Løn

Her er de 20 djøf-studier, der giver mest i løn

05-09-2019
7 min.
Især uddannelser, der retter sig mod forsikrings- og revisionsbranchen, er vejen frem, hvis man gerne vil op i de helt tunge lønklasser. PR-foto: Søren Kjeldgaard/AU Kommunikation

Det er studier fyldt med statistik og formler, der får pengepungen til at bugne allermest. Det viser årets liste over, hvilke djøf-uddannelser der fører til de højeste lønninger. Denne artikel er fra 2019. Du kan finde de nyeste tal her.

 

Hvis du vil have en månedlig lønindkomst på den gode side af 60.000 kr., så er det de tunge matematiske og økonomiske uddannelser, du skal søge mod. Og øverst på listen ligger forsikringsmatematik på Københavns Universitet. Det viser Djøfbladets årlige lønoversigt for djøf-uddannelserne.

Tallene kommer fra Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelseszoom, og de viser medianlønnen inklusiv pension for kandidater 10 år efter endt uddannelse. Derfor er uddannelser, der er oprettet inden for de seneste 10 år, ikke med på listen. Det er nyt, at tallene inkluderer pension, og derfor kan lønbeløbene ikke sammenlignes med de tidligere lister.

Du finder den fulde liste i bunden af artiklen, hvor du også kan læse, hvordan listen er udformet.

1. Forsikringsmatematik, KU: 75.000 kr.

Listens absolutte topscorer er den engelsksprogede kandidatuddannelse i forsikringsmatematik, der har toppet listen de seneste par år. Aktuarer, som kandidater i forsikringsmatematik også kaldes, får titlen cand.act. og arbejder – ikke overraskende – med finansiering og forsikring.

Startlønnen for nyuddannede ligger på 50.300 kr. og er dermed den højeste blandt alle videregående uddannelser.

Den tilsvarende bacheloruddannelse i forsikringsmatematik er heller ikke nem at komme ind på. Den krævede i år et karaktergennemsnit på 11,5 til kvote 1-optag. Til gengæld er arbejdsløsheden for nyuddannede helt i bund: Kun en enkelt procent er arbejdsløse.

2. Revisorkandidat, CBS: 65.600 kr.

Revisorkandidater fra Copenhagen Business School (CBS) beholder deres andenplads på listen. Nyuddannede kandidater får titlen cand.merc.aud. De kan se frem til en startløn på 45.600 kr. og en ledighed på bare 2 procent.

For at blive statsautoriseret revisor skal man ud over kandidatuddannelsen også bestå en skriftlig prøve, som først må tages, når man har tre års praktisk erfaring.

13 procent startede egen virksomhed i løbet af de første 10 år efter endt uddannelse, og den gennemsnitlige arbejdstid ligger på 43 timer om ugen.

3. Matematik-økonomi, KU: 65.400 kr.

Kandidaterne fra Københavns Universitet med den akademiske titel cand.scient.oecon. kan se frem til en startløn på 43.750 kr. og en ledighedsprocent på 4.

Kvote 1-optag på bacheloruddannelsen i matematik-økonomi krævede i år et snit på 9,8 – det er det højeste snit blandt landets matematik-økonomistudierne.

Halvdelen af kandidaterne beskæftiger sig efter uddannelsen med finansiering og forsikring, og tre ud af fire arbejder i den private sektor. 13 procent arbejder i udlandet.

4. Business Administration and Information Systems, CBS: 65.050 kr.

Denne kandidatuddannelse giver titlen cand.merc.(it) og en typisk startløn på 38.950 kr. Arbejdsløsheden for nyuddannede er på 6 procent. 10 år efter endt uddannelse er ledighedsprocenten 1.

Uddannelsen har fokus på informations- og it-relaterede virksomhedsløsninger, og de studerende kan vælge mellem linjerne Data Science og Digitalization.

Langt de fleste arbejder i den private sektor, og den gennemsnitlige arbejdsuge er på 42 timer.

5. Erhvervsøkonomi og matematik, CBS: 64.350 kr.

Femtepladsen går til endnu en CBS-uddannelse – denne giver titlen cand.merc.(mat.) og har en startløn på 41.100. Snittet til bacheloruddannelsen af samme navn er 8,1.

Også her arbejder langt størstedelen i den private sektor – halvdelen i finansierings- og forsikringsbranchen.

6. Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, CBS: 61.500 kr.

Her er endnu en CBS-uddannelse i top 10 – denne er med for første gang. Nyuddannede cand.merc.(kom.)’er kan se frem til, at deres median-startløn på 33.300 kr. næsten fordobles i løbet af de næste 10 år.

Arbejdsløsheden falder også fra 9 procent for nyuddannede til 2 procent efter 10 år. Og også her arbejder de fleste i den private sektor.

7. Økonomi, AAU: 61.000 kr.

Det er økonomerne fra Aalborg Universitet, der har den højeste medianløn af alle økonomistudierne. Det er dog også dem, der har den højeste arbejdsløshed for nyuddannede, der er på 8 procent. De nyuddannede cand.oecon.’er fra Nordens Paris tjener omkring 35.600 kr., og i år blev alle ansøgere på bacheloruddannelsen optaget.

Her er også den første uddannelse på listen, hvor størstedelen af de færdiguddannede arbejder i den offentlige sektor.

8. Økonomi, KU: 60.300 kr.

Nyuddannede økonomer fra Københavns Universitet får en startløn på 39.750 kr. De er også de eneste økonomer, der får titlen cand.polit. – på landets andre universiteter giver uddannelsen titlen cand.oecon. Den tilhørende bacheloruddannelse er med et snit på 7,9 den sværeste økonomibachelor i landet at komme ind på.

De kommende økonomer kan se frem til en 43 timers arbejdsuge – en time mere end deres fagfæller fra Aalborg.

9. Erhvervsøkonomi, CBS: 58.800 kr.

Nyuddannede erhvervsøkonomer fra CBS har en startløn på 39.200 kr. Snittet til bacheloruddannelsen er 8,4, og det er dermed den erhvervsøkonomiuddannelse, der har landets højeste snit.  

Cand.merc.’ere fra CBS har med 45 timer ugentligt også den længste arbejdsuge blandt alle erhvervsøkonomerne.

10. Erhvervsøkonomi og erhvervsjura, CBS: 58.750 kr.

Den sidste CBS-uddannelse på listen sniger sig også ind på en top 10 – altså er seks ud af ti uddannelser i top 10 CBS-uddannelser. Startlønnen for cand.merc.(jur.)’erne er 36.200 kr.

Erhvervsjuristerne fra CBS er sammenlignet med deres fagfæller fra landets andre universiteter dem, hvor flest bliver ansat i den private sektor – og hvor snittet til bacheloruddannelsen af samme navn er højest: 8,6.

11. Økonomi, AU: 58.550 kr.

Kandidater fra Aarhus Universitet får titlen cand.oecon. og en startløn på 39.800 kr. Det er også den gruppe økonomer, der har den længste gennemsnitlige arbejdsuge – 44 timer ugentligt.

Økonomerne fra Aarhus er også dem, der tilbringer flest arbejdsdage i udlandet – 12 procent har mere end 25 årlige rejsedage.

12. Matematik-økonomi, SDU: 58.250 kr.

For nyuddannede cand.scient.oecon.’er fra Syddansk Universitet er startlønnen på 36.050 kr. Blandt kandidaterne arbejder 37 procent i den offentlige sektor – sammenlignet med de andre matematik-økonomiuddannelser er det er altså SDU’erne, der oftest søger mod det offentlige.

13. Revisorkandidat, SDU Kolding: 56.900 kr.

Revisorkandidatstuderende fra Syddansk Universitet i Kolding kan se frem til den fjerdehøjeste startløn på 43.250 kr. Det er også cand.merc.aud.’er herfra, der oftest søger mod den private sektor – 92 procent er privatansatte.

14. Revisorkandidat, AU: 56.600 kr.

Revisorkandidater fra Aarhus Universitet har en startløn på 35.100 kr. – over 8.000 kr. mindre end deres fagfæller fra SDU Kolding. Efter 10 år er forskellen dog minimal. 85 procent af cand.merc.aud.’erne fra Aarhus er privatansatte.

15. Erhvervsøkonomi, AU: 56.300 kr.

Nyuddannede cand.merc’ere fra Aarhus Universitet har en startløn  på 37.900 kr. og en arbejdsløshedsprocent på 6 – der dog falder til 1 procent efter 10 år.
82 procent arbejder i den private sektor – og 7 procent i udlandet.

16. Digital innovation og management, ITU: 55.800 kr.

Den eneste kandidatuddannelse på listen, der giver titlen cand.it. Nyuddannede fra kandidatuddannelsen på IT Universitetet kan se frem til en startløn på 37.400 kr. og en gennemsnitlig arbejdsuge på 41 timer. Fire ud af fem arbejder i den private sektor.

17. Jura, KU: 53.600 kr.

Blandt jurister har kandidaterne fra Københavns Universitet både den højeste startløn – 36.500 kr. – og den højeste løn efter 10 år. Det er også cand.jur.’erne fra hovedstaden, der oftest søger mod den private sektor – og mod udlandet. Karaktergennemsnittet til bacheloruddannelsen er på 9,7 – og det er landets højeste for et jurastudie.

18. Samfundsfag, SDU: 53.500 kr.

Kandidater i samfundsfag fra Syddansk Universitet får titlen cand.soc. og en startløn på 32.050 kr. – top 20-listens laveste startløn. Sammenlignet med de andre samfundsfagsstudier er det kandidaterne fra Odense, der oftest arbejder i det offentlige – det gælder for 81 procent.

19. Statskundskab, SDU: 53.500 kr.

Der sniger sig også en enkelt statskundskabsuddannelse med på listen. Cand.scient.pol.’erne fra Syddansk Universitet har en startløn på 33.900 kr., og bacheloruddannelsen kræver et snit på 9,5 for kvote 1-optag – landets laveste for statskundskabsstudier. Til sammenligning kræver statskundskab på Københavns Universitet et snit på 11,1.

20. Samfundsfag, KU: 53.000 kr.

Nyuddannede cand.soc.’ere fra Københavns Universitet har en startløn på 34.950 kr. – en smule højere end deres fagfæller fra Odense. Til gengæld er deres arbejdsløshed for nyuddannede højere – 15 procent mod SDU’ernes 10. Kvote 1-optag på bacheloruddannelsen kræver et snit på 10,4 – igen er kravene højere her, end til uddannelserne i resten af landet. 

Kommentarer

Rasmus Gjedssø Bertelsen

07.09.2019 kl. 17.12

Lettere pinlig artikel fra Djøf - hvor vi alle burde vide noget om markeder og rent-seeking ved at manipulere markeder.

Så aktuar har højest løn - og høj kunstig adgangsbegrænsning.

Så er mit eget bachelor-økonomi-kundskab i det mindste stadig validt.

Djøf(!) burde have angivet, hvilke uddannelser har kunstig adgangsbegrænsning og dermed kunstigt lavt udbud af arbejdskraft, hvilke professioner er beskyttede, og hvilke uddannelser substituerer hinanden arbejdsmarkedsmæssigt.

0 kommentarer
1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Rikke

06.09.2019 kl. 09.45

Interessant artikel. Udarbejder Djøf også en liste over de studier, der giver adgang til jobs med det bedste arbejdsmiljø?

2 kommentarer
8

Lise

30.07.2020 kl. 20.08

Ja, det ville være rart hvis DJØF bladet ikke selv spiller med på den stereotype portrættering af djøffere. Er der virkelig ikke andre kriterier end penge, når djøffere vælger studie og karriere? Mon ikke!

1 kommentar
0

Anders T

29.09.2020 kl. 11.43

Man kan vel sige, at lønnen er et forholdsvist objektivt kriterie og kan aflæses nemt på en lønseddel? Og derfor en relevant at videreformidle, da man må antage, at løn er en af de parametre, som afgør, hvilket arbejde/uddannelse, man vælger.

Subjektive kriterier, såsom arbejdsmiljø, er næppe relevant i denne sammenhæng, da det er... subjektivt.

Arbejdstiden for uddannelserne er vel nok taget fra lønstatistikken. Tallet her er nok behæftet med en del usikkerhed, da man blot indtaster et tal, som man tror er rigtigt. Nogle fører måske et minutiøst timeregnskab på arbejde, mens andre (f.eks. mig selv) blot angiver, hvad man ca tror, man arbejder.

1
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Mads

06.09.2019 kl. 10.08

Jeg skulle nødig have deres arbejde. DJØF burde opgøre den gennemsnitlige relle arbejdstid og og så præsentere en timeløn i stedet.

0 kommentarer
2
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.