Løn

Djøfere i staten går ned i løn

12-01-2021
3 min.
"I kroner er det jo en temmelig begrænset lønnedgang. Men signalværdien er selvfølgelig ærgerlig, når vores medlemmer i staten knokler løs," siger Djøf Offentlig-formand Sara Vergo. Foto: Djøf

Er du statsansat djøfer? Så falder din løn 1. februar på grund af corona-krisen. Se hvor meget her. (Opdateret 25. januar)

Tilføjet 25. januar: Siden denne artikel blev publiceret 14. januar, er der blevet fundet fejl i de data, der lå til grund for den varslede lønnedgang. Fejlen blev opdaget på et tidspunkt, hvor det stadig lod sig gøre at sætte lønnedgangen i bero for de fleste af de berørte statsansatte. Ifølge Akademikerne forventes den korrekte regulering at være beregnet inden udgangen af januar.

Som statsansat går du ned i løn 1. februar. Det skyldes corona-krisens negative effekt på de private lønstigninger. Det spiller ind på de offentligt ansattes løn gennem den såkaldte reguleringsordning.

Reguleringsordningen sikrer, at der er parallelitet mellem lønudviklingen på det private arbejdsmarked og lønudviklingen i den offentlige sektor. Ordningen er med andre ord garant for, at udviklingen i lønningerne på det private område ikke stikker helt af fra lønudviklingen på det offentlige område.

Men nu, hvor de private lønstigninger pludselig tager et skarpt dyk nedad, fanger bordet, og så skal de offentlige lønstigninger følge med ned. Der bliver tale om en lønnedgang på 0,25 procent (se mere i boksen under artiklen).

I kroner og øre går de statsansatte så meget ned i løn før skat: 

Djøf-formand: Ærgerlig signalværdi

Det sker midt i, at parterne på det offentlige område er i fuld gang med at forhandle ny overenskomst i staten, OK21, som skal træde i kraft 1. april.

På lønmodtagerside har man i adskillige måneder drøftet, om man skulle udsætte den negative lønregulering til senere. Men det gik man bort fra, fortæller formand for Djøf Offentlig, Sara Vergo.

"For så ville vi skubbe en gæld foran os og bringe den med ind til forhandlingsbordet ved OK21. Og med den usikkerhed, der er om samfundsøkonomien lige nu, er det i forvejen en meget vanskelig overenskomstforhandling. Så det er ikke nogen god idé at starte OK21-perioden med en gæld."

Det, du siger, er, at så kunne det ende med et så lille økonomisk resultat for de statsansatte, at deres realløn ikke kunne sikres – og så ville forhandlerne stå med et forklaringsproblem over for medlemmerne, når der skal stemmes om resultatet?

"Det, jeg siger, er egentlig bare, at vi ikke ønsker, at en ubetalt gæld skal skygge for alle de gode og vigtige krav, vi har med til forhandlingsbordet."

Men omvendt: Er en lønnedgang på mellem 74 og 125 kr. om måneden før skat ikke billigt sluppet for de statsansatte djøfere, set i lyset af at masser af privatansatte danskere har mistet deres job?

"Jo, det kan du sige. I kroner er det jo en temmelig begrænset lønnedgang. Men signalværdien er selvfølgelig ærgerlig, når vores medlemmer i staten knokler løs både nu under corona og i det hele taget."

Slår igennem for dem i kommuner og regioner senere

Det er kun de statsansatte, som går ned i løn 1. februar. Ikke de ansatte i kommuner og regioner, for de har allerede fået udbetalt samtlige lønstigninger for overenskomstperioden 2018-2021.Hvorfor er det sådan – og kommer de statsansatte djøfere nu til at hænge bagefter deres kolleger i kommuner og regioner?

”På det kommunale og regionale område blev lønnen reguleret i oktober 2020, hvor effekten af corona ikke var slået igennem på reguleringsordningen. Derfor har vi endnu til gode at se den præcise effekt på det kommunale og regionale område. Men opbremsningen i den private lønudvikling vil også få en konsekvens her." 

Artiklen er opdateret 15. januar, hvor tabellen om lønnedgang er blevet udvidet med tal om chefer. 

Kommentarer

Michael

21.01.2021 kl. 13.11

Jeg blevet gjort opmærksom på:
"Der er efterfølgende konstateret en fejl i de data fra Danmarks Statistik, der danner grundlag for beregningen af reguleringsordningen, som gør, at den tidligere udmeldte negative regulering af løn- og tjenestemandspension, ikke er korrekt. Det er vigtigt at pointere, at den faktiske indvirkning på den udmeldte negative regulering endnu ikke er kendt.
De statslige overenskomstparter har derfor aftalt, at lønnen, hvor det er muligt, sættes i bero og ikke reguleres pr. 1. februar 2021, men først reguleres, når den faktiske og korrekte regulering er kendt"
.. fra en "konkurrende" forening. Gælder det også Djøfansatte og meldes det ud?

1 kommentar
0

Maja Kure Kristensen, Djøf

21.01.2021 kl. 15.44

Kære Michael
Det er korrekt, at man lige nu undersøger, om der er en fejl i de data, som Danmarks Statistik baserer deres beregning på. Når vi kender den præcise betydning af fejlen, melder Djøf ud til alle vores medlemmer i staten. Hvis fejlen har haft betydning, peger det i retning af, at det vil være i lønmodtagernes favør.
Mvh Maja, Djøf

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Tonny Lacomble Nielsen

19.01.2021 kl. 12.58

Helt reelt og godyt, at effekten indkasseres nu i stedet for at skubbe den foran os.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Maja

15.01.2021 kl. 14.41

Nogle spørger lidt nærmere ind til, hvordan reguleringsordningen fungerer og dermed også, hvor de - 0,9 pct. som reguleringsordningen udmønter i staten pr. februar 2021 kommer fra. Danmarks Statistik beregner årligt, hvordan hhv. lønstigningen i staten, regioner og kommuner har været i forhold til lønstigningen i den private sektor. På baggrund af disse tal udmønter reguleringsordningen 80% af forskellen, uanset om lønudviklingen har været højst i hhv. staten, kommuner og regioner eller på det private område. De – 0,9 pct. er resultatet af denne beregning på statens område. Og er altså et udtryk for, at lønudviklingen i staten har været noget højere end lønudviklingen i den private sektor det seneste år.
Da lønnen i kommuner og regioner blev reguleret i oktober, udmøntede reguleringsordningen også negativt på det regionale område. Dog ikke så meget, at den aftalte lønforbedring ikke kunne veje den negative regulering op. Men i regionerne mærkede man altså allerede i oktober de første negative coronaeffekter på lønnen.
Mvh Maja, Djøf

1 kommentar
0

Michael

15.01.2021 kl. 16.21

Jeg savner en reel gennemgang af, hvordan man beregner reguleringen. Sammenlignes der med rene lønkroner i det private eller tages der højde for lønsammensætningen på det private arbejdsmarked, hvor goder som fri tlf., bil internet osv er elementer i lønnen?

1 kommentar
0

maja

15.01.2021 kl. 17.48

Kære Michael
Det seneste års lønudvikling i staten sammenlignes med lønudviklingen i den private sektor på basis af Danmarks Statistiks implicitte lønindeks for hhv det statslige og private arbejdsmarked. Den årlige lønudvikling måles hvert år i 3. kvartal.

Lønnen opgøres inkl. pension og personalegoder. I øvrigt sættes den samlede løn i forhold til præsterede timer, hvilket indebærer, at hvis der bliver aftalt flere fridage, vil lønnen pr. præsteret time stige - forudsat at månedslønnen er den samme. Så hvis der eksempelvis aftales flere personalegoder eller fridage i den private sektor end i den offentlige sektor, vil reguleringsordningen efterfølgende udløse en tilsvarende større lønstigning til de offentlige ansatte.

Mvh Maja, Djøf

0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Sven Zachariassen

15.01.2021 kl. 13.00


Covid-19 er nådesløs og skelner ikke mellem grupperne i DK. Men de selvstændige erhvervsdrivende må tære på deres formue og pension! Så vidt jeg kan se, betaler arbejdsgivere fortsat ind til pensionskasserne for deres ansatte. Det er ikke sjovt at gå ned i løn; men der kommer en meget stor regning til os alle, når fru Frederiksen har tømt kassen. Herovre på Kontinentet lyder devisen "Ab-warten und Tee trinken". Måske kan BioNTech helbrede os?

1 kommentar
1

Marrin

15.01.2021 kl. 13.26

Du er godt klar over, at hjælpepakkerne er stemt igennem af et enigt folketing, ikke? Det er altså ikke noget en statsminister kan bestemme.

1 kommentar
1

Sven Zachariassen

16.01.2021 kl. 16.10

administrationen af Covid er heldigvis besluttet på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger! Den sunde, danske økonomi hviler på Foghs, Løkkes og Vestagers reformer. Fru Frederiksen derimod reducerer beskæftigelsen med 11.000 personer og over 30 skattestigninger!

1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Maja

15.01.2021 kl. 10.32


Opbremsningen i den private lønudvikling vil desværre få konsekvenser for alle offentligt ansattes løn. I første omgang er det de statslige lønninger, vi ser en effekt på, fordi der er aftalt en regulering i februar 2021. Den konkrete effekt på de kommunale og regionale lønninger ser vi først senere. Mvh Maja, Djøf

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Maria

15.01.2021 kl. 10.26

Forstår virkelig ikke, at der ikke er sket samme regulering kommunalt og regionalt i oktober. Corona har altså været her siden marts 2020, så forstår ikke, at der sker regulering nu ved statsansatte, men ikke for de kommunalt- og regionaltansatte for ca. 2 måneder siden. Det giver ingen mening! Statsansatte er de ringest lønnede set i forhold til alle. Privatansatte, regionaltansatte og kommunaltansatte. OG dertil burde der bestemt også lægges vægt på, at de statsansatte ofte får iværksat rådighedsforpligtelsen. Det har jeg endnu aldrig hørt om har været iværksat hverken hos kommunen eller regionen. Lønnen burde ikke være lavere hos statsansatte end andre offentlige ansatte Djøefer. Kan ikke forstå, at der ikke vægtes, at få noget ligestilling på offentlig Djøf løn! Men kan da kun give Sara Vego ret i, at det da bestemt er en ærgerlig signalværdi at sende til statsansatte - de laveste i hierarkiet!

1 kommentar
1

Claus

15.01.2021 kl. 10.54

En af årsagerne til, at de statslige ansatte djøfere har en lavere grundløn end de regionalt og kommunalt ansatte kunne jo være, fordi der er flere statslige arbejdspladser i de større byer, hvortil det er nemmere at tiltrække djøferne, mens det er relativt sværere at tiltrække djøferne i kommuner og regioner ude i landet - derfor må man give en gulerod i form af højere løn til de regionalt og kommunalt ansatte djøfere.

3 kommentarer
0

Martin

15.01.2021 kl. 11.18

Der ligger mange statslige arbejdspladser rundt om i landet, især efter udflytningen. Og ja, dem, der endte ude på den jydske vestkyst og helt nede ved grænsen osv. har svært ved at holde på de ansatte.

Forskellen på løntrin 8 i stat og kommune, inkl. centrale tillæg, er ca. 40.000 kr. om året. Altså uden individuelt forhandlede tillæg. Dertil kommer, at man stiger hurtigere på de centrale tillæg i kommunen.

Lønfremgangen er også større, barselsvilkårene er bedre, feriegodtgørelsen er højere.

Det må godt nok være svært at finde djøfere til kommunerne.

0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Henning

15.01.2021 kl. 11.56

Der bliver brugt flere midler der til lokale løntillæg på det statslige område, og der er også flere forfremmelser i staten. Så de statslige ansatte har også nogle fordele.

0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Martin

15.01.2021 kl. 12.38

Det minder mig om en historie, som min mentor i sin tid fortalte mig:

Det var tid til den årlige lønforhandling, og fuldmægtigen ville gerne være konsulent. Det syntes han lød fornemt. Så han gik ind til chefen og sagde "jeg vil gerne være konsulent". Chefen sagde, at det måtte han da meget gerne blive, men der kom ikke mere i løn i denne omgang. Tiderne var ikke til det, kassen var tom. Det var også OK med fuldmægtigen, han var bare glad for at blive en fin konsulent - mange tak, sagde han.
Chefen tænkte, at det var en nem måde at få det overstået på og sagde, at det var da så lidt. Den nyudnævnte konsulent gik hen til døren, men på vej ud stoppede chefen ham og sagde: "Du kan fortælle de andre, at de må også gerne blive konsulenter, hvis de vil - bare de ikke skal have mere i løn".

0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Rasmus

15.01.2021 kl. 10.23

Tabellen burde tage højde for den lovede lønstigning også. En ting er at den reelle nedgang er 0,25, men realiteten er jo at alle stod til at stige 0,65 den del forsvinder jo også. Og hvor kommer de 0,9 fra?

1 kommentar
0

Eva

15.01.2021 kl. 10.26

0,65- 0,9 = -0,25.

Men hvor de 0,9 kommer fra under også mig. Har de private også fået lavere løn?

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Eva

15.01.2021 kl. 10.21

"Er en lønnedgang på mellem 74 og 125 kr. om måneden før skat ikke billigt sluppet for de statsansatte djøfere, set i lyset af at masser af privatansatte danskere har mistet deres job?"

Jeg begriber ikke dette. Skal statsansatte gå ned i løn, fordi privat ansatte har mistet sit arbejde? Eller har privat ansatte også fået lønnedgang?

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Rikke

15.01.2021 kl. 09.36

Hvor meget falder chefers og lederes løn? Synes ikke det fremgår af tabellen.

2 kommentarer
0

Mikkel Arre, Djøfbladet

15.01.2021 kl. 10.51

Hej Rikke

Du har ret. Vi har nu udvidet tabellen, så den også omfatter chefstillinger.

Venligst
Mikkel Arre
digital redaktør, Djøfbladet

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Mathias Frostholm Kristensen

15.01.2021 kl. 10.00

0,25 %. De er ansat som Chefkonsulenter, som oftest.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Mie

15.01.2021 kl. 08.50


Igen skal de statsansatte stå for skud. Vi får allerede langt under den løn som de kommunalt og regionalt ansatte får. Burde vi ikke snart ligestilles? Vi er vel alle offentlige ansatte med samme arbejdsbyrde og vilkår?

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Marrin

15.01.2021 kl. 08.18

Vi hænger allerede væsentligt efter det regionale og især kommunale område, hvis I skulle have glemt det

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.