Løn

Her er de 20 djøf-studier, der giver mest i løn

14-10-2021
13 min.
Især uddannelser, der fører til stillinger inden for forsikring, finans og revision, er vejen frem, hvis man gerne vil lande i den allerøverste del af lønstatistikkerne. PR-foto: Søren Kjeldgaard/AU Kommunikation

Det er uddannelserne, hvor man skal være knivskarp på tal og formler, der gør pengepungen tungest. Det viser årets opgørelse over, hvilke djøf-studier der giver højest indkomst. Samme undersøgelse afdækker også kvaliteten af studiemiljøet – og den svinger.

 

Forsikringsmatematik på Københavns Universitet topper igen i år listen over, hvilke djøf-uddannelser der fører til den højeste løn. Studiet kan nemlig føre til en samlet lønpakke på den gode side af en million kr. om året, når man runder de 10 års erfaring.

Det viser Djøfbladets årlige lønliste for djøf-studier. Tallene er hentet fra Uddannelses- og Forskningsministeriets database kaldet Uddannelseszoom, og de viser medianlønnen inklusiv pension for kandidater 10 år efter endt uddannelse.

Lønnen er opgjort på baggrund af et gennemsnit for de færdiguddannedes løn over de seneste tre år, hvor informationen er tilgængelig. Lønningerne er opgjort før skat, og som nævnt er pension medregnet.

Men databasen rummer ikke kun objektive fakta som fx løn og ledighed. Den giver også et unikt indblik i de studerendes opfattelse af undervisningen og studiemiljøet på et udsnit af uddannelserne.

I bunden af artiklen kan du se den fulde liste over djøf-studier og læse mere om, hvordan listen er lavet.

 

1. Forsikringsmatematik, KU: 85.500 kr.

Vil du være aktuar, er der ingen vej udenom: Du skal være rigtig, rigtig glad for at arbejde med tal, sandsynlighedsregning og statistik – kombineret med jura og økonomi. Men for enden af den krævende uddannelse ligger en usædvanligt høj månedsløn. 10 år inde i deres karriere ligger aktuarerne markant over alle andre uddannelsesgrupper. Og deres startløn på 51.250 kr. om måneden er der heller ingen djøf-studier, der kan matche. Kun tandlægerne fra Aarhus indleder arbejdslivet med en højere medianløn.

Ledigheden blandt de nyuddannede fra forsikringsmatematik er helt nede på 1%, mens der ingen ledighed er efter 10 år på arbejdsmarkedet. Tæt på alle har et job i den private sektor. Aktuaruddannelsen er ikke umiddelbart vejen frem, hvis du gerne vil have en international karriere, idet kandidaterne derfra kun meget sjældent arbejder i udlandet.

Hovedtal fra Den Koordinerede Tilmelding 2021 viser, at snittet for optagelse på bacheloruddannelsen via kvote 1 var 10,7.

De studerende vurderer samlet set det sociale miljø på uddannelsen højt – i snit 4,16 på en skala, hvor 5 er max. 7% af de studerende føler sig altid eller ofte ensomme på studiet, mens 24% altid eller ofte oplever stress i dagligdagen.

2. Business Administration and Information Systems, CBS: 69.200 kr.

Kandidatuddannelsen, der på dansk hedder erhvervsøkonomi og informationsteknologi, er i år rykket tre pladser op ad listen sammenlignet med sidste års liste. De nyuddannede kandidater lægger ud med en startløn på 41.200 kr., og i år lå adgangskvotienten til bacheloruddannelsen via kvote 1 på 8,1.

Ledigheden for nyuddannede er på 5%, mens ledigheden efter 10 år på arbejdsmarkedet er faldet til 1%. 88% af kandidaterne er beskæftiget i den private sektor. I løbet af de første 10 år efter dimissionen starter 13% egen virksomhed, hvilket er en af de højeste andele blandt djøf-studierne.

3. Erhvervsøkonomi og matematik, CBS: 67.650 kr.

Tredje uddannelse på listen er også fra Copenhagen Business School. Denne uddannelse giver dog en højere løn blandt de nyuddannede, idet startlønnen ligger på 43.400 kr. Ledigheden for dimittenderne er blot 2%, og efter 10 år er alle de adspurgte i job. Studiejobbet er den faktor, som flest vurderer som det vigtigste for, at de er eller har været i job.

For at komme ind på uddannelsen via kvote 1 skulle man i 2021 have et snit på 8,2. Kandidaterne mener i høj grad, at uddannelsen har rustet dem til de stillinger, de bestrider. Her ligger dimittendernes vurdering i snit på 4,21 på en skala, hvor 5 er max.

4. Revisorkandidat, CBS: 67.200 kr.

Endnu en uddannelse fra CBS er med i top fire. Uddannelsen som revisorkandidat optræder på listen tre gange, men de uddannede fra CBS er altså dem, der kan forvente den højeste løn – også som nyuddannede, hvor startlønnen er på 44.800 kr.

For at blive statsautoriseret revisor skal man ud over kandidatuddannelsen bestå en skriftlig og mundtlig prøve, og for at kunne tage den skriftlige prøve skal man have tre års praktisk erfaring hos en statsautoriseret revisor. Ledigheden for nyuddannede er meget lav (2%) og er helt forsvundet efter 10 år.

Studiet kan være krævende: 30% oplever altid eller ofte stresssymptomer op til en eksamen. Størstedelen af de studerende har det dog godt. De studerendes gennemsnitlige vurdering af, om de føler sig tilpas på studiet, er nemlig 4,0 på en skala, hvor 5 er højest.

5. Matematik-økonomi, KU: 63.050 kr.

Matematik-økonomi på Københavns Universitet (KU) indtog på sidste års liste andenpladsen, men er i år røget lidt nedad. Startlønnen er 45.900 kr., og ledigheden er 3% for de nyuddannede, mens den er 0% efter 10 år.

De studerende vurderer samlet set det sociale miljø på studiet højt. I snit vurderer de det til 4,29 ud af 5. Også kvaliteten af uddannelsen vurderer de studerende meget positivt – her er snittet på 4,44 ud af 5. Ingen af de adspurgte oplever, at de altid har stresssymptomer i det daglige. 23% oplever dog, at de ofte har det.

6. Matematik-økonomi, SDU: 62.050 kr.

Også matematik-økonomerne fra Odense ligger højt på listen. Mens lønnen efter 10 år blot ligger 1.000 kr. under de københavnske fagfæller, er afstanden mellem månedslønnen for nyuddannede noget større, da SDU’ernes startløn ligger på 42.350 kr.

Sammenlignet med uddannelsen på KU ligger adgangskvotienten via kvote 1 en del lavere på SDU. I 2021 skulle du nemlig have et snit på 5,3 for at komme ind i Odense, mens snittet på KU hed 9,8. For de nyuddannede fra SDU er der ekstremt gode udsigter til at komme hurtigt i job, da ledighedsprocenten er nul. To ud af tre kandidater er ansat i den private sektor.

7. Revisorkandidat, SDU (Kolding): 61.300 kr.

Revisorerne uddannet fra SDU i Kolding får en lavere løn efter 10 år på arbejdsmarkedet sammenlignet med kollegerne fra CBS, der ligger knap 6.000 kr. højere. Kolding-kandidaternes startløn er 42.700 kr. Ledigheden blandt nyuddannede er den samme som CBS’ernes – nemlig 2% – mens ledigheden efter 10 år er 1%.

På dette studie oplever hver fjerde altid eller ofte at føle sig ensom. Det sociale miljø på uddannelsen bliver vurderet til at være lidt under middel – i snit 2,9 på en skala, der går fra 1 til 5. Det faglige miljø bedømmes dog højere med et snit på 3,89.

8. Erhvervsøkonomi, cand.merc., CBS: 60.100 kr.

Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi er på listen tre gange, og CBS-studiet ligger højest i forhold til både lønnen efter 10 år og startlønnen. Sidstnævnte lyder på 41.500 kr., hvilket er mere end 10.000 kr. højere end erhvervsøkonomerne fra SDU i Esbjerg. På den klassiske erhvervsøkonomi-uddannelse på CBS var snittet for at komme ind via kvote 1 i år på 8,0. De nyuddannede kan forvente en ledighed på 4%, mens ledigheden efter 10 år er faldet til 2%. 12% af kandidaterne arbejder uden for Danmark.

17% af de studerende svarer, at de altid eller ofte føler sig ensomme. 22% oplever altid eller ofte, at de føler sig stressede i dagligdagen. Når de studerende skal vurdere, om de føler sig tilpas på studiet, er snittet 3,93 ud af 5.  

9. Økonomi, KU: 58.900 kr.

Økonomi optræder tre gange på top-20 med uddannelsen på KU som den øverste. Også startlønnen – der ligger på 42.000 om måneden – er den højeste blandt universitetsøkonomerne. Som cand.polit. fra København er jobmulighederne gode: Både blandt de nyuddannede og dem, der har været på arbejdsmarkedet i 10 år, er ledigheden 1%. Ville man ind på økonomi på KU via kvote 1, krævede det i 2021 et snit på minimum 6,4.

28% af de studerende oplever altid eller ofte stress i dagligdagen. Samlet set vurderer de studerende dog, at kvaliteten af uddannelsen er høj – i snit 4,44 ud af 5. I snit vurderes det faglige miljø til 4,31 ud af 5, mens det sociale miljø vurderes til 3,91.

10. Erhvervsøkonomi og erhvervsjura, CBS: 58.700 kr.

Kandidaterne fra denne uddannelse har en startløn på 39.250 kr., og for at læse denne uddannelse og komme ind gennem kvote 1 skulle du i 2021 have et snit på minimum 8,2.

Ledigheden blandt nyuddannede er 6%, men falder stærkt til 1% efter 10 år. 66% af kandidaterne arbejder i den private sektor. Spørger man de færdiguddannede, hvad der har været vigtigst for, at de kom i job, peger flest på deres studiejob.

Cand.merc.jur'erne ligger i den høje ende, når man beder dem vurdere, om det, de har lært på uddannelsen, matcher de kompetencer, arbejdsgiverne efterspørger. Her er snittet 3,87 ud af 5. Det niveau er der kun 10 djøf-studier, der overgår. På spørgsmålet om, hvorvidt studiet har rustet dem godt til jobbet, ligger gennemsnitsscoren på 4,05 ud af 5.

11. Erhvervsøkonomi og psykologi, CBS: 58.650 kr.

For dimittenderne fra denne uddannelse er startlønnen 36.450 kr. Ledigheden for de nyuddannede er forholdsvis høj – 10% – men den forsvinder helt efter 10 år. 80% af kandidaterne arbejder i den private sektor, og adgangskvotienten for at komme ind på dette studie via kvote 1 var denne sommer 9,3.

I forhold til om der overensstemmelse mellem det, de færdiguddannede har lært på uddannelsen, og de kompetencer, der efterspørges af arbejdsgiverne, er snittet 3,66 ud af 5. Ligesom hos erhvervsjuristerne er lidt flere dog enige i, at studiet har rustet dem godt til deres job – i snit er scoren her 3,89 ud af 5.

12. Økonomi, AU: 58.600 kr.

For dimittenderne fra økonomiuddannelsen i Aarhus er startlønnen 41.100 kr. Ledigheden er 2%; 10 år senere ligger den på 1%. For at læse økonomi på AU og komme ind via kvote 1 skulle man i 2021 have et snit på minimum 7,2, hvilket var en smule højere end samme uddannelse på KU.

De studerende mener i særlig høj grad, at underviserne er fagligt dygtige. På en skala, hvor 5 er det højeste, er gennemsnitsscoren 4,73, hvilket er i den absolutte top blandt djøf-studierne. Samtidig oplever hele 44%, at de altid eller ofte er stressede op til en eksamen.

13. Erhvervsøkonomi, cand.merc., SDU (Esbjerg): 56.600 kr.

Denne uddannelses startløn for nyuddannede ligger i den lave ende sammenlignet med de andre studier på top 20. Den ligger på 30.200 kr. Dimittendledigheden er blandt de højeste på listen (14%), men hvis man er tålmodig, er der efter 10 år faktisk ingen ledighed. Adgangskvotienten via kvote 1 var i år 5,1.

17% af de studerende oplever ofte at være stressede i dagligdagen. Samlet set bliver kvaliteten af uddannelsen i snit vurderet til 3,82 ud af 5.

14. Erhvervsøkonomi, cand.merc., AU: 56.500 kr.

Selv om den månedlige løn efter 10 år er lavere på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi på Aarhus Universitet (AU) sammenlignet med samme studie på CBS og SDU, er startlønnen dog en del højere end for SDU’erne. Startlønnen for uddannelsen på AU er nemlig på 38.000 kr. For at komme ind på uddannelsen gennem kvote 1 skulle du i 2021 have et snit på 7,4. Ledigheden er 8% for nyuddannede og 1% efter 10 år.

21% oplever altid eller ofte at føle sig ensomme på studiet, mens 23% altid efter ofte mærker stress i dagligdagen. Den samlede kvalitet af uddannelsen bedømmes dog til at være høj med et snit på 4,19 ud af 5.

15. Digital innovation og management, IT-Universitetet i København: 55.500 kr.

Denne uddannelse er den eneste fra IT-Universitetet i København, som er på listen. Det afsluttede studie fører til en startløn på 39.400 kr. Dimittender har en ledighed på 5%, hvilket falder til 2% efter 10 år. 81% finder et job i den private sektor, og 6% arbejder i udlandet.

Der er generelt et højt fagligt miljø på uddannelsen – i snit vurderer de studerende det til 4,28 ud af 5 – men også det sociale miljø vurderes forholdsvist højt (4,01). 13% oplever, at de altid eller ofte føler sig ensomme på studiet.

16. Samfundsfag, SDU: 54.800 kr.

Samfundsfag i Odense er blandt de allermindste studier på årets top 20, hvad angår antallet af studerende. Fordi årgangene er forholdsvis små, rummer Uddannelseszoom-undersøgelsen ikke ret megen information om studiet. Startlønnen fremgår således ikke, men til gengæld kan det ses, at kandidaterne især bliver ansat i den offentlige administration og i undervisningssektoren. Kun 20% arbejder i den private sektor.Sammenholdt med de øvrige uddannelser på denne liste har samfundsfagskandidaterne fra SDU en høj ledighed på 20% blandt nyuddannede. Det går dog over, så efter 10 år på arbejdsmarkedet er arbejdsløsheden nede på 4%.

I sommeren 2021 blev alle ansøgere optaget, samtidig med at der var ledige pladser.

17. Statskundskab, SDU: 54.800 kr.

Statskundskab på SDU er den eneste uddannelse af sin slags, der er med i top 20. Her er startlønnen 34.700 kr., og denne uddannelse krævede et snit på 8,7, hvis du ville ind via kvote 1 i 2021. Ledigheden for de nyuddannede ligger i den høje ende sammenlignet med mange af de andre uddannelser i denne artikel, da den er 14%, men efter 10 år er den nede på 4%.

I dagligdagen oplever 28% af de studerende, at de altid eller ofte er stressede. Ikke overraskende stiger stressniveauet i tiden op til eksamen. Her melder knap halvdelen (46%), at de altid eller ofte oplever stress. Samlet set føler de fleste studerende sig dog godt tilpas på studiet: På en skala, hvor 5 er max-værdien, ligger de i snit på 3,98.

18. Revisorkandidat, AAU: 54.700 kr.

På denne uddannelse er dimittendernes startløn 39.300 kr. Ledigheden er 4% for de nyuddannede fra Aalborg, men er efter 10 år helt forsvundet. Noget nær alle får job i den private sektor – nærmere bestemt 87% – og 6% starter egen virksomhed i løbet af de første 10 år efter dimissionen.

Uddannelseszoom rummer ikke oplysninger om de studerendes vurderinger af undervisningen og miljøet på den nordjyske revisoruddannelse.

19. Jura, AU: 54.700 kr.

Den månedlige startløn for nyuddannede er 36.700 kr., og for at komme ind på bacheloruddannelsen på jura på AU skulle man i 2021 have et snit på 8,7. Nyuddannede kan forvente en ledighed på 4%, men efter 10 år er der ingen ledige.

Sammenholdt med de øvrige uddannelser på denne top 20 bliver det sociale miljø på jura-uddannelsen i Aarhus vurderet ret kritisk: I snit scorer det 3,16 ud af 5 blandt de studerende, hvilket er et af de laveste niveauer blandt de djøf-studier, der indgår i Uddannelseszoom-undersøgelsen. Det faglige miljø bedømmes noget højere (3,87).

Studiet kan for nogle føles ensomt – 32% oplever altid eller ofte at føle sig ensomme, mens 30% altid eller ofte oplever at have stresssymptomer i dagligdagen. Op til eksamen er det 51%, der altid eller ofte oplever at være stressede. Som Djøfbladet tidligere har skrevet, er dette et generelt problem på de danske jura-studier.

20. Økonomi, SDU: 54.700 kr.

En kandidatuddannelse i økonomi fra SDU runder top 20 af. Her er startlønnen 37.200 kr. På økonomiuddannelsen i Odense blev alle optaget her i 2021, og der var fortsat ledige pladser.

Ledigheden er 7% for dimittenderne og 1% efter 10 år. 42% arbejder i den private sektor – hvilket er den laveste andel blandt universitetsøkonomer – og studiejobbet bliver af de færdiguddannede set som den vigtigste jobskabende faktor. 

Kommentarer

Henrik S

29.07.2022 kl. 09.32

Er der i datagrundlaget taget hensyn til de regionale lønforskelle, der eksisterer på baggrund af forskellene i leveomkostninger?

Jeres link til yderligere information om datagrundlaget giver desværre ikke adgang til den korrekte side hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

0 kommentarer
4
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Rikke

15.10.2021 kl. 08.59

Hvilke studier fører til jobbet med det bedste arbejdsmiljø?

0 kommentarer
8
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Henrik

15.10.2021 kl. 07.41

Hvornår undersøger i hvilke studier, hvor man bedst kan bruge sin faglighed bagefter i jobbet?
Den juridiske faglighed kan man i nogle jobs ikke bruge fuldt ud. Det blev belyst i Debatten på DR2 torsdag d. 14-10-2021 kl. 20.
Er der for en akademisk organisation som DJØF ikke andre kriterier, der er relevant at måle på?
Er DJØF akademisk?

1 kommentar
10

Daniel Louis

19.10.2021 kl. 00.45

Nu er løn det mest objektive kriterie, man kan forholde sig til på arbejdsmarkedet. Alle har en interesse i løn, hvorfor det er meget passende at DJØF bringer sådan en artikel frem. Selvfølgelig er der andre relevante kriterier, men det mest målbare og omfattende er - og skal vel være - lønnen.

0 kommentarer
10
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.