Sanktioner

Minkafgørelsen: Det mener Djøf

25-08-2022
4 min.

To hjemsendelser, en irettesættelse og en advarsel. Det er de foreløbige ansættelsesretlige konsekvenser for de embedsmænd, der for to måneder siden fik kritik i Minkkommissionens rapport. Vi spørger Djøfs formand Sara Vergo, hvad Djøf mener om afgørelsen.

Nu er det besluttet, hvad der skal ske med de embedsmænd, der har fået af kritik af Minkkommissionen. Og det er en lettelse, siger Sara Vergo, formand for Djøf. Men måske har tilliden til embedsværket fået et hak i tuden, og det kan tage tid at genopbygge.

Niveauet af sanktioner har Sara Vergo ikke nogen kommentarer til.

”De har siddet i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen sammen med Kammeradvokaten og vurderet, hvad sanktionerne skal være. Så det tager jeg til efterretning. Og samtidig konstaterer jeg, at det er dejligt for de her mennesker, at der bliver sat nogle punktummer.”

To departementschefer har fået henholdsvis en irettesættelse og en advarsel, mens en departementschef og Rigspolitichefen er blevet fritaget fra tjeneste indtil et tjenstligt forhør har taget stilling til, hvordan deres sager skal afgøres.

Der er mange, der mener, at sanktionerne burde have været hårdere set i lyset af de store konsekvenser, fejlene har haft. Hvad siger du til dem?

”Alle har jo erkendt, at der er begået fejl – det er der ingen, som taler imod. Men der er nogen, der er klogere end mig, som har vurderet, hvad det rette niveau er. Der er gået meget politik og folkedomstol i sagen. Det er bekymrende og det er særlig uskønt, når det er politikere, der ikke respekterer de retlige bedømmelser, der er foretaget af den styrelse, som har ekspertisen på området. De har ovenikøbet fået rådgivning af Kammeradvokaten.”

Kan du forstå, hvis nogle af Djøfs medlemmer synes, at det virker tilfældigt, hvornår man bliver sendt hjem i forbindelse med sådan en sag?

”Det er jo en vurdering fra sag til sag. I FE-sagen blev regeringen kritiseret for at hjemsende for hurtigt. I den aktuelle sag får de kritik for at have ventet med at drage konsekvenser af kritikken, Minkkommissionen rejste. Vi synes altid, arbejdsgiverne skal tænke sig rigtig godt om, inden de fritager ansatte fra tjeneste."

Hvad synes du om den debat, der har været af embedsmændenes rolle i forbindelse med minksagen. Vi har ligefrem set en flyver med et banner, der opfordrede Statsministeriets departementschef til at gå hjem?

”Det er helt usædvanligt. Vi plejer at sige, at embedsmændene lever bag frontlinjen, for deres opgave er jo at bistå politikerne. Så jeg tror ikke, at der er nogen embedsmænd, som synes, det er superskønt at optræde i medierne – og da slet ikke at blive hængt ud. Men det er også en spektakulær sag. Det er noget, vi alle sammen har været optaget af, men jeg synes ikke, at debatten har været helt fair.”

Hvorfor?

”Man har jo stået med en kæmpe sundhedskrise og skulle tage nogle beslutninger meget hurtigt under et kæmpestort pres. Og ja, der blev begået nogle fejl – nogle alvorlige fejl. Det er der ikke nogen af os, der taler ned. Det må man så tage konsekvenserne af. Det er klart. Men jeg synes også, at vi helt grundlæggende skal huske på, at netop fordi vi har så godt et embedsværk, er det opsigtsvækkende, når der bliver begået fejl.”

Altinget skriver her til morgen, at tilliden til embedsmændene i den danske centraladministration har lidt skade i lang tid fremover. Er du enig?

”Det håber jeg ikke, den har. Men jeg forstår godt, at der er mistillid lige nu, for måden det bliver fremstillet i medierne på er, at embedsmændene nærmest forsætligt har begået fejl – men det er jo ikke tilfældet. Det var også det, Minkkommissionen konkluderede. ”

Sara Vergo siger, at en mulig dalende tillid til embedsværket også er en af de diskussioner, Dybvad-udvalget kommer til at tage. Samtidig har Djøf planlagt tre medlemsarrangementer i efteråret med samme tema.

”Vi vil gerne høre, hvad medlemmerne tænker og oplever. Er minksagen udtryk for et dybtliggende problem, eller er det et udtryk for, at den her situation bare var så vild?”

Hvis det viser sig, at der er en dalende tillid til embedsværket – hvordan får man så genopbygget sådan en tillid?”Det gør man jo ikke bare lige. Vi ved godt alle sammen, at mistillid tager lang tid at vende. Men jeg tror, vi igen og igen skal have en diskussion om, hvad en embedsværksrolle er. Hvad det er for nogle betingelser, de arbejder under. Og så bare blive ved med at insistere på, at vi grundlæggende har et supergodt embedsværk. Vi er det mindst korrupte land i verden målt af Transparency International. Den her minksag var jo bare usædvanlig på alle mulige måder,” siger Sara Vergo.

Men selv om minksagen er enestående, forstår hun godt, at det kan give dønninger ned i embedsværket.

”Så meget kritik og debat skaber jo usikkerhed hele vejen ned gennem embedsapparatet. Og det tager jeg meget alvorligt. Fremadrettet bliver vi nødt til at arbejde med, hvordan vi kan genskabe tilliden – men også genskabe troen på, at når man arbejder i embedsværket, er der tillid til, at man gør det godt, gør sit bedste og er faglig dygtig.”

Der bliver noget at samle op på ude i ministerierne, siger hun.

”Især hvordan vi lærer af det her. Men også hvordan vi ryster det af os og kommer videre, så der ikke bliver en frygtkultur, hvor man ikke tør gøre og sige noget som helst af frygt for, at man så bliver hængt op på et banner hen over Christiansborg.” 

Kommentarer

M.C.

08.09.2022 kl. 12.19

Det var heldigvis dejlig nemt at melde sig ud af Djøf.
En trist anledning men dog en anledning.

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Rasmus

31.08.2022 kl. 16.20

Denne sag viser jo blot endnu engang problemet med at topcheferne også repræsenteres af DJØF. De gider jo ikke engang efterleve kodeks for God offentlig adfærd, som vi andre anbefales at følge. Det er jo pudsigt, at der er så mange personsammenfald når man har fulgt med i Tibet sagen, sagen om Pia Ks kalender, teledatasagen, instrukskommissionen og nu granskningskommissionen.

0 kommentarer
3
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Olav B. Hessellund

26.08.2022 kl. 22.24

Statsministeren udtaler, at hun nu betraqgter sagen om sanktioner overfor de involverede embedsmænd som afsluttet, fordi - som hun siger - afgørelserne er truffet af en uvildig instans, nemlig Medarbejder- og kompetencestyrelsen.
Ordet "uvildig" vil hos mange give associationer til en domstol. Men denne styrelse er jo som andre styrelser underlagt et ministerium, her skatteministeriet - og da vi har ministerstyre i Danmark modsat fx Sverige, vil det sige, at ansvaret for afgørelsen i sidste instans ligger hos skatteminister Jeppe Bruus, altså et medlem af regeringen. Hvordan en sådan afgørelse kan være "uvildig" går over min forstand. Regeringen er jo dommer i sin egen sag. Hvis vi her i landet havde en forfatningsdomstol, som man har i lande, vi gerne sammenligner os med, kunne man troværdigt tale om en uvildig afgørelse, men det har vi jo ikke. Afgørelsen som den er, fremtræder derfor som en politisk afgørelse. At kalde den "uvildig" er sproglig manipulation - eller også vidner det om, at statsministeren ikke er bekendt med begrebet ministerstyre, og hvad dette indebærer.

0 kommentarer
12
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Klaus Kaiser

26.08.2022 kl. 19.00

Der er en tendens til, at holdningen til den specifikke håndtering af minksagen følger holdningen til Mette Frederiksen og regeringen generelt. Det er uheldigt set fra en demokratisk synsvinkel.

0 kommentarer
5
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Lars

26.08.2022 kl. 13.36

Tibet, telesagen og actioncard. Er der behov for en større oprydning i Rigspolitiet?

1 kommentar
9

Rasmus

31.08.2022 kl. 15.53

Oprydningen i justitsministeriet har vi ventet på siden Tamilsagen...

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Søren Rohde

26.08.2022 kl. 13.10

Jeg tror, at vi om nogle år vil huske minksagen således:
1) Det var en rigtig beslutning at slå minkene ned - nogle af dem blev dog slået ned lidt for hurtigt.
2) Nedslagtningen var i høj grad et resultat af, at mange minkavlere overhovedet ikke fulgte myndighedernes klare anvisninger om at undgå smittespredning.


1 kommentar
12

Helge Aaquist

27.08.2022 kl. 15.57

Der vil nok også være en del, der IKKE vil huske minksagen således. De vil nok primært huske den således, at grundlaget for slagtningen af minkene var yderst tvivlsomt, men at der var nogle i det politiske system, der endelig fik en undskyldning for at nedlægge mink-erhvervet, og det kom de så igennem med.

0 kommentarer
6
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Lena

26.08.2022 kl. 12.52

Med den her udmelding fra Sara Fergo, som åbenbart mener at alle DJØFere er enige, overvejer jeg seriøst at melde mig ud af DJØF. Det er selvfølgelig altid en balanceakt og interesse i at beskytte medlemmer, men også vigtigt at have et et moralsk kompas

1 kommentar
25

Sara Vergo, fmd for Djøf

26.08.2022 kl. 16.05

Hvad mener du med et “moralsk kompas”? Mener du, at jeg skulle tage afstand fra de 10 kritiserede embedsmænd? Jeg har hele tiden fremhævet, at der er begået alvorlige fejl og at de personalemæssige konsekvenser skulle vurderes, men jeg har svært ved at se, hvor mit kompas viser forkert: Skal jeg gøre mig klogere på disse embedsmænds fejl og “straf” end deres ansættelsesmyndighed?

0 kommentarer
8
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

M.C.

26.08.2022 kl. 12.49

"Fremadrettet bliver vi nødt til at arbejde med, hvordan vi kan genskabe tilliden – men også genskabe troen på, at når man arbejder i embedsværket, er der tillid til, at man gør det godt, gør sit bedste og er faglig dygtig.”.... I så fald burde Djøf jo lægge vægt på, at det fik egentlige konsekvenser for den del af embedsværket, der ikke lever op til denne tillid. Tillid gør man sig fortjent til. Bør ikke netop DC i Statsministeriet som øverste chef på Slotsholmen gå forrest både ift. ordentlig forvaltning og ledelse? Også når man forestiller sig, at man er i færd med at redde hele landet. Og hvordan kan man bestride netop det job efter en advarsel og med en åbenlyst problematisk magtfuldkommen ledelsesstil? Djøf's apologetiske tilgang ender jo reelt med at blåstemple en praksis (uden hjemmel og med sms-intimidering), der ikke hører hjemme eller har generel udbredelse i den danske centraladministration. Den misbrugte magt og tillid burde Djøf fokusere på - og kritisere utvetydigt - frem for at have ondt af alle os andre embedsmænd, der dagligt leverer ordentlig forvaltning og offentlig service. Det fremstår, som om Djøf mener, at vi alle er på samme hold.

1 kommentar
24

Sara Vergo, fmd for Djøf

26.08.2022 kl. 16.11

Nu er det ikke os i Djøf, der skal dømme eller ansatte/fyre embedsmænd i centraladministrationen. Men jeg har på intet tidspunkt talt Minkkommissionens kritik af de 10 embedsmænd imod. Selvfølgelig står vi op for medlemmerne, når de har brug for deres fagforening. Det er også op til os at sætte fokus på kulturen i centraladministrationen - og det gør vi også. Blandt andet med Dybvad-udvalget, som er i færd med at foretage en omfattende analyse af blandt andet kulturen. Vi er nødt til at handle på fakta.

0 kommentarer
4
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Henrik Rosenorn

26.08.2022 kl. 12.31

Det kom frem under rigsretssagen at den politiske ledelse kun læste executive summary.
Og lige præcis executive summary var i den grad redigeret "af ministeriet" (Barbara Berthelsen), så det er mig en gåde at hun slipper lettere end Henrik Berthelsen, hvis styrelses inputs blev barberet.

Så ja det er nok som nogen udtrykker en ledelse der lukker sig om sig selv og tørrer den af på andre.

Men når det er sagt er det også ligegyldigt; Minkbrancherne bliver alligevel lukket rundt omkring os (Norge og Frankrig mfl), så de levede aligevel på lånt tid.

1 kommentar
5

Helge Aaquist

27.08.2022 kl. 16.25

Jeg er enig i dine første betragtninger. Men håber at din konklusion er ironisk ment. Om minkerhvervet muligvis alligevel stod for at skulle nedlægges på lovlig vis er helt uden betydning i denne sag.
Den skade der er gjort ved at navnlig de myndigheder der har voldsmonopol handlede som de gjorde, får det til at løbe koldt ned af ryggen på mig. Så vidt jeg er orienteret lever vi ikke i en politistat. Hvis offentlige myndigheder handler i strid med landets love vil det naturligvis medføre en enorm skade i borgernes tillid til dem, som er meget svær at rette op på.

0 kommentarer
2
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Lise Lyck

26.08.2022 kl. 11.43

Provokerende titel på Fergos indlæg: det mener DJØF.
Mange medlemmer uenige
Og enige med Eva Smith! En skammelig sag og pinagtigt at være DJØF medlem

1 kommentar
27

Kirsten Marie Kristensen

26.08.2022 kl. 15.20

Hej Lise,
Men det er jo ikke Djøf eller Sara, der laver overskrifter i Djøf-bladet. Det gør de helt selv. Men formanden er jo valgt og tegner foreningens holdninger. Det kan vel ikke være anderledes. Men det er jo ikke det samme som at der ikke er forståelse for at der blandt medlemmerne kan være mange forskellige opfattelser - hvilket der helt sikkert er på dette spørgsmål.

0 kommentarer
7
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Katrine Hjelholt

26.08.2022 kl. 10.31

Toppen er så god til at lukke sig som sig selv og ikke anerkende deres fejl og mangler.
Jeg var oplevet medarbejdere og mellemledere blive fyret for mindre. Og jeg skulle hilse og sige at under corona var der mange trætte medarbejdere, de fik ingen ekstra snor af den grund.
Samtidig ser vi at embedsmandsrollen hele tiden udfordres ift. løbe med politiske ønsker versus faglige vurderinger. Udefra ser jeg ikke embedsmandsrollen løftet korrekt.
DJØF skuffer mig desværre virkelig meget her.

1 kommentar
25

Sara Vergo, fmd for Djøf

26.08.2022 kl. 15.58

Du hører mig ikke sige noget sted, at embedsmandsrollen er løftet korrekt i minksagen. Tværtimod har jeg gang på gang gentaget, at der åbenlyst er begået fejl og at de personalemæssige konsekvenser skal vurderes. Det er de så blevet nu.
Men du rejser en anden problematik, nemlig om embedsmandsrollen er under for stort pres - om kodex 7 så og sige er svært at overholde. Og dén problematik tager jeg meget seriøst. Vi har igangsat et Dybvad-udvalg, som netop skal se på forholdet mellem politikere og embedsmænd og som er igang med et større analysearbejde, hvor rigtigt mange embedsmænd på alle niveauer vil blive spurgt til deres oplevelser. Og vi har tre debatarrangementer i pipeline (det første er allerede på tirsdag), hvor vi sætter denne dagsorden i spil. Jeg håber meget, vi kan få talt om, hvor problemerne ligger - om kultur, ledelse og politisk pres og hvad I ellers ser. Håber I vil deltage.

0 kommentarer
4
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Nikolaj Winther

26.08.2022 kl. 10.17

Endnu en pinlig omgang fra DJØF.

Så tag dog ansvar - også på vi medlemmers vegne.

0 kommentarer
15
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Chr R

26.08.2022 kl. 10.07

Jeg har svært ved at se Minksagen som andet end spin fra Venstre.
Nok var lovgrundlaget ikke i orden, men hvis blå blok satte folkesundheden over spin, så havde det aldrig været en sag.
Faktum er, at vi stod i en særdeles alvorlig situation, hvor risikoen for zoonoser var overhængende, hvilket Ellemann faktisk var helt enig i, indtil Troels alone betalt af Dansk Pelsavlerforening bankede ham på plads !
Dybest set kunne de danske minkfarme sidestilles med de kinesiske vådmarkeder, det håber jeg folk husker på, næste gang vi beriges med en kubistiske pandemi

2 kommentarer
9

Erik

26.08.2022 kl. 10.34

Tænker ikke du kan have læst mange lovbøger på din vej til at blive DJØF'er, hvis du ikke mener at det er et problem at "lovgrundlaget ikke er i orden" for at bruge dine egne ord...

1 kommentar
11

Peter Lawrence Brooker

26.08.2022 kl. 11.20

midt i den alvorligste krise i 75 år bliver der begået en mindre fejl.

Mindre fordi man kunne have skaffet lovgrundlaget, mindre fordi det kunne være endt i en katastrofe hvis der ikke var blevet handlet
Minkavlerne har været heldige i at have fået en erstatning.Tænk på de langt flere der måtte holde op fra 15 til 19 tænk på de 10000 vis af landmænd der er gået falli siden 1945 Nej den klogestge beslutning siden 1845 forarger mig ikke hvad Tibetsagen deriomd gør.
Jeg er ikke socialdemokrat og stemmer ikke socialdemokratisk

6
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Erik

26.08.2022 kl. 10.34

Tænker ikke du kan have læst mange lovbøger på din vej til at blive DJØF'er, hvis du ikke mener at det er et problem at "lovgrundlaget ikke er i orden" for at bruge dine egne ord...

0 kommentarer
3
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Kristian Larsen

26.08.2022 kl. 09.38

Som medlem af Djøf skammer jeg mig over, at Djøf holder hånden over de åbentlyse kriminelle embedsmænd.

2 kommentarer
18

Sara Vergo

26.08.2022 kl. 17.51

Hvor læser du, at vi holder hånden over nogen? Jeg har netop gentaget igen og igen, at der ér begået fejl. Men selvfølgelig har vi bistået de kritiserede embedsmænd (dem, der er medlemmer, selvfølgelig). De er underlagt en kommissionsundersøgelse og har modtaget både kritik og sanktioner. Men kriminelle?

0 kommentarer
5
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Sara Vergo

26.08.2022 kl. 17.51

Hvor læser du, at vi holder hånden over nogen? Jeg har netop gentaget igen og igen, at der ér begået fejl. Men selvfølgelig har vi bistået de kritiserede embedsmænd (dem, der er medlemmer, selvfølgelig). De er underlagt en kommissionsundersøgelse og har modtaget både kritik og sanktioner. Men kriminelle?

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Andy Jensen

26.08.2022 kl. 09.07

Jeg er ligeledes enig med Anders og Claus. Det ser ud til at formanden har svært ved at udtrykke kritik af de involverede embedsmænd. Er der fordi de 10 også er DJØF medlemmer?

1 kommentar
18

Sara Vergo, fmd for Djøf

26.08.2022 kl. 18.01

Hvad er det for en kritik, du efterlyser? De ti embedsmænd har begået fejl, ja, og det har de nu fået forskellige sanktioner for. Men Minkkommissionen konkluderede også, at ingen fejl var begået forsætligt. Jeg vil ikke være med til at puste til en mistænkeliggørelse af vores embedsstand, jeg forholder mig nøgternt til de vurderinger, der er lavet af kommission og ansættelsesmyndighed.

0 kommentarer
5
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Anders Lauritsen

26.08.2022 kl. 08.47

Kæden hopper helt af her - embedsmændenes rolle er jo netop at holde hovedet koldt hvis politikerne panikker og at sikre det faglige/saglige niveau når der træffes afgørende beslutninger... fx bare at indholdet i bilag bliver taget med i beslutningsprocessen (fx det faktum at myndighederne ikke anbefalede nedslagtning af alle mink - og der var da heller ikke andre nabolandes myndigheder som anbefalede). Og det med tidspresset er jo et (undskyld udtrykket) latterligt argument - det med Closter-5 havde jo været kendt siden august, uden der var handlet på det og pludseligt skal der handles helt vildt hurtigt nærmest inden for få timer... endda efter at læger og fagfolk er blevet enige om at faren er drevet over.

I mine øjne har embedsmændene fejlet fuldstændigt og slet ikke været det ansvar, som man har på det niveau i den position så tæt på beslutningstagerne, voksne.

0 kommentarer
39
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Claus Bodin Staal

26.08.2022 kl. 08.42

Jeg tænker at det der mangler - er en erkendelse. Det politiske miljø ser ikke et ansvar for de fejl. Og vi har igennem tiden oplevet for mange fejl, som netop ikke på topplan bliver behandlet behørigt. Omvendt er der anderledes konsekvenser for folk på gulvet og jeg tror det er heri at misfornøjetheden ligger. Vi har et ansvar i egne kredse (DJØF) at tage det alvorligt. Vi har kodeks som man i forhold til topledelsen bør få sat fokus på. Det er nemlig faglige og etiske overspringshandlinger som afspejles i de fejl der er blevet begået. Sletning af dokumentation, manglende lovhjemmel, statsministeriets pres på enkeltstående dep.chefer og fagfolk. Det stikker dybt og er ikke enestående. Vi skal have stoppet den kultur og genskabe netop det faglige skel mellem politikkens og det fagfaglige administrative univers og holde på at professionalismen er en vigtig parameter - vi skal i den grad holde hånden under de, der siger fra (udfra faglige argumenter) modsat de der skærer hjørner af af hensyn til det politiske pres. Mod er at gøre tingene rigtigt også når det er svært. Hvis man mente det var nødvendigt med hastige beslutninger er nødretstilstanden en mulighed, men der var vi jo heller ikke. Op på hesten kære fagfæller - vi skal ikke acceptere at vi går på kompromis med vores faglighed og ordentlighed for politisk popularitet. Kampen mellem politiske lægfolk og professionelle administratorer er enormt vigtig i vores retssamfund! :)

0 kommentarer
35
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Chris Nowak

26.08.2022 kl. 08.10

Enig med ovenstående to, Henrik og Bernt. Tilføjer: DJØF skuffer fælt igen...igen, igen, igen....

0 kommentarer
29
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Bernt Steenstrup Clausen

26.08.2022 kl. 08.02

Det er rent politisk spin på højde med Inger Støjbergs snak om “barnebrude”, når der henvises til at politikerne var “under et enormt pres”. Ufatteligt DJØF køber det argument.

Tror man f.eks. at bestyrelserne i f.eks. Roskilde Bank, Amagerbanken osv. bare sad og spiste rejemadder og drak hvidvin, medens de forsøgte at rydde stormen af? De har givet også været under “et enormt pres.” De blev alligevel dømt med piber og trommer!

De her embedsmænd og politikere har påtaget sig en ledende rolle, og indtil for nylig fulgte ansvaret automatisk med. Det gør det så åbenbart ikke mere.

1 kommentar
34

Michael Pedersen

26.08.2022 kl. 10.22

Argumentation med at man i udøvelse af myndighed bare skal sammenligne med og gøre som privatøkonomisk virksomhed er betænkelig. Denne tænkning bidrog bl.a. til sammenbruddet i SKAT op igennem 00' erne.

0 kommentarer
5
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Henrik Scheuer

26.08.2022 kl. 07.53

Hvorfor mener Sara Vergo, at det er retlige bedømmelser og ikke administrative bedømmelser fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen?

1 kommentar
23

Sara Vergo, fmd for Djøf

26.08.2022 kl. 16.44

Om der er der begået tjenesteforseelser, og hvilke sanktioner en given tjenesteforseelse kan give begrunde, beror på en retlig vurdering i henhold til tjenestemandsloven og retspraksis. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er den administrative myndighed, der har eksperticen til at foretage de retlige vurderinger. Så det er en retlig vurdering foretaget af en administrativ myndighed.

0 kommentarer
4
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.