Sorte aktier

Arbejdsgiver: JØP skal droppe tobaksaktier

09-04-2019
4 min.

Kræftens Bekæmpelse krævede et røgfrit JØP, før de ville skrive under på ny Djøf-overenskomst. Det landede dog på en fælles erklæring om, at der skal ske noget inden næste gang.

Kræftens Bekæmpelse vil ikke overføre medarbejdernes pensionspenge til pensionskasser, der investerer i tobaksindustrien. Det måtte Djøf sande, da der skulle aftales en ny overenskomst for de lidt flere end 110 privatansatte djøfere i Kræftens Bekæmpelse.

I overenskomsten står der, at JØP er arbejdsmarkedspensionskasse for djøferne, og deres pension skal derfor indbetales her. Men Kræftens Bekæmpelse krævede, at Djøf tvang JØP til at afhænde alle investeringer i virksomheder med aktiviteter af nogen form i tobaksprodukter. Alternativt måtte Djøf finde en anden pensionskasse til Djøf-medlemmerne i Kræftens Bekæmpelse, lød kravet fra organisationen.

Arbejdsgiver: Vil ikke acceptere det

"Vi arbejder for, at færre får kræft," siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, til Djøfbladet.

"Det mål er fuldstændig uforeneligt med tobaksindustriens interesser. Vi kan og vil ikke acceptere, at vores medarbejderes pension bliver investeret i en industri, der arbejder så fundamentalt imod vores principper og værdier," fastslår han.

Medarbejderne i Kræftens Bekæmpelse bakker op om, at deres pensionsindbetalinger ikke må investeres i tobaksaktier.

Djøf: Vi kan ikke bestemme over pensionskassen

Der er andre akademikere som læger og magistre ansat på overenskomst i Kræftens Bekæmpelse. Før i tiden har Lægernes Pension haft masser af aktier i tobak, men de er blevet afhændet, og det samme har magistrenes pensionskasse, MP, gjort for kort tid siden.

JØP og ingeniørernes pensionskasse, DIP, har til gengæld stadig aktier i branchen. Men Djøf kan ikke bestemme, hvordan hverken JØP eller andre pensionsselskaber forvalter deres penge, forklarer chefkonsulent i Djøf, Kim Flemming Jensen, som har forhandlet overenskomsten på medlemmernes vegne.

"Det kan Djøf simpelthen ikke juridisk forpligte sig på i en overenskomst. Men da vi arbejder for medlemmernes interesser, var vi indstillet på at finde en løsning.”

Der skal ske noget inden næste gang

For nylig blev der så sat underskrift på en ny fælles overenskomst for djøfere, magistre, psykologer og andre AC-organisationer i Kræftens Bekæmpelse.

Her blev Kræftens Bekæmpelse og Djøf enige om et såkaldt protokollat til overenskomsten. Det fastslår, at parterne i overenskomstperioden skal samarbejde om at påvirke pensionsleverandørerne til ikke at investere i selskaber, der fremstiller tobak og tobaksprodukter (se protokollatets ordlyd i boksen under artiklen).

Kort sagt: Kræftens Bekæmpelse vil se, at der sker noget i JØP og DIP, inden der næste gang skal forhandles ny overenskomst.

JØP: Tobak tages op i bestyrelsen i 2019

JØP har p.t. aktier for 170-190 mio. kr. – afhængigt af, hvordan man opgør det – i virksomheder med tobaks-aktiviteter, oplyser Kirstine Lund Christiansen, chef for ansvarlige investeringer i JØP. Den samlede aktieportefølje er på 25 mia. kr.

JØP baserer sin politik for ansvarlige investeringer på FN's retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv, OECD's retningslinjer for multinationale selskaber, internationale konventioner som Danmark har skrevet under på, FN's verdensmål samt Paris-aftalen.

"Der findes ikke en konvention mod investering i tobak, og foreløbig har JØP's arbejde med ansvarlige investeringer koncentreret sig om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima, miljø, skat og antikorruption," forklarer hun.

"Men vi vurderer hele tiden vores rolle som ansvarlig investor, og vi anerkender, at tobak er meget sundhedsskadeligt og derfor muligvis udfordrer menneskeretten om retten til sundhed."

Derfor vil spørgsmålet om aktier i tobak blive drøftet i bestyrelsen i løbet af 2019, siger Kirstine Lund Christiansen.

Sara Vergo: Vi har et stort ansvar

Eftersom JØP står over for en fusion med ingeniørernes pensionskasse – hvis det vedtages på JØP's generalforsamling – vil det enten blive i JØP's bestyrelse eller i den nye fælles JØP/DIP-bestyrelse.Sara Vergo er næstformand i JØP's bestyrelse. Hun har posten i sin egenskab af formand for Djøf Offentligs 26.350 medlemmer, som alle via deres overenskomst har JØP som pensionskasse.

"Tobak har vi ikke hidtil bandlyst, men det er klart, at vi må tage det op til vurdering, når vi får en henvendelse fra en stor gruppe medlemmer som JØP-medlemmerne i Kræftens Bekæmpelse. Ligesom vi gør, når der på generalforsamlingen fx stilles forslag om investeringer inden for klima."

Pensionsselskaber har et stort ansvar, når de investerer medlemmernes pensionsopsparing, understreger hun.

"På den ene side er vi sat i verden for at skabe det bedst mulige afkast til medlemmerne. På den anden side investerer vi så mange penge, at vi reelt kan gøre en forskel i samfundet. I JØP er vi meget bevidste om det. Vi arbejder hele tiden på at investere ansvarligt ud fra hensyn til klima, menneskerettigheder, arbejdsvilkår og så videre," siger hun.

Der er generalforsamling i JØP onsdag den 24. april.

Kommentarer

12.04.2019 kl. 09.27

0 kommentarer
2
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.