at der skal lidt mere til end en annonce i Statstidende. Det er så også okay. Jesper Holm aner ikke uråd. For dét borgmesteren siger, og dét, der står i beslutningsprotokollerne, og dét, der bliver sagt i byrådet og dermed skrevet i lokalpressen er, at det er Jesper Holm, der er og fortsat skal være Ny Varde Kommunes kommunaldirektør.

'Der er ikke noget problem, du skal bare have is i maven', siger borgmesteren til Jesper Holm.

I september kan borgerne læse det samme i JydskeVestkysten. 'Der er ingen tvivl om, at vi går efter at ansætte Jesper Holm', siger borgmesteren i avisen.

Jesper Holm stoler på borgmesteren. I november bliver jobbet så slået op med ansøgningsfrist den 23. november.

Når man får chancen serveret på et sølvfad

Og så er vi tilbage ved den 28. november, hvor det går op for Jesper Holm, at noget er rivende galt. At der ikke bare er gået jura, men også politik i sagen om hans job.

Motivfortolkere vil her bide mærke i, at Gylling Haahr før var Helles borgmester, som Jesper Holm i ni år har arbejdet tæt og godt sammen med. Nu har Gylling Haahr vundet kommunalvalget og er den store Ny Varde Kommunes borgmester. Så måske nogen har ønsket at skille det stærke makkerpar fra Helle ad? Det er svært at vippe en borgmester af pinden, men så kan man jo gøre det med kommunaldirektøren - især hvis man ligefrem får chancen serveret på et sølvfad, fordi ansøgningen har siddet fast i cyberspace. Nogle vil måske kalde det et udslag af rivalisering mellem en købstadskommune og nogle små landkommuner.

Mange har spurgt Jesper Holm, om der er et sammenfald mellem hans nylige skilsmisse og sagen om hans job. I sensommeren flyttede han fra kone og tre børn og sammen med en ansat i kommunen.

"Det har efter min bedste overbevisning intet med denne sag at gøre," siger han til DJØF Bladet. Han fortalte åbent om ændringen i sit privatliv og sendte en mail rundt til alle kommunens medarbejdere. Og fik kun positive reaktioner på sin åbenhed, siger han.

Efter den 28. november møder Jesper Holm ikke på arbejde længere, og sidste gang han sidder ved samme bord som borgmesteren og viceborgmesteren er hos KL i København få dage før jul. De flyver derover med samme fly, udveksler small talk i Billund, stemningen er sådan set god nok, de har jo ikke råbt af hinanden på noget tidspunkt.

Til stede i mødelokalet i KL er de tre, en jurist fra KL og DJØFs eksterne advokat Bo Lauritzen. For Jesper Holm er det en lettere surrealistisk oplevelse. En måned tidligere var han de to politikeres nærmeste rådgiver, de har rost ham vidt og bredt, og nu sidder de sammen med to jurister og forhandler om afslutningen på hans karriere.

Bo Lauritzen kræver et antal måneders ekstra løn til Jesper Holm - udover de fire han har krav på, når hans åremål udløber til maj - som kompensation for den behandling, han har været ude for. Kommunen får frist til at svare til efter et møde i Økonomiudvalget sidst i januar.

Seler, livrem og snor i lommen

Har Jesper Holm haft for travlt og ladet stå til og været for passiv? Nej, det kan man ikke sige. Han har igen og igen spurgt borgmesteren og viceborgmesteren, om der var ugler i mosen. Og hver gang fået at vide, at nej, det var der ikke. Han ringede til DJØF med det samme, KL gav Ny Varde besked på, at de skulle slå stillingen op igen, hvis han ville på åremål.

Skulle han have garderet sig 100 procent og sagt: 'Nej, ellers tak til et genopslag, så lader jeg mig hellere ansætte på kontrakt'?

"Jamen, det ville jo være at gå både med seler, livrem og snor i lommen og en mærkelig måde at gå ind i den nye kommune på. At jeg skulle begynde at se spøgelser, selvom der ingen faresignaler var," forklarer Jesper Holm i dag overfor DJØF Bladet.

Men manden, der langt ud over Helle Kommunes grænser er blevet kendt som en sand mester i værdibaseret ledelse, erkender, at han har undervurderet de mekanismer, der går i gang, når hele fem kommuner med meget forskellige værdier, kulturer og holdninger skal slås sammen - og hvad sårene efter sådan en proces i form af forsmåede politikere og kuldsejlede karrierer kan sætte i sving.

"Det har jeg. Helt klart. Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi troet det her."

Skulle DJØF have givet ham andre råd, end de gjorde?

"Det kunne de ikke. Den konsulent i DJØF, jeg var i løbende kontakt med, blev ved med at spørge mig: 'Er du nu helt sikker på, at der ikke går et eller andet spil i gang om det her?' Han stillede de rigtige spørgsmål, og jeg gav ham det eneste svar, jeg kunne give ham: At jeg stolede 100 procent på dét, min borgmester sagde."

"Og det gør jeg for øvrigt stadigvæk den dag i dag. Men der var et spil i gang udenom. Som borgmesteren og viceborgmesteren - foruden mig selv - var de eneste, der ikke havde opdaget."

Men skulle han ikke have ladet være med at have så travlt med sit arbejde den skæbnesvangre torsdag og fået sendt den mail noget før?

"Du kan godt sige, at hvis jeg ikke havde knoklet så meget for kommunen, som jeg gjorde den uge, så stod jeg ikke i den situation, jeg står i i dag."

Jesper Holm tænker fremad nu og ikke tilbage. Selvom det er et højst uplanlagt karriereskift, er det ikke det dårligste tidspunkt. Han kan både forestille sig et nyt job i den kommunale sektor, hvor han har været chef i 19 år. Men det kan også ende med et decideret sporskifte til erhvervslivet eller konsulentbranchen for at arbejde med personale- og ledelsesudvikling.

Borgmester Gylling Haahr har i dag ingen kommentarer til DJØF Bladet om sagen.

DJØF Offentlige Chefer:

Uklædeligt forløb

Forløbet i Ny Varde er ikke klædeligt for den nye kommune, lyder det fra formanden for Offentlige Chefer i DJØF, Per Hansen.

"Især ikke for dens omdømme som en attraktiv arbejdsplads, hvor der kan være tillid til den politiske ledelse som arbejdsgiver hos chefer og medarbejdere. Det er trist, at kommunalreformen får en sådan start for kommunen," siger han.

Men sagen giver også generelt anledning til bekymring hos Offentlige Chefer.

"For det første er den et blandt flere eksempler på, at topembedsmænd har brug for en stor ansættelsestryghed. Blandt andet i kraft af deres tætte samarbejde med den politiske ledelse - og deres pligt til at sige fra, når det er nødvendigt, for at sikre en lovlig forvaltning."

Øget ansættelsestryghed er da også et af de emner, som Offentlige Chefer diskuterer forud for overenskomstrunden næste år.

"For det andet fordi den er et eksempel på, at vores krav om åbenhed og gennemskuelighed, også ved besættelsen af chefstillinger, er helt relevant. Et politisk spil, som fremstår som fordækt, fører ikke til en god proces og vil skade mulighederne for den chef, som ansættes, til med legitimitet at løfte sin ledelsesopgave," siger Per Hansen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen
Job
Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri og Fangst
Job
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Job
Århus Statsgymnasium
Job
Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri og Fangst
ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet