Liste

Se de 20 djøf-uddannelser, der giver mest i løn

22-09-2020
12 min.
På årets top 20 over de bedst lønnede djøf-studier er det Copenhagen Business School, der har flest uddannelser med, nemlig fem. PR-foto: Bjarke MacCarthy/CBS

Studier med tal, matematik og statistik sikrer den højeste indkomst. Det viser årets opgørelse over, hvilken løn djøf-studierne fører til. Find den fulde liste her.

 

Den samlede lønpakke ligger som regel over 1 million kr. om året, når man er aktuar og har 10 års erfaring. Det gør forsikringsmatematik til det djøf-studie, der fører til den suverænt højeste løn.

Det fremgår af Djøfbladets årlige lønoversigt for djøf-uddannelserne. Tallene stammer fra Uddannelses- og Forskningsministeriets database Uddannelseszoom, og de viser medianlønnen inklusiv pension for kandidater 10 år efter endt uddannelse.

Årets top 20 er domineret af gengangere fra 2019-listen, men tre uddannelser har presset sig ind i år. Det drejer sig om revisorkandidat ved Aalborg Universitet (AAU), jura ved Aarhus Universitet (AU) og økonomi ved Syddansk Universitet (SDU).

Universiteterne er jævnt fordelt i toppen af lønlisten. Copenhagen Business School (CBS) tager fem pladser, Københavns Universitet (KU), AU og SDU tager hver fire pladser, AAU tager to pladser og IT-Universitetet i København (ITU) tager en enkelt plads.

Lønnen er opgjort som medianløn på baggrund af et gennemsnit for de færdiguddannedes løn over de seneste tre år, hvor informationen er tilgængelig. Lønningerne på dette års liste er opgjort før skat og som nævnt inklusiv pension.

I bunden af artiklen kan du finde den fulde liste over alle djøf-studier, ligesom du også kan læse nærmere om opgørelsesmetoden.

1. Forsikringsmatematik, KU: 83.700 kr.

Aktuarerne, som kandidaterne i forsikringsmatematik (cand.act.) kaldes, topper igen i år listen over løn for djøf-uddannelser. Det gælder både efter 10 år på arbejdsmarkedet såvel som for nyuddannede, der kan se frem til en startløn på 52.200 kr.

Forsikringsmatematik er den uddannelse, der sikrer den højeste løn af alle videregående uddannelser i Danmark. Samtidig er ledigheden blandt dimittenderne helt nede på 1 %. Næsten alle aktuarer – 95 % – finder beskæftigelse i den private sektor.

Tre fjerdedele af dimittenderne arbejder med finansiering og forsikring. 4 % af kandidaterne finder arbejde i udlandet, og yderligere 4 % har mere end 25 rejsedage om året. 3 % starter egen virksomhed.

Snittet på kvote 1 er 10,9 for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Københavns Universitet (KU). Det er dermed den uddannelse på listen, der har det højeste snit på den adgangsgivende uddannelse, som giver retskrav for optagelse på kandidatuddannelsen.

Djøfbladet har været på besøg på aktuar-uddannelsen. Det kan du læse om her.

2. Matematik-økonomi, KU: 67.600 kr.

Matematik-økonomerne fra Københavns Universitet (KU), der får titlen cand.scient.oecon., er rykket en plads op på årets liste sammenlignet med sidste år.

Startlønnen for nyuddannede kandidater fra KU er 43.850 kr. Samtidig er jobudsigterne gode med en dimittendledighed på 4 %. Kandidaterne finder overvejende job i den private sektor – 72 % – og halvdelen arbejder med finansiering og forsikring. 2 % vælger at starte egen virksomhed, og 13 % finder arbejde i udlandet.

Man skal have et snit på 9,9 for at komme ind på bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved KU.

3. Revisorkandidat, cand.merc.aud., CBS: 66.850 kr.

Revisorkandidaterne fra Copenhagen Business School (CBS) rykker en plads ned ad listen sammenlignet med sidste år. Som nyuddannet kandidat fra CBS med titlen cand.merc.aud. ligger startlønnen på 45.600 kr., og ledigheden er 2 %.

Revisorkandidatuddannelsen fra CBS er den højest rangerede af de fem revisorkandidatuddannelser i hele landet. Ca. 90 % af kandidaterne fra CBS finder beskæftigelse i den private sektor. 13 % starter egen virksomhed.

Af revisorkandidaterne finder 2 % arbejde i udlandet, mens 5 % har mere end 25 rejsedage om året.

4. Erhvervsøkonomi og matematik, CBS: 66.700 kr.

Erhvervsøkonommatematikerne fra CBS, der får titlen cand.merc.(mat.), er rykket en plads op på listen sammenlignet med sidste år (pga. startlønnen). Kandidaterne fra CBS kan se frem til en startløn på 43.600 kr. og en ledighed på 2 %.

Af kandidaterne fra CBS finder 84 % beskæftigelse i den private sektor, og 45 % arbejder med finansiering og forsikring. 3 % af kandidaterne starter egen virksomhed, mens 2 % finder arbejder i udlandet.

Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og matematik ved CBS er den eneste af sin slags i Danmark.

5. Business Administration and Information Systems, CBS: 66.700 kr.

Kandidatuddannelsen i Business Administration and Information Systems – erhvervsøkonomi og informationsteknologi – ved Copenhagen Business School (CBS) er rykket en plads ned ad listen fra sidste år.

Kandidaterne får den akademiske titel cand.merc.(it.). 40.300 kr. lyder startlønnen på, og dimittendledigheden er 6 %.

Blandt kandidaterne finder 88 % beskæftigelse i den private sektor, og 37 % finder arbejder i information og kommunikationsbranchen. 13% starter egen virksomhed, 6 % arbejder i udlandet, og 3 % har mere end 25 rejsedage om året.

Ingen af de andre danske universiteter udbyder en tilsvarende kandidatuddannelse.

6. Revisorkandidat, cand.merc.aud., SDU (Kolding): 61.600 kr.

Revisorkandidatuddannelsen ved Syddansk Universitet (SDU) er sprunget fra en 13. plads på sidste års top 20-liste til en 6. plads.

Revisorkandidaterne, der uddannes på SDU's campus i Kolding, kan se frem til en startløn på 42.700 kr. og en ledighed på 1 %.

Af kandidaterne fra SDU finder 92 % beskæftigelse i den private sektor. 7 % af kandidaterne starter egen virksomhed. 

7. Revisorkandidat, cand.merc.aud., AU: 61.100 kr.

Revisorkandidatuddannelsen ved Aarhus Universitet (AU) er fulgt med den tilsvarende uddannelse ved Syddansk Universitet og sprunget fra en 14. plads på sidste års liste over løn til djøf-uddannelserne til en 7. plads på årets liste. 

Revisorkandidaterne fra Aarhus School of Business and Social Sciences ved AU begynder karrieren med en månedsløn på 35.700 kr., og blandt de nyuddannede er 3 % ledige.

Af kandidaterne fra AU finder 85 % beskæftigelse i den private sektor. 9 % starter eget firma. 

8. Økonomi, KU: 59.800 kr.

58 % finder job i den private sektor. 25 % arbejder inden for offentlig administration, forsvar og politi. 6 % starter egen virksomhed. 5 % finder arbejde i udlandet, mens 8 % har mere end 25 rejsedage om året.

Kandidatuddannelsen i økonomi ved KU er den eneste i Danmark, der giver titlen cand.polit.

9. Matematik-økonomi, SDU: 59.600 kr.

Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi ved Syddansk Universitet (SDU) har bevæget sig op ad listen fra en 12. plads sidste år til en 9. plads i år.

Matematik-økonomerne fra SDU indleder arbejdslivet med en løn på 36.050 kr. 63 % af kandidaterne får job i den private sektor, og 32 % arbejder med finansiering og forsikring.

37 % arbejder i den offentlige sektor, hvilket gør SDU-kandidaterne til de matematik-økonomer, der oftest finder beskæftigelse i det offentlige.

Denne sommer var der intet karakterkrav til bacheloruddannelsen i matematik-økonomi på SDU, da der var færre kvote 1-ansøgere end pladser.

10. Erhvervsøkonomi, cand.merc., CBS: 59.500 kr.

Erhvervsøkonomerne fra CBS, der får titlen cand.merc., kan se frem til en startløn på 40.400 kr. Dimittendledigheden er 4 %, mens 2 % er ledige 10 år efter dimission.

86 % af kandidaterne arbejder i private firmaer jævnt fordelt over brancher som videnservice, handel samt finansiering og forsikring. 10 % finder job i udlandet, og 10 % har mere end 25 rejsedage om året. 8 % af kandidaterne starter egen virksomhed.

11. Økonomi, AU: 59.200 kr.

Som cand.oecon. fra Aarhus Universitet (AU) indleder man karrieren med en månedsløn på 42.600 kr. – den højeste startløn blandt alle kandidaterne i økonomi i landet. Ledigheden for økonomerne fra AU er 2 % for nyuddannede og 1 % 10 år efter dimission.

67 % arbejder i den private sektor – jævnt fordelt på brancher som finansiering og forsikring; offentlig administration, forsvar og politi; samt videnservice.

4 % finder arbejde i udlandet, og 12 % har mere end 25 rejsedage om året – den største andel blandt økonomer. 5 % starter egen virksomhed.

12. Erhvervsøkonomi og erhvervsjura, CBS: 58.500 kr.

Erhvervsjuristerne fra Copenhagen Business School (CBS), der får titlen cand.merc.(jur.), begynder arbejdslivet med en månedlig løn på 38.100 kr. og en ledighed på 6 % for nyuddannede. 10 år efter dimission er ledigheden 1 %.

66 % bliver beskæftiget i private firmaer. Ser man på brancher, fordeler kandidaterne sig jævnt over offentlig administration, forsvar og politik; videnservice; samt finansiering og forsikring.

3 % finder arbejder i udlandet, og 3 % laver deres eget firma.

13. Økonomi, AAU: 58.400 kr.

Kandidatuddannelsen i økonomi ved Aalborg Universitet (AAU) er faldet fra en 7. plads på listen sidste år til en 13. plads på listen i år.

De aalborgensiske økonomer lægger ud med en startløn på 34.200 kr. – den laveste blandt alle kandidaterne i økonomi – og en ledighed på 9 % for nyuddannede – den højeste blandt alle kandidaterne i økonomi. 10 år efter dimission er ledigheden 4 %.

55 % kommer til at arbejde i den offentlige sektor – den højeste andel blandt økonomistudierne. 31 % finder arbejde inden for branchen offentlig administration, forsvar og politi, mens 6 % starter egen virksomhed.

Denne sommer var der intet karaktersnit på bacheloruddannelsen i økonomi i Aalborg, idet der fortsat var ledige pladser. 

14. Revisorkandidat, cand.merc.aud., AAU: 57.400 kr.

Revisorkandidatuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) har fundet vej ind på årets top 20-liste over løn for djøf-uddannelserne.

Revisorerne fra Aalborg kan se frem til en startløn på 39.200 kr. og en ledighed på 4 % for nyuddannede.

88 % finder job i den private sektor, og 6 % starter egen virksomhed.

15. Erhvervsøkonomi, cand.merc., AU: 57.300 kr. 

Startlønnen for erhvervsøkonomer fra Aarhus lyder på 38.000 kr. som nyuddannede – den næsthøjeste blandt alle kandidaterne i erhvervsøkonomi. Ligeledes er lønnen efter 10 år også den næsthøjeste blandt erhvervsøkonomerne. For nyuddannede kandidater er ledigheden 6 %, men efter 10 år er den dykket til 1 %.

82 % bliver privatansatte. De fordeler sig jævnt på brancher som videnservice, industri og handel. 7 % finder arbejde i udlandet, og 8 % har mere end 25 rejsedage om år. 7 % starter egen virksomhed.

16. Digital Innovation and Management, ITU: 56.600 kr.

Kandidatuddannelsen i Digital Innovation and Management – digital innovation og ledelse – giver ret til titlen cand.it. Uddannelsen er den eneste fra IT-Universitetet i København (ITU), der er repræsenteret på listen.

Uddannelsen repræsenterer en type uddannelser, der i stigende grad vinder indpas på listen over djøf-uddannelser. De har det tilfælles, at de kombinerer kompetencer inden for it og det digitale med ledelse og organisation.Kandidaterne lægger fra land med en startløn på 38.800 kr. og en dimittendledighed på 6 %. Efter 10 år er ledigheden helt nede på 1 %.

Af kandidaterne finder 81 % beskæftigelse i den private sektor. 4 % finder beskæftigelse i udlandet, og 4 % har mere end 25 rejsedage om året.

17. Statskundskab, SDU: 54.400 kr.

Syddansk Universitets kandidatuddannelse i statskundskab, der giver titlen cand.scient.pol., er den eneste af sin art i top 20-listen.

Statskundskaberne fra SDU kan se frem til en startløn på 34.300 kr. – den laveste blandt kandidater i statskundskab – og en ledighed på 11 % for nyuddannede – den højeste for kandidater i statskundskab.

Til gengæld kan kandidaterne fra SDU se frem til den højeste løn blandt kandidater i statskundskab efter 10 år: 54.400 kr. Ledigheden efter 10 år er 3 % – den højeste for kandidater i statskundskab.

81 % finder beskæftigelse i den offentlige sektor – den største andel blandt scient.pol.-uddannede. 56 % af kandidaterne arbejder inden for branchen offentlig administration, forsvar og politik.

Denne sommer krævede det et snit på 8,8 at komme ind på bacheloruddannelsen i statskundskab ved SDU.

18. Jura, KU: 53.800 kr.

Juristerne fra KU indleder karrieren med en startløn på 37.200 kr. – den højeste blandt jurister – og en ledighed på 5 % for nyuddannede. Efter 10 år er ledigheden 1 %.

57 % af de københavnske jurister får job i den private sektor. Kigger man brancher, ender den største andel – 36 % – dog i offentlig administration, forsvar og politi. 7 % finder arbejde i udlandet. 8 % starter egen virksomhed.

9,0 skulle man som minimum have som karaktersnit for at komme ind på bacheloruddannelsen i jura i 2020.

19. Økonomi, SDU: 53.700 kr.

Kandidatuddannelsen i økonomi ved Syddansk Universitet (SDU) er ny på top 20-listen.

De nyuddannede økonomer fra SDU bliver honoreret med en månedsløn på 37.300 kr., mens dimittendernes ledighed ligger på 6 %. Efter 10 år er ledigheden barberet ned til 1 %.

59 % bliver ansat i den offentlige sektor, hvilket er den højeste andel blandt kandidater i økonomi i Danmark. Tilsvarende finder 37 % arbejde inden for branchen offentlig administration, forsvar og politik, hvilket også er den højeste andel blandt økonomer.

10 % af økonomerne fra SDU finder arbejde i udlandet. 5 % åbner eget firma.

I juli 2020 blev alle ansøgere til bacheloruddannelsen i økonomi ved SDU optaget.

20. Jura, AU: 53.500 kr.

Kandidatuddannelsen i jura ved Aarhus Universitet (AU) er i år rykket ind på top 20.

Som jurist fra AU kan man vente en startløn på 35.500 kr., og blandt de nyuddannede ligger ledigheden på 5 %.

Hvad ansættelser angår, fordeler kandidaterne sig med 55 % i den private sektor og 45 % i det offentlige. 36 % af kandidaterne finder beskæftigelse inden for offentlig administration, forsvar og politi. 8 % starter egen virksomhed.

Ville man ind på bacheloruddannelsen i jura denne sommer, var kvote 1-karakterkravet 9,1.

Kommentarer

23.03.2021 kl. 14.11

Jeg forstår ikke, hvor i får adgangsgrundlaget fra i nogle af de uddannelser i skriver om? Adgangsgrundlaget for forsikringsmatematik på KU er ikke 10,9 men derimod 6,0

1 kommentar
0

Mikkel Arre, Djøfbladet

23.03.2021 kl. 14.23

De karaktersnit, vi nævner i artiklen, er de seneste adgangskvotienter fra Den Koordinerede Tilmelding. Det er helt korrekt, at adgangsgrundlaget på forsikringsmatematik ved KU er 6,0 - men for at komme ind via kvote 1 i 2020 skulle man have et karaktersnit på mindst 10,9.

0 kommentarer
2
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Anne Petersen

10.03.2021 kl. 06.34

Når I nu smier sådan en undersøgelse på banen, kunne man så ikke så en beskrivelse af hvordan data er indsamlet?

1 kommentar
0

Mikkel Arre, Djøfbladet

10.03.2021 kl. 09.44

Hej Anne

Tak for din kommentar.

Vi har forsøgt at redegøre for, hvor data kommer fra, i faktaboksen allernederst i artiklen.
Hvis der er noget, vi har ikke fået forklaret, kan du forhåbentlig finde svaret i den pdf fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som vi også linker til i faktaboksen: https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/uddannelseszoom/om_uddannelseszoom_dec19.pdf

Venligst
Mikkel Arre
digital redaktør, Djøfbladet

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Aksel

25.09.2020 kl. 17.50

Et øget fokus på jobtilfredshed og arbejdsmiljø i stedet for løn vil være godt for DJØF. Det er trods alt de færreste, der ender med topløn.

0 kommentarer
4
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Vicki

25.09.2020 kl. 15.15

Jeg kender ingen nyuddannede cand.merc.'ere med en startløn på 40.400 kr. Ikke engang de mest attraktive af CM-uddannelserne har den startløn. Det er komplet misvisende.

1 kommentar
0

Theis

28.09.2020 kl. 10.36

Jeg kender heller ikke nogen med den startløn, men i teksten står der, at tallet er inkl. pension. Altså bruttoløn og ikke netto som vi typisk snakker om.
40.400 svarer ca. til en løn på 34.200 + 6.200 i pension, hvis man får 18% i pension.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Rikke

25.09.2020 kl. 09.54

Og hvilket studie fører til jobbet med det bedste arbejdsmiljø? Det kunne også være interessant at vide.

1 kommentar
10

Erik

25.09.2020 kl. 10.25

Hvordan måler vi arbejdsmiljøet på en blot tilnærmelsesvis videnskabelig måde?

1 kommentar
0

Rikke

25.09.2020 kl. 11.06

Tjek f.eks. virksomhedens arbejdspladsvurdering.

0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Marie Gjesing Fynsk

25.09.2020 kl. 08.12

Det kunne være virkelig spændende at supplere tallene med arbejdstiden og dermed se, hvad timelønnen reelt er. Tror det ville ændre billedet noget, da mange arbejder en del mere end 37 timer. Synes det er relevant at vide for dem, der skal vælge uddannelse og vægter lønnen højt.

1 kommentar
16

Arne Bentsen

25.09.2020 kl. 16.51

Ja, det kunne være en meget relevant pointe. Lad os få en beregning, der viser en omtrentlig timeløn.

0 kommentarer
0
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.